Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0093(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0305/2015

Внесени текстове :

A8-0305/2015

Разисквания :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Гласувания :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0379

Приети текстове
PDF 471kWORD 64k
Сряда, 28 октомври 2015 г. - Страсбург
Употреба на генетично модифицирани храни и фуражи ***I
P8_TA(2015)0379A8-0305/2015

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 28 октомври 2015 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия (COM(2015)0177 – C8‑0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0177),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0107/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Камарата на представителите на Кралство Белгия, Парламента на Кралство Испания, Втората камара на Кралство Нидерландия и Федералния съвет на Република Австрия, в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 септември 2015 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 13 октомври 2015 г.(2),

—  като взе предвид член 59 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8‑0305/2015),

1.  Отхвърля предложението на Комисията;

2.  Приканва Комисията да оттегли своето предложение и да представи ново;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) Все още непубликувано в Официален вестник.

Правна информация - Политика за поверителност