Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2125(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0282/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0282/2015

Viták :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Szavazatok :

PV 27/10/2015 - 5.12
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0371

Elfogadott szövegek
PDF 347kWORD 98k
2015. október 27., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
2013.évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
P8_TA(2015)0371A8-0282/2015
Határozat
 Határozat
 Állásfoglalás

1.Az Európai Parlament 2015. október 27-i határozata az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (2014/2125(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az Intézet válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az Európai Innovációs és Technológiai Intézet számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó 2015. április 29-i határozatára(3), valamint az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatójának válaszaira,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló, 2008. március 11-i 294/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0282/2015),

1.  mentesítést ad az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatója számára az Intézet 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2.  megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, továbbá hogy gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 184. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 184. o.
(3) HL L 255., 2015.9.30., 409. o.
(4) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(5) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(6) HL L 97., 2008.4.9., 1. o.
(7) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(8) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


2.Az Európai Parlament 2015. október 27-i határozata az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról (2014/2125(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

–  tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló számvevőszéki jelentésre, az Intézet válaszaival együtt(1),

–  tekintettel a Számvevőszéknek a 2013-as pénzügyi év tekintetében az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára(2),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtása tekintetében az Európai Innovációs és Technológiai Intézet számára adandó mentesítésről szóló, 2015. február 17-i tanácsi ajánlásra (05304/2015 – C8-0054/2015),

–  tekintettel a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó 2015. április 29-i határozatára(3), valamint az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatójának válaszaira,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre(5) és különösen annak 208. cikkére,

–  tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló, 2008. március 11-i 294/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen annak 21. cikkére,

–  tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre(7),

–  tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre(8), és különösen annak 108. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0282/2015),

1.  jóváhagyja az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre szóló elszámolása lezárását;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, továbbá hogy gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

(1) HL C 442., 2014.12.10., 184. o.
(2) HL C 442., 2014.12.10., 184. o.
(3) HL L 255., 2015.9.30., 409. o.
(4) HL L 248., 2002.9.16., 1. o.
(5) HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(6) HL L 97., 2008.4.9., 1. o.
(7) HL L 357., 2002.12.31., 72. o.
(8) HL L 328., 2013.12.7., 42. o.


3.Az Európai Parlament 2015. október 27-i állásfoglalása az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel (2014/2125(DEC))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. cikkére és V. mellékletére,

–  tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A8-0282/2015),

Megjegyzések az ügyletek jogszerűségéről és szabályszerűségéről

1.  emlékeztet, hogy a Számvevőszék az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (a továbbiakban: Intézet) 2013-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésében sorozatban már második évben jut arra a megállapításra, hogy a támogatásokkal kapcsolatos tranzakciók jogszerűségéről és szabályszerűségéről nem nyerhető ésszerű mértékű bizonyosság; megjegyzi, hogy a Számvevőszék szerint az igazolások minősége megkérdőjelezhető, mivel azokat a támogatások kedvezményezettjei által megbízott független könyvvizsgáló cégek állították ki, és azok a támogatási kiadások mintegy 87%-át fedték le; emlékeztet továbbá, hogy a könyvvizsgálói igazolások minőségével kapcsolatos hiányosságok orvoslására az Intézet megfelelőbb iránymutatásokat nyújtott az igazoló könyvvizsgálók számára, és 2013 júniusában tájékoztatta az aktualizált iránymutatásokról a tudományos és innovációs társulásokat (TIT-eket), az Intézet támogatásainak kedvezményezettjeit;

2.  az Intézettől származó információk alapján tudomásul veszi, hogy a megfelelőbb iránymutatások hatására javult a könyvvizsgálói igazolások minősége a 2013. évi támogatási tranzakciók tekintetében, amelyek esetében a végső kifizetésekre 2014-ben került sor;

3.  tudomásul veszi, hogy a 2014. évi támogatási szerződésekkel kezdődően az Intézet ugyanazt a könyvvizsgálói igazolási módszertant használja, mint a Horizont 2020 keretprogram összes többi programja; megjegyzi, hogy a részletesebb és következetesebb igazolási módszertan használata tovább javította az előzetes ellenőrzések során szerzett megbízhatóságot;

4.  emlékeztet, hogy az Intézet kiegészítő utólagos ellenőrzéseket vezetett be a támogatási ügyletekre, hogy ezek jogszerűségéről és szabályszerűségéről második szinten is bizonyosságot nyerjen; tudomásul veszi, hogy az Intézet helyszíni ellenőrzéseket is végzett, amelyek a 2013. évi támogatási szerződések keretében kifizetett támogatások mintegy 40%-át felölelték; megjegyzi, hogy ezen ellenőrzések nyomán 263 239 eurót fizettettek vissza az összesen ellenőrzött 29 163 272 EUR összegből; tudomásul veszi, hogy az ellenőrzött mintában feltárt hibaarány 0,90%, a fennmaradó hibaarány pedig 0,69%, amely nem éri el a 2%-os lényegességi küszöböt; megállapítja, hogy a Számvevőszék a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó előzetes értékelésében semmilyen megjegyzést vagy megállapítást nem tett az előzetes vagy utólagos ellenőrzésekkel kapcsolatban;

5.  az Intézettől származó információk alapján tudomásul veszi, hogy az Intézet 2013 óta tökéletesítette közbeszerzési eljárásait, és bizonyos hibák Számvevőszék általi feltárását követően proaktív megközelítést alkalmazott; megjegyzi, hogy az Intézet felbontotta azt a 2010-ben és 2012-ben kötött két keretszerződést, amelyeknél a tárgyalásos eljárás alkalmazása szabálytalannak bizonyult; megjegyzi továbbá, hogy az Intézet felülvizsgálta belső eljárásait, folyamatait és dokumentummintáit a vonatkozó közbeszerzési eljárási szabályoknak való teljes körű megfelelés érdekében, különös figyelmet fordítva a szükségletek megfelelő tervezésére és felmérésére; tudomásul veszi, hogy 2015-ben az Intézet felvett egy további közbeszerzési tisztviselőt, valamint közbeszerzési képzéssorozatot tartott a személyzete részére;

6.  tudomásul veszi, hogy az Intézet belső ellenőrzési részlege által elvégzett tanácsadói megbízás nyomán az Intézet az alábbi intézkedéseket valósította meg:

   kidolgozott egy közbeszerzési útmutatót, amelyben ellenőrző listák találhatók a különböző közbeszerzési eljárásokra és a keretszerződések értelmében kötött egyedi szerződésekre vonatkozóan;
   előírta, hogy a közbeszerzési funkció ellenőrizzen minden szolgáltatási kérelmet mielőtt ajánlatot kérne, ami az ellenőrzés egy további szintjének bevezetését jelenti;
   célzott képzések révén biztosította az alkalmazottak megfelelő képzettségét;
   egyértelművé tette a közbeszerzési, operatív és szerződéskezelési funkciók szerepét, valamint továbbfejlesztett ellenőrző listákat és kísérőszelvényeket vezetett be;
   dokumentálta a közbeszerzési eljárásokat egy egységes és praktikusan használható adattárban, amely az intézet méretével arányos;

7.  az Intézettől kapott információk alapján megjegyzi, hogy a 2014. évre vonatkozóan nem tártak fel közbeszerzési hibát; megjegyzi továbbá, hogy míg a támogatási kiadásokat illetően a fennmaradó hibaarány 0,69%, az igazgatási és operatív kiadásokra vonatkozó együttes hibaarány a 2014-ben folyósított összes kifizetés esetében mintegy 0,5%-os; várakozással tekint a Számvevőszéknek az Intézet 2014-es évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére annak érdekében, hogy megerősítse ezeket a megállapításokat;

8.  megállapítja, hogy az Intézet megkapta a TIT-kiegészítő tevékenységek költségeire vonatkozó könyvvizsgálói igazolásokat a 2010–2014-es időszak tevékenységeit illetően; megjegyzi, hogy az Intézet elvégezte a TIT-kiegészítő tevékenységek felülvizsgálatát annak biztosítása érdekében, hogy csak azokat a tevékenységeket fogadják el, amelyek egyértelműen kapcsolódnak az Intézet által támogatott, a TIT-ek hozzáadott értéket képviselő tevékenységeihez;

9.  elismeri, hogy az Intézetnek a TIT-ek számára nyújtott támogatása a 2010–2014-es időszakban nem haladta meg a partnerségi keretmegállapodások által a TIT-ek és az Intézet között meghatározott 25%-os felső határt;

Költségvetési és pénzgazdálkodás

10.  megjegyzi, hogy az Intézet továbbfejlesztette a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tervezési és nyomon követési eljárásokat; tudomásul veszi, hogy ezek az eljárások jelenleg valamennyi olyan, javasolt tevékenység szigorúbb értékelését magukban foglalják, amelyek költségvetési hatása meghaladja az 50 000 eurót, valamint további tervezési dokumentumok bevezetését, amelyek biztosítják a szükséges humán- és pénzügyi erőforrások megfelelő azonosítását és rendelkezésre állását valamennyi tervezett tevékenység végrehajtásához; megjegyzi továbbá, hogy a tervezett tevékenységek és az erőforrás-elosztás közötti kapcsolatot megerősítették azáltal, hogy összekapcsolták az éves munkaprogramot az éves költségvetéssel;

11.  megjegyzi, hogy az Intézet a TIT-ekkel együtt jelentős mértékben javította az első hullámbeli TIT-ek támogatásfelhasználási képességét a 2010–2014-es időszakra vonatkozóan, és az Intézet által felhasznált támogatások átlagos éves növekedési rátája 85%-os volt; megjegyzi továbbá, hogy az Intézet irányító testülete kiválasztott és kijelölt két partnerséget, amelyek a második hullámbeli TIT-ek lesznek, ami 2015-től kezdve tovább fogja növelni a felhasználási képességet és növelni fogja az Intézet költségvetés-végrehajtási arányát;

12.  emlékeztet arra, hogy az I. cím (személyzeti kiadások) alacsony végrehajtási aránya elsősorban a személyi állomány nagymértékű cserélődésének, illetve a bérkiigazításokra vonatkozó új szabályozás elhúzódó elfogadásának tudható be; tudomásul veszi, hogy a személyzettel készített kilépési interjúk elemzése szerint a személyi állomány nagymértékű cserélődésének fő okai az egyértelmű karrierkilátások hiánya, a rossz munkakörnyezet és a Magyarország esetében alkalmazott korrekciós együttható miatt kedvezőtlen javadalmazás;

13.  tudomásul veszi az Intézet által a személyi állomány nagymértékű cserélődésének mérséklése érdekében hozott intézkedéseket; megjegyzi különösen a betöltendő álláshelyek kezelése tekintetében elért fejlődést, az értékelési és újrabesorolási rendszer bevezetését, a jobb karrierkilátás biztosítását és a középvezetői szint megerősítését; üdvözli, hogy a személyi állomány cserélődése a 2012–2013-as időszakban tapasztalt 20–25%-ról 2014-re 12%-ra csökkent; megjegyzi, hogy a négy fennmaradó betöltendő álláshelyet 2015 során fokozatosan be kell tölteni;

Belső ellenőrzés

14.  tudomásul veszi, hogy 2014 júniusában a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata nyomon követő ellenőrzési jelentést adott ki „A támogatások kezelésének korlátozott felülvizsgálata – az éves támogatási szerződések készítése” című jelentése alapján készült cselekvési terv végrehajtásának állapotáról; tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata az eredeti hat ajánlásból kettőt lezárt, és egy további ajánlást „kritikusról” „nagyon fontosra” minősített vissza;

15.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata (a továbbiakban: Belső Ellenőrzési Szolgálat) tényfeltáró látogatást tett az Intézetnél 2014 decemberében annak érdekében, hogy áttekintse a lezáratlan ajánlások végrehajtását illetően tett előrelépéseket; tudomásul veszi továbbá, hogy a látogatás eredményeképpen a Belső Ellenőrzési Szolgálat további javulást állapított meg az éves támogatáselosztási folyamatot illetően, és hogy a látogatás során a Belső Ellenőrzési Szolgálat számára bemutatott valamennyi részletes intézkedés – a teljesítettek, a folyamatban lévők és a tervezettek egyaránt – megfelelően kezeli azokat a kockázatokat, amelyekre rámutatott a Belső Ellenőrzési Szolgálat korlátozott mértékű felülvizsgálata;

16.  megjegyzi, hogy a cselekvési tervből eredő 25 intézkedésből 18-at végrehajtottak, és a további hét intézkedés végrehajtása folyamatban van; megjegyzi továbbá, hogy a hét intézkedésből hármat várhatóan végre fognak hajtani 2015 vége előtt, azt követően, hogy aláírták az Intézet és a TIT-ek közötti módosított partnerségi keretmegállapodást; az Intézettől kapott információk alapján tudomásul veszi, hogy a fennmaradó intézkedések végrehajtása a tervezettek szerint halad;

17.  megjegyzi, hogy a belső ellenőrzési részleg 2014-ben hét ellenőrzést és tanácsadói tevékenységet végzett el, és elismeri az Intézet által a belső ellenőrzési részleg ajánlásai nyomán hozott intézkedéseket.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat