Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0093(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0305/2015

Predkladané texty :

A8-0305/2015

Rozpravy :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Hlasovanie :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0379

Prijaté texty
PDF 328kWORD 62k
Streda, 28. októbra 2015 - Štrasburg
Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív ***I
P8_TA(2015)0379A8-0305/2015

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. októbra 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území (COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

—  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0177),

—  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0107/2015),

—  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

—  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality belgickou Poslaneckou snemovňou, španielskym parlamentom, holandskou Druhou komorou a rakúskou Spolkovou radou, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

—  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. septembra 2015(1),

—  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 13. októbra 2015(2),

—  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

—  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0305/2015),

1.  zamieta návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby vzala svoj návrh späť a predložila nový návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia