Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0213(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0295/2015

Predkladané texty :

A8-0295/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 28/10/2015 - 7.4
CRE 28/10/2015 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0378

Prijaté texty
PDF 257kWORD 65k
Streda, 28. októbra 2015 - Štrasburg
Ustanovenia týkajúce sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) ***II
P8_TA(2015)0378A8-0295/2015
Uznesenie
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. októbra 2015 o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (08806/1/2015 – C8-0260/2015),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. októbra 2014(1),

–  so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(2) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0457),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre rybárstvo (A8-0295/2015),

1.  schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní;

2.  schvaľuje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady;

4.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

5.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby po dohode s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie, spolu s vyhlásením Európskeho parlamentu týkajúcim sa aktu, v Úradnom vestníku Európskej únie;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 12, 15.1.2015, s. 116.
(2) Prijaté texty, 13.1.2015, P8_TA(2015)0005.


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Európskeho parlamentu o udelení výnimiek týkajúcich sa využívania vlečných sietí a žiabroviek v Čiernom mori

„Európsky parlament vyhlasuje, že ustanovenia v článku 15a, ktoré sa majú vložiť do nariadenia (EÚ) č. 1343/2011, pokiaľ ide o výnimky vzťahujúce sa na zákaz využívania niektorých druhov výstroja v pobrežných vodách Čierneho mora, sú výnimočnej povahy. Zohľadňujú prevládajúcu situáciu v regióne, kde členské štáty zaviedli opatrenia s cieľom umožniť využívanie daného výstroja v súlade s príslušnými odporúčaniami Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more. Táto informácia už bola k dispozícii Európskemu parlamentu pred predložením súčasného návrhu Komisie. V tejto súvislosti preto Európsky parlament súhlasí s dojednaním, aby sa dotknutým členským štátom povolilo udeliť predmetné výnimky. Zdôrazňuje však, že tieto ustanovenia sa nemajú chápať alebo používať ako precedens v súvislosti s akýmkoľvek budúcim právnym aktom.“

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia