Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/2135(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0285/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0285/2015

Debates :

PV 26/10/2015 - 18
CRE 26/10/2015 - 18

Balsojumi :

PV 27/10/2015 - 5.13
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0372

Pieņemtie teksti
PDF 498kWORD 91k
Otrdiena, 2015. gada 27. oktobris - Strasbūra
2013.finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums
P8_TA(2015)0372A8-0285/2015
Lēmums
 Lēmums
 Rezolūcija

1.Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra lēmums par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2135(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa lēmumu(3) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī ECSEL kopuzņēmuma (bijušais ENIAC kopuzņēmums) izpilddirektora atbildes,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(4),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 72/2008, ar ko izveido ENIAC kopuzņēmumu(6),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL(7), un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu;

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(8),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(9),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0285/2015),

1.  sniedz ECSEL kopuzņēmuma izpilddirektoram apstiprinājumu par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt ECSEL kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 452, 16.12.2014., 26. lpp.
(2) OV C 452, 16.12.2014., 27. lpp.
(3) OV L 255, 30.9.2015., 424. lpp.
(4) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(5) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(6) OV L 30, 4.2.2008., 21. lpp.
(7) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.
(8) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(9) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


2.Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra lēmums par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu (2014/2135(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatiem ar Kopuzņēmuma atbildēm(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2013. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2015. gada 17. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Kopuzņēmumam par 2013. finanšu gada budžeta izpildi (05306/2015 – C8-0049/2015),

–  ņemot vērā 2015. gada 29. aprīļa lēmumu(3) atlikt lēmuma pieņemšanu par 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī ECSEL kopuzņēmuma (bijušais ENIAC kopuzņēmums) izpilddirektora atbildes,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(4),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(5) un jo īpaši tās 209. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2007. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 72/2008, ar ko izveido ENIAC kopuzņēmumu(6),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 6. maija Regulu (ES) Nr. 561/2014, ar ko izveido kopuzņēmumu ECSEL(7), un jo īpaši tās 1. panta 2. punktu un 12. pantu;

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(8),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 110/2014 par finanšu paraugregulu publiskā un privātā sektora partnerības struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 209. pantā(9),

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0285/2015),

1.  apstiprina ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada pārskatus;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt ECSEL kopuzņēmuma izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

(1) OV C 452, 16.12.2014., 26. lpp.
(2) OV C 452, 16.12.2014., 27. lpp.
(3) OV L 255, 30.9.2015., 424. lpp.
(4) OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.
(5) OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.
(6) OV L 30, 4.2.2008., 21. lpp.
(7) OV L 169, 7.6.2014., 152. lpp.
(8) OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
(9) OV L 38, 7.2.2014., 2. lpp.


3.Eiropas Parlamenta 2015. gada 27. oktobra rezolūcija ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2014/2135(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par ENIAC kopuzņēmuma 2013. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu (A8-0285/2015),

A.  tā kā ENIAC kopuzņēmums (turpmāk „Kopuzņēmums”) tika izveidots 2007. gada 20. decembrī uz 10 gadiem, lai sagatavotu un īstenotu pētniecības programmu ar mērķi izstrādāt galvenās prasmes nanoelektronikā dažādās lietojumu jomās;

B.  tā kā Kopuzņēmums ieguva finansiālu autonomiju 2010. gada jūlijā;

C.  tā kā ENIAC kopuzņēmuma dibinātāji ir Savienība, ko pārstāv Komisija, Beļģija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Nīderlande, Polija, Portugāle, Zviedrija, Apvienotā Karaliste un Eiropas Nanoelektronikas pasākumu asociācija (AENEAS);

D.  tā kā maksimālais Savienības ieguldījums Kopuzņēmumā tā 10 gadu darbības laikā ir EUR 450 000 000, kas finansējams no Septītās pētniecības pamatprogrammas budžeta;

E.  tā kā maksimālā summa, kas AENEAS ir jāiegulda Kopuzņēmuma darbības izdevumu segšanai, ir EUR 30 000 000, un dalībvalstīm, sniedzot ieguldījumus natūrā, ir jāpiedalās darbības izdevumu segšanā un jāveic finanšu iemaksas 1,8 reižu apmērā no Savienības iemaksas;

F.  tā kā Kopuzņēmumu apvienoja ar ARTEMIS kopuzņēmumu, lai izveidotu struktūru „Elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas vadošās lomas kopējā tehnoloģijas iniciatīvā” (ECSEL KTI), kas sāka darboties 2014. gada jūnijā un darbosies 10 gadus,

Budžeta un finanšu pārvaldība

1.  atgādina Revīzijas palātas norādīto, ka Kopuzņēmuma 2013. gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Kopuzņēmuma finanšu stāvokli 2013. gada 31. decembrī un ka darbības rezultāti un naudas plūsmas minētā gada beigās atbilst Kopuzņēmuma finanšu noteikumiem un Komisijas galvenā grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem;

2.  atgādina, ka Revīzijas palāta ir sniegusi atzinumu ar iebildēm par gada pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību, jo nebija iespējams secināt, vai ex post revīzijas stratēģija, kas attiecībā uz projektu izmaksu deklarāciju revīziju lielā mērā balstās uz dalībvalstu finansēšanas iestādēm, sniedz pietiekamu pārliecību par pakārtoto darījumu likumību un pareizību;

3.  iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka Revīzijas palāta veiks pasākumus, lai gūtu pietiekamu pārliecību par dalībvalstu finansēšanas iestāžu veikto revīziju; turklāt atzīst, ka ECSEL KTI pēc Kopuzņēmuma apvienošanās ar ARTEMIS kopuzņēmumu turpina valstu apliecināšanas sistēmu izvērtēšanu;

4.  secina, ka attiecībā uz administratīvajiem nolīgumiem ar dalībvalstu finansēšanas iestādēm Kopuzņēmums ir noteicis praktiskus pasākumus ex post revīziju veikšanai; pieņem zināšanai, ka praktiskie pasākumi ietver īpašas ziņošanas veidlapas ieviešanu, ko papildina Kopuzņēmuma veikts valstu apliecināšanas sistēmu izvērtējums un Revīzijas palātas vizītes dalībvalstu finansēšanas iestādēs;

5.  pieņem zināšanai, ka ierobežotā izmaksu deklarāciju pārbaude, ko Kopuzņēmums veica 2012. gadā, bija viens no elementiem, kas papildināja apliecinājumu sniegšanu un tādējādi nodrošināja Kopuzņēmumam iespēju pirms īpašās ziņojumu sagatavošanas veidlapas ieviešanas uzraudzīt, kuri darījumi tika iesniegti revīzijas veikšanai; norāda, ka šajā atlasē tika konstatēts, ka pirmās valstu revīzijas tika sāktas 2012. gadā, kad tika veiktas dažas revīzijas, 2014. gadā sasniedzot apjomu, kas ļāva veikt būtiskus statistikas novērtējumus;

6.  iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka 23 dalībvalstu finansēšanas iestādes, kuras veica informācijas apmaiņu par savām revīzijas stratēģijām, pārvaldīja 95 % no kopējā piešķirto dotāciju apjoma; atzinīgi vērtē to, ka nolūkā papildināt Kopuzņēmuma iegūto informāciju Revīzijas palāta papildu informāciju saņem tieši no dalībvalstu finansēšanas iestādēm, lai sniegtu atzinumu par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību;

7.  saskaņā ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju konstatē, ka tas ir sekmīgi īstenojis rīcības plānu, kura mērķis ir novērst trūkumus, kas norādīti Revīzijas palātas atzinumā ar iebildēm; norāda, ka valstu sistēmu sniegtie apliecinājumi tika pozitīvi novērtēti attiecībā uz valstīm, kuras pārvaldīja 54 % no kopējā dotāciju apjoma, savukārt izvērtējums attiecībā uz pārējām valstīm ir tā īstenošanas beigu posmā un tādējādi izvērtēto dotāciju saņēmēju valstu īpatsvars sasniegs 84 %; aicina Kopuzņēmumu turpināt izvērtēšanu, lai nodrošinātu 100 % kopējo dotāciju tvērumu;

8.  pieņem zināšanai, ka tika rīkots darbseminārs par apliecināšanu, kurā piedalījās Revīzijas palātas, Komisijas un Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta pārstāvji, kā arī to valstu finansēšanas iestāžu pārstāvji, kas darbojas Kopuzņēmumā; norāda, ka šajā darbseminārā tika uzsvērtas Eiropas programmu prasības un tika sniegta iespēja apmainīties ar informāciju un labāko praksi ar valstu finansēšanas iestādēm;

9.  norāda, ka Kopuzņēmums, lai aplēstu atlikušo kļūdu īpatsvaru, ir izstrādājis jaunu metodiku, kas ir līdzīga tai, ko izmanto Komisijas dienesti, kuri ir atbildīgi par dalīti pārvaldīto finansējumu; atzīst, ka pirmajā izvērtējumā, pamatojoties uz revidētajiem 157 darījumiem, atlikušo kļūdu īpatsvars bija 0,73%, savukārt nesen, atkārtoti veicot šādu izvērtējumu, pamatojoties uz 331 darījumu, kļūdu līmenis bija 0,66%, kas ir zemāks par 2 % būtiskuma slieksni;

10.  iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka dalībvalstu iemaksas bija zem līmeņa 1,8 reizes Kopienas iemaksas apmērā, kā prasīts Kopuzņēmuma Statūtos, lai ievērotu ierobežojumus, kas noteikti saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem; jo īpaši norāda, ka rūpniecības dalībniekiem lielos izmēģinājuma projektos kopējais publiskais finansējums nedrīkst pārsniegt 25 %, bet Kopuzņēmuma Statūtos ir prasība visiem dalībniekiem piešķirt vienādu atmaksas likmi;

11.  atzīst, ka zemākas iemaksas no dalībvalstīm vairāk nekā nepieciešams kompensēja lielākas privātā sektora iemaksas, kas sedza 65 % no kopējām izmaksām, tādējādi ievērojami līdzsvarojot Savienības finansējumu;

12.  ņem vērā, ka Komisija veiks novērtēšanu, lai izvērtētu ENIAC līdzšinējo aktivitāti saistībā ar ECSEL KTI izveidi, kā paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 72/2008, ar ko izveido ENIAC kopuzņēmumu, saistībā ar budžeta izpildes apstiprināšanu par 2014. finanšu gadu;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

13.  iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka izpilddirektora un vadītāju dzīves apraksti (CV) un interešu deklarācijas netika apkopotas un publicētas Kopuzņēmuma tīmekļa vietnē, kā prasīts Civildienesta noteikumos un to īstenošanas kārtībā; norāda, ka ir izveidota un tiek regulāri atjaunināta visaptveroša datubāze, kurā ietverta visa konstatētā informācija saistībā ar interešu konfliktiem, kā arī veiktajiem pasākumiem;

Uzraudzība un ziņošana par pētījumu rezultātiem

14.  atgādina, ka lēmumā, ar kuru pieņēma Septīto pamatprogrammu(1), ir noteikta uzraudzības un ziņošanas sistēma, kas aptver pētījumu rezultātu aizsardzību, izplatīšanu un tālāknodošanu; iepazīstoties ar Kopuzņēmuma sniegto informāciju, secina, ka 211,5 publikācijas un 16,6 patenti uz EUR 10 000 000 Savienības dotāciju liecina par augstu Kopuzņēmuma pētījumu rezultātu produktivitāti un tas atbilst visiem Septītās pamatprogrammas koordinatoru līdzšinējiem pieprasījumiem.

(1)7.pants Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmumā Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads) (OV L 412, 30.12.2006., 6. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika