Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0435(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0046/2014

Előterjesztett szövegek :

A8-0046/2014

Viták :

PV 28/10/2015 - 5
CRE 28/10/2015 - 5

Szavazatok :

PV 28/10/2015 - 7.6
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0380

Elfogadott szövegek
PDF 253kWORD 89k
2015. október 28., Szerda - Strasbourg
Új élelmiszerek ***I
P8_TA(2015)0380A8-0046/2014
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2015. október 28-i jogalkotási állásfoglalása az új élelmiszerekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0894),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0487/2013),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Tanács és az Európai Parlament az új élelmiszerekre vonatkozóan eredménytelenül lezárult egyeztetőbizottsági eljáráshoz kapcsolódóan 2011. március 29-én elfogadott álláspontjára,

–  tekintettel a francia nemzetgyűlés és a francia szenátus által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. április 30-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A8-0046/2014),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 311., 2014.9.12., 73. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2015. október 28-án került elfogadásra az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2015/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2013)0435

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2015/2283 rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat