Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2013/0443(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0249/2015

Testi mressqa :

A8-0249/2015

Dibattiti :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Votazzjonijiet :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 23/11/2016 - 10.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Testi adottati
PDF 813kWORD 447k
L-Erbgħa, 28 ta' Ottubru 2015 - Strasburgu
Emissjonijiet nazzjonali ta’ ċerti sustanzi li jniġġsu fl-arja ***I
P8_TA(2015)0381A8-0249/2015

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fit-28 ta' Ottubru 2015 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis ta' emissjonijiet nazzjonali ta' ċerti sustanzi li jniġġsu fl-arja u li temenda d-Direttiva 2003/35/KE (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))(1)

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 2
(2)  Is-seba’ Programm ta’ Azzjoni Ambjentali18 jikkonferma l-objettiv tal-Unjoni tul perjodu ta’ żmien twil rigward il-politika dwar l-arja, li jintlaħqu livelli ta’ kwalità tal-arja li ma jagħtux lok għal impatti negattivi fuq u riskji sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, u jitlob, għal dak l-għan, li jkun hemm konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni attwali tal-Unjoni dwar il-kwalità tal-arja, miri u azzjonijiet strateġiċi għal wara l-2020, sforzi msaħħa f’oqsma fejn il-popolazzjoni u l-ekosistemi jinsabu esposti għal livelli għolja ta’ sustanzi li jniġġsu l-arja, u sinerġiji msaħħa bejn il-leġiżlazzjoni dwar il-kwalità tal-arja u l-objettivi tal-politika tal-Unjoni stipulati b’mod partikolari fir-rigward tat-tibdil fil-klima u tal-bijodiversità.
(2)  Is-seba’ Programm ta’ Azzjoni Ambjentali18 jikkonferma l-objettiv tal-Unjoni tul perjodu ta’ żmien twil rigward il-politika dwar l-arja, li jintlaħqu livelli ta’ kwalità tal-arja li ma jagħtux lok għal impatti negattivi fuq u riskji sinifikanti għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, u jitlob, għal dak l-għan, li jkun hemm konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni attwali tal-Unjoni dwar il-kwalità tal-arja, miri u azzjonijiet strateġiċi għal wara l-2020, sforzi msaħħa f’oqsma fejn il-popolazzjoni u l-ekosistemi jinsabu esposti għal livelli għolja ta’ sustanzi li jniġġsu l-arja, u sinerġiji msaħħa bejn il-leġiżlazzjoni dwar il-kwalità tal-arja u l-objettivi tal-politika tal-Unjoni stipulati b’mod partikolari fir-rigward tat-tibdil fil-klima u tal-bijodiversità. Il-Politika Agrikola Komuni għall-perjodu 2014-2020 toffri lill-Istati Membri l-possibbiltà li jikkontribwixxu għall-kwalità tal-arja b'miżuri speċifiċi. Evalwazzjoni fil-ġejjieni tkun tista' tipprovdi fehim aħjar tal-effetti ta' dawn il-miżuri.
__________________
__________________
18 Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Programm Ġenerali ta’ Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna", COM (2012)0710, 29.11.2012.
18 Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Programm Ġenerali ta’ Azzjoni Ambjentali tal-Unjoni sal-2020 "Ngħixu tajjeb, fil-limiti tal-pjaneta tagħna", COM (2012)0710, 29.11.2012.
Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)
(4a)  L-Istati Membri u l-Unjoni huma partijiet kontraenti għall-Konvenzjoni ta' Minamata dwar il-Merkurju tal-2013, li għandha l-għan li ttejjeb is-saħħa tal-bniedem u l-ħarsien tal-ambjent permezz tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-merkurju minn sorsi eżistenti u ġodda. Din id-Direttiva għandha tikkontribwixxi għat-tnaqqis fl-emissjonijiet tal-merkurju fl-Unjoni kif mitlub mill-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew tat-28 ta' Jannar 2005 dwar Strateġija Komunitarja dwar il-Merkurju u mill-Konvenzjoni ta' Minamata dwar il-Merkurju.
Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 6
(6)  Għaldaqstant, il-limitu massimu nazzjonali tal-emissjonijiet stabbilit bid-Direttiva 2001/81/KE għandu jiġi rivedut sabiex jinġieb konformi mal-impenji internazzjonali tal-Unjoni u tal-Istati Membri.
(6)  Għaldaqstant, il-limitu massimu nazzjonali tal-emissjonijiet stabbilit bid-Direttiva 2001/81/KE għandu jiġi rivedut sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-impenji internazzjonali tal-Unjoni u tal-Istati Membri.
Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 8
(8)  Din id-Direttiva għandha tikkontribwixxi wkoll lejn il-ksib tal-għanijiet dwar il-kwalità tal-arja stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, lejn il-mitigazzjoni tal-impatti tat-tibdil fil-klima billi tnaqqas l-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu b'ħajja qasira kif ukoll lejn it-titjib fil-kwalità tal-arja fuq livell globali.
