Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0093(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0305/2015

Esitatud tekstid :

A8-0305/2015

Arutelud :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Hääletused :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0379

Vastuvõetud tekstid
PDF 236kWORD 60k
Kolmapäev, 28. oktoober 2015 - Strasbourg
Geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamine ***I
P8_TA(2015)0379A8-0305/2015

Euroopa Parlamendi 28. oktoobri 2015. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003 seoses liikmesriikide võimalusega piirata oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see keelata (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0177),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0107/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Belgia Esindajatekoja, Hispaania parlamendi ja Madalmaade Parlamendi Teise Koja ja Austria Liidunõukogu poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. septembri 2015. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 13. oktoobri 2015. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamust (A8-0305/2015),

1.  lükkab komisjoni ettepaneku tagasi;

2.  palub komisjonil ettepaneku tagasi võtta ning uue esitada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
(2) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika