Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0093(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0305/2015

Texte depuse :

A8-0305/2015

Dezbateri :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Voturi :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0379

Texte adoptate
PDF 255kWORD 63k
Miercuri, 28 octombrie 2015 - Strasbourg
Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic ***I
P8_TA(2015)0379A8-0305/2015

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 28 octombrie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic pe teritoriul lor (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

—  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0177),

—  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0107/2015),

—  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

—  având în vedere avizele motivate prezentate de Camera Inferioară a Parlamentului Belgiei, de Parlamentul Spaniei, de Camera Inferioară a Parlamentului Țărilor de Jos și de Consiliul Federal al Austriei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

—  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 septembrie 2015(1),

—  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 13 octombrie 2015(2),

—  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

—  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0305/2015),

1.  respinge propunerea Comisiei;

2.  invită Comisia să își retragă propunerea și să prezinte o nouă propunere;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
(2) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate