Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0435(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0046/2014

Podneseni tekstovi :

A8-0046/2014

Rasprave :

PV 28/10/2015 - 5
CRE 28/10/2015 - 5

Glasovanja :

PV 28/10/2015 - 7.6
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0380

Usvojeni tekstovi
PDF 324kWORD 70k
Srijeda, 28. listopada 2015. - Strasbourg
Nova hrana ***I
P8_TA(2015)0380A8-0046/2014
Rezolucija
 Tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 28. listopada 2015. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0894),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0487/2013),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir stajališta Vijeća i Europskog parlamenta od 29. ožujka 2011. prilikom neuspješnog postupka mirenja o novoj hrani;

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja francuskog Senata i francuske Nacionalne skupštine podnesena u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 30. travnja 2014.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenja Odbora za međunarodnu trgovinu i Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0046/2014),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)SL C 311, 12.9.2014., str. 73.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 28. listopada 2015. radi donošenja Uredbe (EU) 2015/... Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001
P8_TC1-COD(2013)0435

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2015/2283.)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti