Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0213(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0295/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0295/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 28/10/2015 - 7.4
CRE 28/10/2015 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0378

Hyväksytyt tekstit
PDF 238kWORD 61k
Keskiviikko 28. lokakuuta 2015 - Strasbourg Lopullinen painos
Kalastusta koskevat säännökset GFCM:n (Välimeren yleinen kalastuskomissio) sopimusalueella ***II
P8_TA(2015)0378A8-0295/2015
Päätöslauselma
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 28. lokakuuta 2015 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella annetun asetuksen (EU) N:o 1343/2011 muuttamisesta (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (08806/1/2015 – C8‑0260/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 15. lokakuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0457),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0295/2015),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausuman;

3.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

4.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

5.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen ja siihen liittyvän Euroopan parlamentin lausuman yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 12, 15.1.2015, s. 116.
(2)Hyväksytyt tekstit, 13.1.2015, P8_TA(2015)0005.


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Euroopan parlamentin lausuma troolien ja kidusverkkojen käyttöä Mustallamerellä koskevien poikkeuksien myöntämisestä

”Euroopan parlamentti toteaa, että asetukseen (EU) N:o 1343/2011 sisällytettävän 15 a artiklan säännökset poikkeuksista kieltoon käyttää tiettyä pyydystä Mustallamerellä ovat poikkeuksellisia. Niissä otetaan huomioon vallitseva tilanne alueella, jolla jäsenvaltiot ovat toteuttaneet toimenpiteitä mahdollistaakseen asianomaisen pyydyksen käytön GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) asiaankuuluvien suositusten mukaisesti. Nämä tiedot olivat parlamentin saatavilla jo ennen komission tämänhetkisen ehdotuksen jättämistä käsiteltäväksi. Parlamentti hyväksyy näistä syistä ja tässä asiayhteydessä järjestelyt, joiden nojalla asianomaiset jäsenvaltiot saavat luvan kyseisten poikkeusten myöntämiseen. Se kuitenkin korostaa, että näitä säännöksiä ei saa pitää tai käyttää ennakkotapauksena missään tulevassa säädöksessä.”

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö