Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0213(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0295/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0295/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 28/10/2015 - 7.4
CRE 28/10/2015 - 7.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0378

Elfogadott szövegek
PDF 254kWORD 66k
2015. október 28., Szerda - Strasbourg
A GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos rendelkezések ***II
P8_TA(2015)0378A8-0295/2015
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2015. október 28-i jogalkotási állásfoglalása A Tanács álláspontjáról első olvasatban a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló, 1343/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (08806/1/2015 – C8-0260/2015),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. október 15-i véleményére(1),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2014)0457) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 76. cikkére,

–  tekintettel a Halászati Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0295/2015),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

4.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikke (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

5.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában az Európai Parlament kapcsolódó nyilatkozataival együtt;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 12., 2015.1.15., 116. o.
(2) A 2015.1.13-án elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0005.


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament nyilatkozata a vonóhálók és a kopoltyúhálók Fekete-tengeren folytatott halászatban való használatának tilalmától való eltérések engedélyezéséről

Az Európai Parlament kijelenti, hogy az 1343/2011/EU rendeletbe beillesztendő 15a. cikkben foglalt rendelkezések, amelyek eltéréseket tesznek lehetővé a Fekete-tenger part menti vizein bizonyos halászati eszközök használatának tilalmától, kivételes jellegűek. Az eltérések tekintetbe veszik a régióban jellemzővé vált helyzetet, ahol egyes tagállamok intézkedéseket léptettek érvénybe annak érdekében, hogy a Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottságnak (GFCM) a térségre vonatkozó ajánlásaival összhangban megengedjék a szóban forgó halászati eszközök használatát. Ez az információ már az Európai Bizottság jelenlegi javaslatának előterjesztését megelőzően az Európai Parlament rendelkezésére állt. A fenti okokból a jelenlegi körülmények között a Parlament elfogadja azt a rendelkezést, amely az érintett tagállamok számára lehetővé teszi, hogy engedélyezzék a szóban forgó eltéréseket. Az Európai Parlament hangsúlyozza azonban, hogy ezek a rendelkezések nem tekinthetők precedensnek, és semmilyen jövőbeli jogalkotási aktusban nem is használhatók fel akként.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat