Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0901B(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0296/2015

Texte depuse :

A8-0296/2015

Dezbateri :

PV 27/10/2015 - 17
CRE 27/10/2015 - 17

Voturi :

PV 28/10/2015 - 7.3
CRE 28/10/2015 - 7.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0377

Texte adoptate
PDF 331kWORD 68k
Miercuri, 28 octombrie 2015 - Strasbourg
Curtea de Justiție a Uniunii Europene: numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului ***II
P8_TA(2015)0377A8-0296/2015
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 28 octombrie 2015 referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (09375/1/2015 – C8–0166/2015),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la solicitarea Curții de Justiție adresată Parlamentului și Consiliului (02074/2011),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 21 octombrie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (8) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 69 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0296/2015),

1.  adoptă poziția în a doua lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului anexată la prezenta rezoluție;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Curții de Justiție și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Texte adoptate la 15.4.2014, P7_TA(2014)0358.


Poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 28 octombrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE, Euratom) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene
P8_TC2-COD(2011)0901B

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2015/2422.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului

La sfârșitul procesului de reformă, în cadrul Tribunalului vor activa doi judecători pentru fiecare stat membru. În consecință, pentru ca numărul femeilor să fie egal cu cel al bărbaților, ce reprezintă un obiectiv al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 3 din TUE, în cadrul procesului de numire a candidaților pentru funcția de judecător la Tribunal, în conformitate cu articolul 254 din TFUE, guvernele statelor membre ar trebui să depună toate eforturile pentru a asigura prezența unui număr egal de femei și bărbați.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate