Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2204(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0281/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0281/2015

Συζήτηση :

PV 26/10/2015 - 16
CRE 26/10/2015 - 16

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.15
CRE 27/10/2015 - 5.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0374

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 460kWORD 137k
Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Η κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου
P8_TA(2015)0374A8-0281/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την κρίση του Έμπολα: διδάγματα σε βάθος χρόνου και τρόποι ενίσχυσης των συστημάτων υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου να προληφθούν μελλοντικές κρίσεις (2014/2204(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2177 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 18ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με την ειρήνη και την ασφάλεια στην Αφρική,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 69/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 19ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με μέτρα για την αναχαίτιση και την καταπολέμηση της επιδημίας του ιού Έμπολα που εκδηλώθηκε πρόσφατα στη Δυτική Αφρική,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Ban Ki-moon, να θέσει σε εφαρμογή την πρώτη έκτακτη υγειονομική αποστολή στην ιστορία του οργανισμού, την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για την επείγουσα δράση κατά του Έμπολα (UNMEER), μετά την έγκριση του ψηφίσματος 69/1 της Γενικής Συνέλευσης και του ψηφίσματος 2177 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με την επιδημία του Έμπολα,

–  έχοντας υπόψη τους Διεθνείς Υγειονομικούς Κανονισμούς (ΔΥΚ) της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας του 2005 (WA 32.1),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις που προέκυψαν από τη διαβούλευση της ΠΟΥ για τις ζωονόσους της 5ης Μαΐου 2004,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της ΠΟΥ, της 8ης Αυγούστου 2014, στην οποία δηλώνεται ότι η επιδημία του Έμπολα αποτελεί έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία,

–  έχοντας υπόψη τον χάρτη πορείας της ΠΟΥ της 28ης Αυγούστου 2014 για την αντίδραση στον ιό του Έμπολα και τις επικαιροποιήσεις του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Διευθυντή της ΠΟΥ κατά την έκτακτη σύνοδο του Εκτελεστικού Συμβουλίου για τον Έμπολα, που συνήλθε στη Γενεύη στις 25 Ιανουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΠΟΥ της 9ης Μαΐου 2015 σχετικά με το τέλος της επιδημίας του ιού Έμπολα στη Λιβερία,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τα προγράμματα εμβολιασμού στην περιοχή της Αφρικής στο πλαίσιο του Έμπολα, που εκδόθηκαν από την ΠΟΥ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που εκδόθηκε μετά το πέρας της εαρινής συνεδρίασης του 2015 της Ομάδας της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που οργανώθηκε στην Ουάσινγκτον από τις 17 έως τις 19 Απριλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή διάσκεψη με τίτλο «Έμπολα: από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην αποκατάσταση», η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την αποστολή στήριξης της Αφρικανικής Ένωσης για την καταπολέμηση του Έμπολα στη Δυτική Αφρική (ASEOWA) που συστάθηκε στις 21 Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1291/2013, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2010)0128 καθώς και τα έγγραφα SEC(2010)0380, 0381 και 0382 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 Οκτωβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία που εγκρίθηκαν κατά την 3011η σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 10ης Μαΐου 2010 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, της 15ης Αυγούστου 2014, της 20ής Οκτωβρίου 2014, της 17ης Νοεμβρίου 2014 και της 12ης Δεκεμβρίου 2014 και της 16ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την κρίση του Έμπολα στη Δυτική Αφρική,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνέταξε τον Νοέμβριο 2014 και τον Μάρτιο 2015 ο Χρήστος Στυλιανίδης, Επίτροπος και Συντονιστής της ΕΕ για τον Έμπολα,

–  έχοντας υπόψη το ολοκληρωμένο πλαίσιο παρέμβασης για την επιδημία του ιού Έμπολα στη Δυτική Αφρική, που συνέταξαν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των εξορυκτικών βιομηχανιών (ΕΙΤΙ) και την έκθεση προόδου της Σιέρα Λεόνε για την EITI του 2011, την έκθεση προόδου της Λιβερίας για την EITI του 2012 και την έκθεση προόδου της Γουινέας για την EITI του 2012,

–  έχοντας υπόψη το γαλλικό πρόγραμμα RIPOST «Network of Public Health Institutes in West Africa» (Δίκτυο ιδρυμάτων δημόσιας υγείας στη Δυτική Αφρική),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με την επιδημία του Έμπολα, που εγκρίθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2014 στο Στρασβούργο της Γαλλίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ στην επιδημία του Έμπολα,(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0281/2015),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα υγείας της Λιβερίας, της Σιέρα Λεόνε και της Γουινέας έχουν τεράστια κενά και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις χώρες ήδη πριν από το ξέσπασμα της κρίσης ήταν μεταξύ αυτών που βρίσκονταν στις τελευταίες θέσεις του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης του Προγράμματος Ανάπτυξης του ΟΗΕ, με περίπου το των πολιτών των χωρών να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, και είχαν το υψηλότερο στον κόσμο ποσοστό πρόωρης θνησιμότητας ενηλίκων και παιδιών κάτω των πέντε ετών, κυρίως για θεραπεύσιμες παθήσεις·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του Έμπολα είναι συστημική σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο εθνικής και παγκόσμιας διακυβέρνησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος της καταστροφής μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων: η πολιτική αδυναμία των πληττόμενων χωρών να ηχήσουν τον κώδωνα του κινδύνου, η ανεπαρκής απόκριση της διεθνούς κοινότητας, οι ολέθριες συνέπειες: του κλεισίματος των συνόρων και των περιορισμών στους ανθρώπους, η αναποτελεσματικότητα των μηχανισμών επιτήρησης και συναγερμού, η βραδεία και ανεπαρκής απόκριση όταν κινητοποιήθηκε εν τέλει βοήθεια, η παντελής έλλειψη ηγεσίας από την ΠΟΥ, η έλλειψη έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων, διαγνωστικών ελέγχων και εμβολίων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την εβδομάδα 12-18 Οκτωβρίου 2015 καταγράφηκαν τρία νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου του ιού Έμπολα, όλα στη Γουινέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω χώρα δεν είχε καταγράψει νέα κρούσματα κατά τις δύο προηγούμενες εβδομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σιέρα Λεόνε, για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα, δεν κατέγραψε νέα κρούσματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ κήρυξε στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 τη Λιβερία απαλλαγμένη από μετάδοση του ιού Έμπολα στον ανθρώπινο πληθυσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν καταγραφεί 28 512 επιβεβαιωμένα κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων 11 313 επιβεβαιωμένων θανάτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν γνωρίζουμε ακόμη πολλά για τον επιπολασμό, τη μετάδοση και τις δυνατότητες μετάλλαξης του ιού Έμπολα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδεδομένη σύγχυση και οι επικρατούσες παρανοήσεις σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες του ιού Έμπολα, έχουν παρατείνει επ' αόριστον την εξάπλωση του ιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνογραφική έρευνα είναι χρήσιμη για την κατανόηση του τρόπου εργασίας των κοινοτήτων και του τρόπου προσέγγισης των ανθρώπων με διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόσος του ιού Έμπολα βρέθηκε στο σπέρμα και σε οφθαλμικό υγρό ατόμων σε ανάρρωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν μεμονωμένες εμφανείς περιπτώσεις σεξουαλικής μετάδοσης, πράγμα που υποδεικνύει δυσκολίες ως προς την εξάλειψη του ιού και τον προσδιορισμό ενός χρονικού σημείου κατά το οποίο οι χώρες μπορούν να θεωρούνται πραγματικά απαλλαγμένες από τον Έμπολα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές αφρικανικές χώρες, τα συστήματα υγείας και εκπαίδευσης υποβαθμίστηκαν κατά τη διάρκεια των Προγραμμάτων Διαρθρωτικής Προσαρμογής του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, τα οποία απαιτούσαν περικοπές του προϋπολογισμού στον δημόσιο τομέα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία Έμπολα στη Δυτική Αφρική έδειξε ότι τα τοπικά και εθνικά συστήματα υγείας σε χώρες χαμηλού εισοδήματος δεν έχουν τα μέσα ή την αντοχή να ανταποκριθούν στην εκδήλωση μιας λοιμώδους νόσου όπως ο Έμπολα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των παγκόσμιων συστημάτων υγείας έχει καταστεί, συνεπώς, αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας διακυβέρνησης της υγείας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του πολιτισμού και των παραδοσιακών εθίμων στη διαχείριση της κρίσης του Έμπολα(2)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά οι έφηβες και οι νέες γυναίκες περιλαμβάνονται στα πλέον περιθωριοποιημένα και ευάλωτα άτομα στη διάρκεια μιας τέτοιας κρίσης, κάτι που συνιστά σοβαρή απειλή για τη συμμετοχή των γυναικών στις οικονομικές δραστηριότητες και το οποίο έχει αυξήσει τις εκπαιδευτικές ανισότητες λόγω φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ορφανά μπορεί να αντιμετωπίσουν την περιφρόνηση και τον στιγματισμό·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία του Έμπολα που έπληξε τη Δυτική Αφρική είναι η μεγαλύτερη και πολυπλοκότερη επιδημία αυτού του ιού στην ιστορία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ ενημερώθηκε αρχικά για την εκδήλωση του Έμπολα στις 23 Μαρτίου 2014, αλλά μόλις στις 8 Αυγούστου 2014 η Επιτροπή Επειγόντων Περιστατικών του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού χαρακτήρισε την επιδημία έκτακτη κατάσταση διεθνούς εμβέλειας για τη δημόσια υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από αυτή την επιδημία, ο Έμπολα δεν θεωρείτο πρόκληση μεγάλων διαστάσεων για τη δημόσια υγεία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 500 εργαζόμενοι στον τομέα της παροχής υγειονομικής περίθαλψης έχασαν τη ζωή τους από τον Έμπολα στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε, χώρες που πλήττονταν ήδη από σοβαρή έλλειψη προσωπικού πριν από την εκδήλωση της κρίσης του Έμπολα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νοσοκομεία και το προσωπικό υγείας δεν είχαν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν άλλες ασθένειες λόγω των πόρων που κινητοποιήθηκαν για την καταπολέμηση της επιδημίας Έμπολα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη προστασίας τόσο των υγειονομικών εγκαταστάσεων όσο και των εργαζομένων στην υγεία, ώστε να καταστεί δυνατή η βιώσιμη παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ασθενείς που ανάρρωσαν ήρθαν αντιμέτωποι με στιγματισμό, τόσο από τους συγγενείς τους όσο και από την κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει ιδίως τα παιδιά που έχασαν έναν ή δύο γονείς, και πολλά από αυτά δεν έγιναν δεκτά από τους επιζώντες συγγενείς τους από φόβο μήπως μολυνθούν από τον ιό·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ενοποίησης της επιδημιολογίας, της δημόσιας υγείας και των κοινωνικών επιστημών, προκειμένου να αντληθούν κατάλληλα διδάγματα από την επιδημία Έμπολα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τους πρώτους μήνες της κρίσης του Έμπολα, οι ανθρωπιστικές ΜΚΟ, και ιδιαιτέρως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και ο Ερυθρός Σταυρός, υπήρξαν οι πιο αποτελεσματικοί, οι καλύτερα πληροφορημένοι και οι πιο έμπειροι φορείς και, συνεπώς, αυτοί που διαδραμάτισαν πρωταρχικό ρόλο στις αρχικές προσπάθειες για την καταπολέμηση του ιού·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο σχολείων και η τάση να καθίστανται τα ορφανά παιδιά πάροχοι φροντίδας στα νοικοκυριά ενέχουν τον κίνδυνο δημιουργίας μιας «χαμένης γενιάς» παιδιών, χωρίς τυπική εκπαίδευση, για μεγάλες χρονικές περιόδους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την τεχνογνωσία τους και με την ικανότητά τους να δρουν από κοινού, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν αποδείξει ότι, όταν είναι απαραίτητο, στο ξεκίνημα της κρίσης, μπορούν να είναι περισσότερο εύστοχοι και αποτελεσματικοί από τους «θεσμικούς φορείς»·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του Έμπολα οδήγησε σε ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο οι Γιατροί χωρίς Σύνορα χαρακτήρισαν ως «κρίση μέσα στην κρίση», ήτοι το γεγονός ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από νόσο διαφορετική από τον Έμπολα δεν πηγαίνουν στο νοσοκομείο από φόβο μήπως μολυνθούν από τον ιό·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, από κοινού με τα κράτη μέλη της, είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο και έχει διαθέσει περισσότερα από 1,39 δισεκατομμύρια EUR για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού του Έμπολα στη Δυτική Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό αυτό δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να διαπραγματευτεί με τις χώρες εταίρους και άλλους χορηγούς με στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου εθνικού συστήματος υγείας που στηρίζεται σε μια συνεκτική, χωρίς αποκλεισμούς και βασισμένη στις ανάγκες στρατηγική·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη την αποδεδειγμένη ικανότητα του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής οργανωτικής υποδομής, η οποία θα μπορούσε στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί και στον τομέα της έγκαιρης προειδοποίησης και της απόκρισης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια του νοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διεθνή κινητοποίηση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό ενός Συντονιστή της ΕΕ για τον Έμπολα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 Οκτωβρίου 2014, ήτοι του Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Στυλιανίδη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τελευταίος επισκέφθηκε ήδη από τις 12 Νοεμβρίου 2014 τις περισσότερο πληττόμενες χώρες, συνοδευόμενος από τον Επίτροπο Υγείας, κ. Andriukaitis·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη, η ΠΟΥ και η Επιτροπή θέσπισαν διαδικασίες αξιολόγησης για τη διαχείριση της επιδημίας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση της ΠΟΥ τον Απρίλιο 2015, η οποία παραδέχθηκε ότι ο κόσμος και η ίδια η ΠΟΥ δεν έχουν επαρκή προετοιμασία για να αντιμετωπίσουν μια επιδημία μακράς διάρκειας·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η διεθνής διακυβέρνηση όσον αφορά τις υγειονομικές κρίσεις·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε φάρμακα αποτελεί βασικό κομμάτι του δικαιώματος στην υγεία·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως δεν έχουν πρόσβαση σε εμβόλια ή θεραπείες που χρειάζονται για να παραμείνουν ζωντανοί και υγιείς·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στα φάρμακα και στα ευρήματα της έρευνας και της ανάπτυξης στον συγκεκριμένο τομέα πρέπει να ικανοποιούν κατά προτεραιότητα τις ανάγκες των ασθενών, είτε ζουν στην Ευρώπη είτε σε αναπτυσσόμενες χώρες·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία «Καινοτόμα Φάρμακα» είναι η μεγαλύτερη σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στον κόσμο στον τομέα των βιοεπιστημών, με προϋπολογισμό 3,3 δισεκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2014-2024, εκ των οποίων 1,638 δισεκατομμύρια EUR από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τραυματική εμπειρία με τον Έμπολα έκανε πολλούς ανθρώπους να απολέσουν την εμπιστοσύνη τους στις εγκαταστάσεις υγείας, τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας να φοβούνται να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, και κατέστησε τις κοινότητες φτωχότερες και δύσπιστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται επειγόντως βασική επανέναρξη των υπηρεσιών υγείας· και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εξίσου απαραίτητο να εφαρμοστούν εύρωστα και αποτελεσματικά συστήματα υγείας, περιλαμβανομένης της αμοιβαιοποίησης των κινδύνων, σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, κάτι που σημαίνει επίσης καλή κατάρτιση του τοπικού ιατρικού προσωπικού·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση του Έμπολα έχει οδηγήσει στην ύφεση τις χώρες της ζώνης που έχει πληγεί, και ότι μόνο για το 2015, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το ΑΕΠ των τριών περισσότερο πληττόμενων χωρών θα μειωθεί κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις χώρες έχουν ζητήσει από το ΔΝΤ και την Παγκόσμιο Τράπεζα ένα «σχέδιο Μάρσαλ» της τάξεως των 7 500 εκατομμυρίων EUR, προκειμένου να βοηθηθούν να ξεπεράσουν τις οικονομικές τους δυσχέρειες·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες ΜΚΟ ζήτησαν από την Παγκόσμια Τράπεζα να εκταμιεύσει περί τα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ώστε να βοηθήσει τις χώρες να βελτιώσουν κατά τρόπο βιώσιμο τις υποδομές τους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να παραμείνει σε επαγρύπνηση και ότι ο στόχος είναι να φτάσουμε στο στάδιο της μετά τον Έμπολα εποχής, ήτοι χωρίς πλέον κανένα κρούσμα νέας μόλυνσης κατά τη διάρκεια μιας μακράς περιόδου·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρακτικές καλής υγιεινής είναι απαραίτητες· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι τρεις χώρες παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις όσον αφορά τα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν φόβοι πως, σε περίπτωση νέας εκδήλωσης, το ποσοστό θανάτων θα επαναληφθεί·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αντιπρόεδρος/Ύπατη Εκπρόσωπος Federica Mogherini, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Συντονιστής της ΕΕ για τον Έμπολα Χρήστος Στυλιανίδης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης Neven Mimica, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυβερνήσεις και κοινοβουλευτικοί των κρατών μελών έχουν ζητήσει επανειλημμένως την ενίσχυση των συστημάτων υγείας·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, η ενίσχυση του συστήματος υγείας και η ενίσχυση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης συμπεριλαμβάνονται στους τομείς εστίασης μόνο για τη Γουινέα, αλλά όχι για τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής για τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία (COM(2010)0128) παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη και ολιστική στρατηγική για την παγκόσμια υγεία, βασισμένη στις ανάγκες, η οποία υποστηρίχθηκε από τα κράτη μέλη·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν εφάρμοσαν όλα τα κράτη πλήρως τους ΔΥΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΔΥΚ πρέπει να αναθεωρηθούν μετά την εμπειρία που αποκομίστηκε στη διάρκεια της τελευταίας επιδημίας Έμπολα·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν γνωρίζουμε πολλά για τις δυνητικά επικίνδυνες ζωονόσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατροφικές και γεωργικές πρακτικές, η αποψίλωση και η εμπορία ζώων και ζωικών προϊόντων οδήγησε στην εμφάνιση νεοεξελισσόμενων ζωονοσογόνων νόσων, όπως η γρίπη των πουλερικών, ο Έμπολα και ο HIV·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ συνιστά συντονισμό μεταξύ του τομέα της δημόσιας υγείας και του κτηνιατρικού τομέα·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ανάπτυξης θα επισκεφθεί τη Σιέρα Λεόνε τον Νοέμβριο του 2015·

1.  επικρίνει την αργή διεθνή απάντηση στην κρίση κατά τους πρώτους μήνες· υπογραμμίζει, ωστόσο, την απόκριση και δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της από τον Μάρτιο 2014, ώστε να συμβάλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού Έμπολα· σημειώνει την κλιμακούμενη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της όσον αφορά την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια, την υλικοτεχνική υποδομή και την έρευνα για την αντίδραση στην κρίση·

2.  χαιρετίζει την ανάπτυξη ενός νέου εμβολίου (σε χρόνο ρεκόρ), το οποίο έχει αποδειχθεί 100% αποτελεσματικό στη Γουινέα από τις 23 Μαρτίου 2015, και ζητεί επειγόντως την εγγυημένη πρόσβαση στο εμβόλιο αυτό, το οποίο θα πρέπει να είναι οικονομικά προσιτό σε όλους στη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε·

3.  θεωρεί ότι απαιτείται επαγρύπνηση όσον αφορά κάποια νέα κρούσματα του Έμπολα για τον τρόπο μετάδοσης των οποίων παραμένουν ερωτηματικά·

4.  ζητεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως δε τις κυβερνήσεις των αναπτυσσομένων χωρών, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους διεθνείς οργανισμούς, να αντλήσουν τα διδάγματα από την κρίση, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν στους τομείς υγείας των αναπτυσσομένων χωρών οι όροι που θέτουν το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα ως προς τους μηχανισμούς διαρθρωτικής προσαρμογής, και να αναπτύξουν αποτελεσματικά μέσα για την αντιμετώπιση των υγειονομικών κρίσεων διεθνούς εμβέλειας·

5.  σημειώνει, σε αυτό το πλαίσιο, τη μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε στις 18 Μαΐου 2015 από τη Διευθύντρια της ΠΟΥ, αφενός για τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος έκτακτης ανάγκης και για τη διασφάλιση διεθνούς εφεδρείας προσωπικού το οποίο θα μπορεί να επέμβει αμέσως επί τόπου, και αφετέρου για τη διάθεση νέων αποθεματικών κεφαλαίων ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ειδικά για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· επιχαίρει για τη δέσμευση να αυξηθεί κατά 10% ο προϋπολογισμός της ΠΟΥ, εντός δύο ετών, ώστε να ανέλθει στα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ·

6.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να προωθήσει εκστρατείες ενημέρωσης και διαφώτισης στις ενδιαφερόμενες χώρες· υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία των εκστρατειών πρόληψης και ενημέρωσης στη διαχείριση της κρίσης, ιδίως προκειμένου να περιοριστεί η λοίμωξη και να αυξηθεί η γνώση των ανασφαλών πρακτικών που θα πρέπει να αποφεύγονται· τονίζει τη σημασία των εναλλακτικών μέσων διάδοσης των πληροφοριών·

7.  τονίζει μετ’ επιτάσεως ότι είναι σημαντικό να καταπολεμηθούν οι αυξημένες λόγω της επιδημίας του Έμπολα εντάσεις ανάμεσα στις διάφορες ομάδες, δεδομένου ότι η δημιουργία μυθοπλασιών θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίρριψη ευθυνών για το ξέσπασμα της επιδημίας του Έμπολα σε συγκεκριμένες εθνοτικές ομάδες·

8.  θεωρεί ότι, αφ' ης στιγμής δεν θα χρειάζεται πλέον η επείγουσα βοήθεια, η μακροπρόθεσμη απόκριση της ΕΕ θα πρέπει να εστιασθεί πρωτίστως στην αναπτυξιακή βοήθεια, η οποία θα χρειαστεί να συμπεριλάβει και επενδύσεις στον τομέα της υγείας, προκειμένου να προωθηθεί η ανθεκτικότητα, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και τη διαχείριση των συστημάτων υγείας, την υγειονομική παρακολούθηση και ενημέρωση, τα συστήματα εφοδιασμού σε φάρμακα, την εγχώρια διακυβέρνηση και οικοδόμηση κρατικών δομών, και, ακολούθως, να εστιασθεί στη βοήθεια που έχει ζωτική σημασία για την οικονομική επανεκκίνηση των τριών χωρών·

9.  καλεί τις αρχές να λάβουν υπόψη τα διδάγματα που αποκομίστηκαν όσον αφορά το φαινόμενο του στιγματισμού και να τα εφαρμόσουν σε παρόμοιες ανθρωπιστικές κρίσεις που μπορεί να συμβούν·

10.  υπενθυμίζει τη σημασία της πρόληψης των συγκρούσεων, καθώς οι συγκρούσεις και οι εύθραυστες καταστάσεις έχουν πολύ αρνητικό αντίκτυπο στα συστήματα υγείας·

11.  ζητεί τη συγκρότηση ενός διαρκούς ευρωπαϊκού μηχανισμού ταχείας απόκρισης στον οποίο θα περιλαμβάνονται εμπειρογνώμονες, ομάδες στήριξης σε εργαστήρια, επιδημιολόγοι και υλικοτεχνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των κινητών εργαστηρίων, που να μπορεί να αναπτυχθεί στον συντομότερο δυνατό χρόνο· εφιστά, ειδικότερα, την προσοχή στη συμβολή που μπορεί να παρέχει η ΕΕ στον τομέα της «διάγνωσης στα σύνορα», σε χερσαίο και σε θαλάσσιο επίπεδο, και στο γεγονός ότι η Ένωση θα μπορούσε να ακολουθήσει και να επωφεληθεί από το επίπεδο αριστείας το οποίο έχουν επιτύχει οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές στη διάγνωση που διεξάγεται στα αεροδρόμια·

12.  καλεί επίσης την ΕΕ να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός δικτύου ελεγκτικών φορέων στις αναπτυσσόμενες χώρες για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό νέων κρουσμάτων λοιμωδών νόσων που ενέχουν κίνδυνο πανδημίας, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο παρατήρησης νοσηρότητας στις χώρες αυτές·

13.  αναγνωρίζει την ανάγκη να στηρίξει την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της αφενός, και των αναπτυσσομένων χωρών αφετέρου, ιδιαίτερα εκείνων της Δυτικής Αφρικής, στον τομέα της κατάρτισης του ιατρικού προσωπικού·

14.  τονίζει τη σημασία που έχει για τους διεθνείς εργαζομένους του τομέα της υγείας η ενίσχυση των συστημάτων προστασίας και άμεσης εκκένωσης·

15.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι προσαρμογές και οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν και οι άδικες αναπτυξιακές πολιτικές έχουν συμβάλει σε αναποτελεσματικά συστήματα υγείας· ζητεί με έμφαση από την Επιτροπή να βοηθήσει τις τρεις πληγείσες χώρες να αναπτύξουν τα δικά τους δημόσια συστήματα υγείας, ώστε να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις βασικές υγειονομικές ανάγκες τους και να οικοδομήσουν την υποδομή που απαιτείται προκειμένου να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των πολιτών τους στη δημόσια υγειονομική περίθαλψη· πιο συγκεκριμένα, είναι της άποψης ότι η δημιουργία ενός ανθεκτικού συστήματος υγείας μακροπρόθεσμα απαιτεί, μεταξύ άλλων: i) επένδυση πόρων σε βασικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας, ii) διασφάλιση ασφαλούς και ποιοτικής φροντίδας, αυξάνοντας τους πόρους για την κατάρτιση, την επιτήρηση και την επαρκή αμοιβή των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, καθώς και παρέχοντας πρόσβαση σε ασφαλή φάρμακα, iii) συμμετοχή των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων και των κοινοτήτων στην απόκριση σε περιπτώσεις κρίσης και στον αναπτυξιακό σχεδιασμό· καλεί τους διεθνείς χορηγούς να αυξήσουν την Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ) προς τις εν λόγω χώρες μέσω εθνικών συστημάτων, όπως στήριξη του προϋπολογισμού· καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει, σε συνεργασία με τις χώρες εταίρους, την ΠΟΥ, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους χορηγούς, συνεκτικά σχέδια υγείας και διαδικασίες παρακολούθησης, που θα βασίζονται στις υπάρχουσες ανάγκες·

16.  τονίζει ότι οι αποκρίσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα υποκείμενα κενά όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών, την πρόσβασή τους στην υγεία και σε υπηρεσίες, καθώς και τη διακοπή των μέσων βιοπορισμού τους· υπογραμμίζει, ειδικότερα, την ανάγκη παροχής βασικών υπηρεσιών και υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μητρική φροντίδα και την παροχή μαιευτικών και γυναικολογικών υπηρεσιών·

17.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια υγεία (COM(2010)0128) και το ολιστικό της όραμα για ολοκληρωμένα συστήματα υγείας, την οριζόντια προσέγγισή της και την προσπάθειά της για καθολική κάλυψη υγείας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναθεωρήσει την ανακοίνωσή της υπό το πρίσμα των νέων πληροφοριών που αποκτήθηκαν κατά την κρίση του Έμπολα, τηρώντας την ολοκληρωμένη και οριζόντια προσέγγιση, και να παρουσιάσει και να εφαρμόσει εγκαίρως ένα πρόγραμμα δράσης·

18.  υπογραμμίζει, εν γένει, ότι είναι αναγκαίο για τις αναπτυσσόμενες χώρες να προβλέπουν κατά προτεραιότητα κονδύλια προϋπολογισμού για την ανάπτυξη εύρωστων και ανθεκτικών δημόσιων συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και δημόσιας υγείας, την κατασκευή επαρκούς αριθμού καλά εξοπλισμένων και βιώσιμων υγειονομικών υποδομών (ιδιαίτερα εργαστηρίων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης) και την παροχή βασικών υπηρεσιών και υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας· τονίζει την ανάγκη για επαρκή αναλογία εργαζομένων στον τομέα της υγείας σε σχέση με τον πληθυσμό, και καλεί τις κυβερνήσεις των πληγεισών χωρών να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας αμείβονται και ότι τα χρήματα για την υγεία φτάνουν στον λαό· αναγνωρίζει, εντούτοις, ότι μια κρίση όπως η σημερινή δεν μπορεί να επιλυθεί μόνον από τα συστήματα υγείας, αλλά ότι απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει διάφορους τομείς, όπως εκπαίδευση και κατάρτιση, εγκαταστάσεις υγιεινής, ασφάλεια των τροφίμων και πόσιμο νερό, για την αντιμετώπιση των κρίσιμων κενών σε όλες τις βασικές υπηρεσίες· τονίζει, ταυτόχρονα, ότι η εκπαίδευση, που καλύπτει τις πολιτιστικές διαστάσεις και πεποιθήσεις, είναι ουσιώδους σημασίας και όσον αφορά την ανάρρωση·

19.  επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στον τομέα της υγείας αποτελούν σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και συμβάλλουν στη μείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες· επιδοκιμάζει την ένταξη του στόχου 3 «Διασφάλιση καλής υγείας σε όλους και προώθηση της ευημερίας όλων σε οποιαδήποτε ηλικία» στην πρόταση για τους μελλοντικούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

20.  τονίζει ότι τα μακροπρόθεσμα κοστολογημένα σχέδια που χρειάζονται για την οικοδόμηση ανθεκτικών και ολοκληρωμένων συστημάτων υγείας πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης επαρκή αριθμό καταρτισμένων εργαζομένων στον τομέα της υγείας, πρόσβαση σε επαρκή ιατρικά εφόδια και εύρωστα πληροφοριακά συστήματα υγείας·

21.  ζητεί την ενίσχυση των υποδομών έρευνας με τη δημιουργία ενός δημόσιου περιφερειακού κέντρου έρευνας των λοιμωδών νόσων στη Δυτική Αφρική και με τη μέριμνα για διαπανεπιστημιακή συνεργασία με τη συμμετοχή της ΕΕ και των κρατών μελών της·

22.  τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης της κοινωνικής ανισότητας για τη δημιουργία ενός ανθεκτικού, βιώσιμου δημόσιου συστήματος υγείας· στηρίζει, προς τον σκοπό αυτό, τη θέσπιση μιας χρηματοδοτούμενης με δημόσια κονδύλια καθολικής κάλυψης υγείας που θα είναι δωρεάν για τον χρήστη, και ζητεί με έμφαση από την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν, από κοινού με τις χώρες εταίρους και άλλους χορηγούς, ένα πρόγραμμα για την καθιέρωση καθολικής κάλυψης υγείας, που θα εγγυάται την αλληλασφαλιστική κάλυψη των κινδύνων για την υγεία·

23.  καλεί όλες τις χώρες να δεσμευτούν σε καθολική κάλυψη υγείας (UHC) και να αναπτύξουν ένα σχέδιο για τον προσδιορισμό των εγχώριων πόρων και πιθανής διεθνούς χρηματοδότησης για την εκπλήρωση του στόχου αυτού· υποστηρίζει τον στόχο της κλιμάκωσης των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης σε όλες τις χώρες στο ελάχιστο αναγνωρισμένο ποσό των 86 δολαρίων ΗΠΑ ανά άτομο για βασικές υπηρεσίες υγείας·

24.  εκφράζει ικανοποίηση για τη διεθνή διάσκεψη υψηλού επιπέδου για τον Έμπολα που πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου 2015 υπό την αιγίδα της ΕΕ και βασικών εταίρων με στόχο την εξάλειψη του Έμπολα αλλά και την αξιολόγηση των επιπτώσεων στις πληγείσες χώρες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια στηρίζεται σε ανθρωπιστικές προσπάθειες·

25.  υποστηρίζει την ιδέα εφαρμογής ενός «σχεδίου Μάρσαλ» για την επανεκκίνηση της οικονομίας των χωρών αυτών· προτείνει να προσφερθεί τεχνική βοήθεια στη διοίκηση προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητές τους και να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα φτάνουν στους ανθρώπους και δεν χάνονται εξαιτίας της διαφθοράς ή για άλλους σκοπούς·

26.  χαιρετίζει τις διεθνείς προσπάθειες που αποβλέπουν στην ελάφρυνση των διεθνών χρεωστικών υποχρεώσεων των χωρών που έχουν πληγεί από τον ιό Έμπολα·

27.  θεωρεί ότι η αποτελεσματικότητα των εταιρικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της περιοχής που έχει πληγεί από την κρίση θα διασφαλισθεί μόνον εάν η Λιβερία, η Γουινέα και η Σιέρα Λεόνε είναι σε θέση να αναλάβουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι ίδιες την ευθύνη της ανάπτυξής τους·

28.  θεωρεί ότι ο προγραμματισμός του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης θα πρέπει να επανεξεταστεί για να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις στους τομείς της υγείας και της χρηστής διακυβέρνησης θα καταστούν προτεραιότητα για όλες τις χώρες που έχουν εύθραυστη δημόσια υποδομή· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η υγεία, η ύδρευση και η αποχέτευση δεν συγκαταλέγονται στους τομείς εστίασης των Εθνικών Ενδεικτικών Προγραμμάτων της Λιβερίας και της Σιέρα Λεόνε· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μηχανισμούς για τη στενότερη παρακολούθηση της βοήθειας·

29.  θεωρεί ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου δεν μπορεί να αγνοήσει τον κίνδυνο της διαρθρωτικής υποχρηματοδότησης της ανθρωπιστικής δράσης της ΕΕ·

30.  συγχαίρει τους εργαζόμενους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και το επιτόπιο ιατρικό προσωπικό, οι οποίοι διακινδύνευσαν τη ζωή τους κατά τις προσπάθειες για την αναχαίτιση της μείζονος αυτής υγειονομικής κρίσης·

31.  συγχαίρει την αποστολή του ΟΗΕ για την έκτακτη δράση κατά του Έμπολα (UNMEER), οργανώσεις εταίρους και μη κυβερνητικές ανθρωπιστικές οργανώσεις, όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η Διεθνής Ομοσπονδία των ενώσεων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, η οργάνωση Emergency και άλλες, για το έργο που έχουν επιτελέσει στην περιοχή, και εκφράζει την βαθιά ικανοποίησή του για τη σημαντική συμβολή τους και τη βοήθειά τους όσον αφορά τον έλεγχο αυτής της επιδημίας· εκφράζει τη λύπη του για τα κρούσματα ακατάλληλης θεραπείας του ιατρικού προσωπικού και άλλου προσωπικού, που συμμετείχε στην καταπολέμηση της επιδημίας του Έμπολα, μετά την επιστροφή του από την Αφρική·

32.  θεωρεί ότι η πρόσβαση στα φάρμακα δεν θα πρέπει, κατ' αρχήν, να εξαρτάται πλέον από την αγοραστική δύναμη των ασθενών αλλά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, όπως και ότι οι δυνάμεις της αγοράς δεν θα πρέπει να αποτελούν τον μόνο καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή των προς παραγωγή φαρμάκων·

33.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τηρήσουν την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη της ΕΕ, που ορίζεται στο άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, μέσω της προώθησης του δίκαιου και ισότιμου διεθνούς εμπορίου, της ιατρικής έρευνας και των πολιτικών καινοτομίας που ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την καθολική πρόσβαση σε φάρμακα·

34.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει εναλλακτικά πρότυπα αντί εκείνων που βασίζονται σε μονοπώλια διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας όσον αφορά την ανάπτυξη φαρμάκων ή εμβολίων που παράγονται από συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως η Πρωτοβουλία για τα Καινοτόμα Φάρμακα, τα οποία να μπορούν να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες, τη βιωσιμότητα των προϋπολογισμών για την υγειονομική περίθαλψη και την αποτελεσματική απόκριση σε κρίσεις όπως αυτή που προκλήθηκε λόγω του ιού Έμπολα ή παρόμοιες απειλές·

35.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ικανότητα έρευνας στον παγκόσμιο επιδημιολογικό αγώνα, να αναπτυχθούν «ταχείες δοκιμές» και να διασφαλισθεί η πρόσβαση στα εμβόλια· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι πολλά κονδύλια της ΕΕ για την έρευνα κινητοποιήθηκαν για την καταπολέμηση του ιού Έμπολα, μεταξύ άλλων μέσω της Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα, του προγράμματος «Ορίζων 2020», καθώς και μέσω της σύμπραξης ευρωπαϊκών και αναπτυσσομένων χωρών για τις κλινικές δοκιμές (EDCTP)· υπογραμμίζει ότι, παρόλο που τα εμβόλια είναι ευπρόσδεκτα, δεν ενδείκνυνται κατά πάσα πιθανότητα για την εξάλειψη του Έμπολα, καθώς ο ιός μεταλλάσσεται· τονίζει, συνεπώς, ότι προτεραιότητα όσον αφορά τη χρηματοδότηση πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση του γενικού συστήματος υγείας, στην υγιεινή, στον περιορισμό, στον αξιόπιστο και γρήγορο έλεγχο σε τροπικά περιβάλλοντα και σε φάρμακα κατά του ιού και των συμπτωμάτων που προκαλεί·

36.  ζητεί επισταμένως από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να προωθήσουν την κατάρτιση των πολιτών σε θέματα υγείας εστιάζοντας στο ζήτημα των παραδοσιακών εθίμων που δεν συνάδουν με την καταπολέμηση της εξάπλωσης της επιδημίας στον πληθυσμό·

37.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει την αποτελεσματική και δίκαιη χρηματοδότηση της έρευνας που ωφελεί την υγεία όλων και να διασφαλίσει ότι οι καινοτομίες και οι παρεμβάσεις οδηγούν σε οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες λύσεις· επαναλαμβάνει, ειδικότερα, ότι πρέπει να διερευνηθούν πρότυπα που αποσυνδέουν το κόστος της έρευνας και ανάπτυξης από τις τιμές των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες·

38.  επαναλαμβάνει την ανάγκη επένδυσης σε παραμελημένες ασθένειες· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να συνεχίσει τις συζητήσεις για το θέμα αυτό και να κάνει τις προετοιμασίες για μια ευρεία συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, υπό τον όρο ότι θα εισαχθούν διασφαλίσεις για να αποτρέψουν την πρόκληση ζημίας σε ευάλωτες ομάδες από τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε μια μη ρυθμιζόμενη αγορά, αποσκοπώντας στην ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας και διευκολύνοντας τη μεταφορά των αποτελεσμάτων στον ενδιαφερόμενο πληθυσμό· χαιρετίζει εν προκειμένω το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση της επείγουσας ανάγκης έρευνας για νέες θεραπείες, η ΕΕ διέθεσε 138 εκατομμύρια EUR για σχέδια ανάπτυξης κλινικών δοκιμών για νέα εμβόλια, ταχέων διαγνωστικών ελέγχων και θεραπειών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και της Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα· συγχαίρει την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία που δέσμευσε επίσης σημαντικά κονδύλια για την υποστήριξη των ερευνητικών προσπαθειών·

39.  υπογραμμίζει ότι ο Έμπολα και άλλες επιδημίες συνιστούν διεθνικές απειλές που απαιτούν διεθνή συνεργασία· καλεί την ΠΟΥ να αναθεωρήσει τους ΔΥΚ προκειμένου να υπάρχει αλληλένδετη ευθύνη και χρηματοοικονομική υποστήριξη, μεταξύ άλλων και για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων·

40.  χαιρετίζει, υπό το πρίσμα της αμφισβητούμενης εφαρμογής των ΔΥΚ και της έλλειψης επιδημιολογικής παρακολούθησης, το γαλλικό πρόγραμμα RIPOST «Network of Public Health Institutes in West Africa» (Δίκτυο ιδρυμάτων δημόσιας υγείας στη Δυτική Αφρική)·

41.  τονίζει ότι τώρα που η κρίση υποχωρεί, ενώ ο ιός παραμένει στους γονάδες για μήνες μετά την ανάρρωση, πρέπει να καταστούν διαθέσιμα στο πλαίσιο του συστήματος υγείας και των εκπαιδευτικών μέτρων σεξουαλική αγωγή και οικογενειακός προγραμματισμός·

42.  τονίζει ότι είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει επισιτιστική κρίση μετά από αυτήν την επιδημία που έχει πλήξει τις μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις· ζητεί από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τη διεθνή κοινότητα να επενδύσουν στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα σταματήσουν να απειλούνται τα αγροτικά νοικοκυριά και η μελλοντική επισιτιστική ασφάλεια της Δυτικής Αφρικής·

43.  ζητεί από την αρμόδια επιτροπή του να προβεί στην παρακολούθηση της των μέτρων διαχείρισης της κρίσης, σε στενή συνεργασία με τον Συντονιστή της ΕΕ για τον Έμπολα, συνεχίζοντας και μετά την αποστολή του Κοινοβουλίου στη Σιέρα Λεόνε, προτού υποβάλει οριστική αξιολόγηση βασισμένη σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια·

44.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Αφρικανικής Ένωσης, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0026.
(2) Έθιμα τα οποία, για παράδειγμα, απαγορεύουν την καύση των νεκρών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου