Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0435(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0046/2014

Předložené texty :

A8-0046/2014

Rozpravy :

PV 28/10/2015 - 5
CRE 28/10/2015 - 5

Hlasování :

PV 28/10/2015 - 7.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0380

Přijaté texty
PDF 403kWORD 90k
Středa, 28. října 2015 - Štrasburk
Nové potraviny ***I
P8_TA(2015)0380A8-0046/2014
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. října 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách (COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0894),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0487/2013),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na postoj Rady a postoj Evropského parlamentu ze dne 29. března 2011, kdy nebylo dohodovací řízení ve věci nových potravin úspěšně završeno,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená francouzským Národním shromážděním a francouzským Senátem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality, která uvádějí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 30. dubna 2014(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8‑0046/2014),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 311, 12.9.2014, s. 73.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 28. října 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/... o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001
P8_TC1-COD(2013)0435

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2015/2283.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí