Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0093(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0305/2015

Indgivne tekster :

A8-0305/2015

Forhandlinger :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Afstemninger :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0379

Vedtagne tekster
PDF 259kWORD 62k
Onsdag den 28. oktober 2015 - Strasbourg
Anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer ***I
P8_TA(2015)0379A8-0305/2015

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 28. oktober 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område (COM(2015)0177 – C8–0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0177),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0107/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

—  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det belgiske Repræsentantkammer, det spanske parlament, det nederlandske Andetkammer og det østrigske Forbundsråd om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

—  der henviser til udtalelse af 16. september 2015 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

—  der henviser til udtalelse af 13. oktober 2015 fra Regionsudvalget(2),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0305/2015),

1.  forkaster Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Kommissionen til at tage sit forslag tilbage og forelægge et nyt;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik