Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0213(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0295/2015

Předložené texty :

A8-0295/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 28/10/2015 - 7.4
CRE 28/10/2015 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0378

Přijaté texty
PDF 395kWORD 66k
Středa, 28. října 2015 - Štrasburk
Ustanovení pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) ***II
P8_TA(2015)0378A8-0295/2015
Usnesení
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. října 2015 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (08806/1/2015 – C8-0260/2015),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. října 2014(1),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0457),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro rybolov (A8-0295/2015),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  schvaluje prohlášení připojené k tomuto usnesení;

3.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

4.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

5.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění spolu s prohlášením Evropského parlamentu, které se aktu týká, v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 12, 15.1.2015, s. 116.
(2) Přijaté texty ze dne 13.1.2015, P8_TA(2015)0005.


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Evropského parlamentu k udělení výjimky na používání vlečných sítí a tenatových sítí v Černém moři

„Evropský parlament prohlašuje, že ustanovení článku 15a, který má být začleněn do nařízení (EU) č. 1343/2011 a týká se výjimek ze zákazu používání některých zařízení v pobřežních vodách Černého moře, jsou výjimečné povahy. Tato ustanovení zohledňují stávající situaci v dotčené oblasti, v níž členské státy zavedly opatření s cílem umožnit využívání příslušného zařízení v souladu s odpovídajícími doporučeními Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM). Tyto informace již byly Parlamentu známy před předložením stávajícího návrhu Komise. Z těchto důvodů Parlament ve stávající situaci souhlasí s ujednáním, kterým se dotčeným členským státům povoluje udělovat příslušnou výjimku. Parlament nicméně zdůrazňuje, že tato ustanovení nelze vykládat ani využít jakožto precedens pro jakýkoli budoucí právní akt.“

Právní upozornění - Ochrana soukromí