Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0901B(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0296/2015

Indgivne tekster :

A8-0296/2015

Forhandlinger :

PV 27/10/2015 - 17
CRE 27/10/2015 - 17

Afstemninger :

PV 28/10/2015 - 7.3
CRE 28/10/2015 - 7.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0377

Vedtagne tekster
PDF 249kWORD 62k
Onsdag den 28. oktober 2015 - Strasbourg Endelig udgave
Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten ***II
P8_TA(2015)0377A8-0296/2015
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. oktober 2015 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (09375/1/2015 – C8‑0166/2015),

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(1) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (02074/2011),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 21. oktober 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning ved andenbehandling, jf. artikel 294, stk. 8, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 69,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Retsudvalget (A8-0296/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved andenbehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets og Rådets fælles erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Domstolen, ogKommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Vedtagne tekster af 15.4.2014, P7_TA(2014)0358.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 28. oktober 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/... om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol
P8_TC2-COD(2011)0901B

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2015/2422.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet

Når reformprocessen er tilendebragt, vil Retten bestå af to dommere pr. medlemsstat For at opnå ligestilling mellem kvinder og mænd, hvilket i henhold til artikel 3 i TEU er et mål for Den Europæiske Union, bør medlemsstaternes regeringer i forbindelse med processen med udnævnelse af kandidater som dommere ved Retten i henhold til artikel 254 i TEUF i videst muligt omfang sikre lige repræsentation af mænd og kvinder.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik