Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0093(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0305/2015

Ingediende teksten :

A8-0305/2015

Debatten :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Stemmingen :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0379

Aangenomen teksten
PDF 259kWORD 62k
Woensdag 28 oktober 2015 - Straatsburg
Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders ***I
P8_TA(2015)0379A8-0305/2015

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 28 oktober 2015 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0177),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0107/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

—  gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Spaanse parlement, de Nederlandse Tweede Kamer en de Oostenrijkse Bondsraad, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

—  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 16 september 2015(1),

—  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 13 oktober 2015(2),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8‑0305/2015),

1.  verwerpt het voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel in te trekken en een nieuw voorstel in te dienen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd.
(2) Nog niet in het Publicatieblad gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid