Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0213(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0295/2015

Внесени текстове :

A8-0295/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 28/10/2015 - 7.4
CRE 28/10/2015 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0378

Приети текстове
PDF 468kWORD 67k
Сряда, 28 октомври 2015 г. - Страсбург
Разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) ***II
P8_TA(2015)0378A8-0295/2015
Резолюция
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 октомври 2015 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (08806/1/2015 – C8‑0260/2015),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 октомври 2014 г.(1),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2014)0457),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 76 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по рибно стопанство (A8‑0295/2015),

1.  Одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  Одобрява декларацията, приложена към настоящата резолюция;

3.  Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4.  Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

5.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта след проверка на надлежното изпълнение на всички процедури и да пристъпи заедно с генералния секретар на Съвета към публикуването му, заедно с прилежащата декларация на Европейския парламент, в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 12, 15.1.2015 г., стр. 116.
(2) Приети текстове, 13.1.2015 г., P8_TA(2015)0005.


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Декларация на Европейския парламент относно предоставянето на дерогации за използване на трални мрежи и риболов с хрилни мрежи в Черно море

Европейският парламент заявява, че разпоредбите в член 15а, който се добавя в Регламент (ЕС) № 1343/2011, по отношение на дерогации от забраната за използване на определени съоръжения в крайбрежните води на Черно море са от изключителен характер. Те вземат предвид преобладаващата ситуация в региона, при която държавите членки са въвели мерки, за да се позволи използването на съответните уреди в съответствие с относимите препоръки на GFCM. Парламентът вече разполагаше с тази информация преди представянето на настоящото предложение на Комисията. Поради тези причини Парламентът приема в настоящия контекст споразумението, с което се разрешава на засегнатите държави членки да предоставят въпросните дерогации. Той обаче подчертава, че тези разпоредби не следва да се възприемат или използват като прецедент в нито един бъдещ правен акт.

Правна информация - Политика за поверителност