Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0435(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0046/2014

Texte depuse :

A8-0046/2014

Dezbateri :

PV 28/10/2015 - 5
CRE 28/10/2015 - 5

Voturi :

PV 28/10/2015 - 7.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0380

Texte adoptate
PDF 326kWORD 90k
Miercuri, 28 octombrie 2015 - Strasbourg
Alimentele noi ***I
P8_TA(2015)0380A8-0046/2014
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 28 octombrie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi (COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013)0894),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0487/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere pozițiile exprimate de Consiliu și de Parlamentul European la 29 martie 2011, când concilierea privind alimentele noi nu a avut nicio finalitate;

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Adunarea Națională din Franța și de Senatul Franței în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 30 aprilie 2014(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru comerț internațional, precum și cel al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0046/2014),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 311, 12.9.2014, p. 73.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 28 octombrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei
P8_TC1-COD(2013)0435

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2015/2283.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate