Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0213(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0295/2015

Texte depuse :

A8-0295/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 28/10/2015 - 7.4
CRE 28/10/2015 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0378

Texte adoptate
PDF 320kWORD 66k
Miercuri, 28 octombrie 2015 - Strasbourg
Dispozițiile referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană)***II
P8_TA(2015)0378A8-0295/2015
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 28 octombrie 2015 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (08806/1/2015 – C8-0260/2015),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 octombrie 2014(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0457),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru pescuit (A8-0295/2015),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  aprobă declarația sa anexată la prezenta rezoluție;

3.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

5.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa, împreună cu declarația Parlamentului European referitoare la acesta, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 12, 15.1.2015, p. 116.
(2) Texte adoptate la 13.1.2015, P8_TA(2015)0005.


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Parlamentului European privind acordarea unor derogări în ceea ce privește utilizarea traulelor și a setcilor în activitățile de pescuit din Marea Neagră

„Parlamentul European declară că dispozițiile articolul 15a, care urmează să fie introdus în Regulamentul (UE) nr. 1343/2011, privind derogările de la interzicerea utilizării anumitor unelte de pescuit în apele costiere ale Mării Negre, au un caracter excepțional. Acestea țin cont de situația existentă în regiune, și anume de faptul că statele membre au pus în aplicare măsuri pentru a permite utilizarea uneltelor de pescuit în cauză, în conformitate cu recomandările relevante ale CGPM. Aceste informații erau deja la dispoziția Parlamentului înainte de depunerea actualei propuneri a Comisiei. Din aceste motive, Parlamentul acceptă, în contextul actual, prevederile care autorizează statele membre respective să acorde aceste derogări. Cu toate acestea, Parlamentul subliniază faptul că aceste dispoziții nu pot fi considerate un precedent și nu pot fi utilizate în acest mod în niciun viitor act juridic.”

Aviz juridic - Politica de confidențialitate