(8)  Din id-Direttiva għandha tikkontribwixxi wkoll għall-ksib, b'mod kosteffikaċi, tal-għanijiet dwar il-kwalità tal-arja stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u għall-mitigazzjoni tal-impatti tat-tibdil fil-klima billi tnaqqas l-emissjonijiet ta’ sustanzi li jniġġsu b'ħajja qasira, minbarra għat-titjib fil-kwalità tal-arja fuq livell globali, u billi ttejjeb is-sinerġiji mal-politika tal-Unjoni dwar il-klima u l-enerġija u tiżgura li ma jkunx hemm duplikazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni. B'mod partikolari, din id-Direttiva għandha tiġi allinjata mal-evoluzzjoni tal-azzjoni tal-Unjoni u tal-azzjoni internazzjonali dwar it-tibdil fil-klima, inkluż, iżda mhux biss, mal-qafas ta' politika tal-2030 għall-klima u l-enerġija u ma' ftehim globali komprensiv u vinkolanti dwar it-tibdil fil-klima.
Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)
(8a)  Din id-Direttiva għandha tikkontribwixxi wkoll għat-tnaqqis tal-ispejjeż tat-tniġġis tal-arja relatati mas-saħħa fl-Unjoni billi ttejjeb il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tal-UE kif ukoll tiffavorixxi t-tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika.
Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 8b (ġdida)
(8b)  Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet mit-trasport marittimu, jeħtieġ tiġi żgurata implimentazzjoni sħiħa u f'waqtha tal-limiti stabbiliti mill-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (OMI) u infurzar strett tad-Direttiva 2012/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a. Tinħtieġ ukoll azzjoni ulterjuri biex jiġu kkontrollati l-emissjonijiet mit-trasport marittimu. Huwa xieraq li l-Unjoni u l-Istati Membri jikkunsidraw li jiddefinixxu oqsma ġodda ta' kontroll tal-emissjonijiet u jkomplu jaħdmu fi ħdan l-OMI biex ikomplu jitnaqqsu l-emissjonijiet.
______________
1a Id-Direttiva 2012/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Novembru 2012 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE fir-rigward tal-kontenut ta' kubrit fil-karburanti għal użu marittimu (ĠU L 327, 27.11.2012, p. 1).
Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 9
(9)  L-Istati Membri għandhom jiġu konformi mal-impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva għall-2020 u l-2030. Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm progress li jista’ jintwera favur l-ilħiq tal-ipenji għall-2030, l-Istati Membri għandhom jilħqu livelli ta’ emissjonijiet intermedji fl-2025, stabbiliti fuq il-bażi ta’ perkors lineari bejn il-livelli tal-emissjonijiet tagħhom għall-2020 u dawk definiti mill-impenji għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għall-2030, sakemm dan ma jinvolvix spejjeż sproporzjonati. Meta l-emissjonijiet għall-2025 ma jkunux jistgħu jiġu limitati b'dan il-mod, l-Istati Membri għandhom jispjegaw ir-raġunijiet tagħhom fir-rapporti tagħhom ippreżentati skont din id-Direttiva.
(9)  Sabiex jiġu limitati l-emissjonijiet atmosferiċi tas-sustanzi li jniġġsu l-arja u sabiex jingħata kontribut effettiv għall-għan tal-Unjoni li tikseb kwalità tal-arja li ma tkunx ta' impatt negattiv sinifikanti jew ta' riskju għas-saħħa, u sabiex id-depożizzjoni ta' livelli ta' sustanzi aċidifikanti u ewtrofikanti li jniġġsu jitbaxxew taħt tagħbijiet u livelli kritiċi, f'din id-Direttiva hemm stabbiliti impenji nazzjonali vinkolanti għat-tnaqqis tal-emissjonijiet għall-2020, għall-2025 u għall-2030.
Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 11
(11)  Sabiex jippromwovu l-kisba b'mod kosteffikaċi tal-impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta' emissjonijiet, l-Istati Membri għandhom ikunu intitolati li jikkunsidraw tnaqqis ta' emissjonijiet minn traffiku marittimu internazzjonali jekk l-emissjonijiet minn dak is-settur ikunu aktar baxxi mil-livelli ta' emissjonijiet li kieku jirriżultaw minn konformità mal-istandards tal-liġijiet tal-Unjoni, inklużi l-limiti tal-kubrit għall-fjuwils stabbiliti fid-Direttiva 1999/32/KE tal-Kunsill.21 L-Istati Membri għandu jkollhom ukoll il-possibbiltà li jilħqu l-impenji tagħhom u l-livelli intermedji ta' emissjoni rigward il-metanu (CH4) b'mod konġunt, u li jagħmlu użu mid-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jagħmlu hekk.22 Għall-iskop tal-verifika tal-konformità mal-livelli nazzjonali massimi tagħhom tal-emissjonijiet, mal-impenji tagħhom għat-tnaqqis ta’ emissjonijiet u mal-livelli intermedji ta' emissjoni, l-Istati Membri jistgħu jaġġustaw l-inventarji nazzjonali tagħhom tal-emissjonijiet fid-dawl ta’ għarfien xjentifiku u metodoloġiji mtejba dwar l-emissjonijiet. Il-Kummissjoni tista’ toġġezzjona kontra l-użu minn Stat Membru ta’ kwalunkwe waħda minn dawn il-flessibilitajiet jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva ma jiġux issodisfati.
(11)  Sabiex jippromwovu l-kisba b'mod kosteffikaċi tal-impenji nazzjonali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet, l-Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li jilħqu l-impenji tagħhom rigward il-metan (CH4) b'mod konġunt, u li jagħmlu użu mid-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jagħmlu hekk.22 Għall-iskop tal-verifika tal-konformità mal-livelli nazzjonali massimi tal-emissjonijiet tagħhom, mal-impenji tagħhom għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u mal-livelli ta' emissjoni, l-Istati Membri jistgħu jaġġustaw l-inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet tagħhom fid-dawl ta’ għarfien xjentifiku u metodoloġiji mtejba dwar l-emissjonijiet. Il-Kummissjoni tista’ toġġezzjona kontra l-użu ta’ dawn il-flessibbiltajiet min-naħa ta' Stat Membru jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva ma jiġux issodisfati.
__________________
__________________
21 Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE tas-26 ta' April 1999 dwar it-tnaqqis fil-kontenut tal-kubrit f′ċerti karburanti likwidi u li temenda d-Direttiva 93/12/KEE (ĠU L 121, 11.5.1999, p. 13).
22 Id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar l-isforz tal-Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra biex jonoraw l-impenji tal-Komunità għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2020 (ĠU L 140, 5.6.2009, p. 136).
22 Id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009 dwar l-isforz tal-Istati Membri biex inaqqsu l-emissjonijiet tagħhom tal-gassijiet serra biex jonoraw l-impenji tal-Komunità għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2020 (ĠU L 140, 5.6.2009, p. 136).
Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 12
(12)  L-Istati Membri għandhom jadottaw u jimplimentaw programm nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja bil-ħsieb li jilħqu r-rekwiżiti tagħhom għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u l-livelli intermedji ta' emissjoni tagħhom, u biex jagħtu kontribut effettiv lejn il-kisba tal-għanijiet tal-Unjoni dwar il-kwalità tal-arja. Għal dan l-għan, l-Istati Membri għandhom iqisu l-ħtieġa li jitnaqqsu l-emissjonijiet f’żoni u f'agglomerazzjonijiet li huma affettwati minn konċentrazzjonijiet eċċessiv ta’ sustanzi li jniġġsu l-arja u/jew f’dawk li jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għat-tniġġis tal-arja f'żoni u f'agglomerazzjonijiet oħra, inkluż f’pajjiżi ġirien. Għal dak l-għan, il-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja għandhom jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni b’suċċess tal-pjanijiet dwar il-kwalità tal-arja ppromulgati skont l-Artikolu 23 tad-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.23
(12)  L-Istati Membri għandhom jadottaw u jimplimentaw programm nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja bil-ħsieb li jilħqu r-rekwiżiti tagħhom għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u biex jagħtu kontribut effettiv lejn il-kisba tal-għanijiet tal-Unjoni dwar il-kwalità tal-arja. Għal dan l-għan, l-Istati Membri għandhom iqisu l-ħtieġa li jitnaqqsu l-emissjonijiet f’żoni u f'agglomerazzjonijiet li huma affettwati minn konċentrazzjonijiet eċċessiv ta’ sustanzi li jniġġsu l-arja u/jew f’dawk li jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għat-tniġġis tal-arja f'żoni u f'agglomerazzjonijiet oħra, inkluż f’pajjiżi ġirien. Għal dak l-għan, il-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja għandhom jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni b’suċċess tal-pjanijiet dwar il-kwalità tal-arja ppromulgati skont l-Artikolu 23 tad-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.23
__________________
__________________
23 Id-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2008 dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa (ĠU L 152, 11.6.2008, p. 1).
23 Id-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2008 dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa (ĠU L 152, 11.6.2008, p. 1).
Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 13
(13)  Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-arja ta' NH3 u PM2,5 mill-kontributuri ewlenin, il-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja għandhom jinkludu miżuri li japplikaw għas-settur agrikolu. L-Istati Membri għandu jkollhom id-dritt li jimplimentaw miżuri oħra apparti dawk stipulati f’din id-Direttiva, li għandu jkollhom livell ekwivalenti ta’ prestazzjoni ambjentali minħabba ċirkustanzi nazzjonali speċifiċi.
(13)  Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet fl-arja ta' NH3, CH4 u PM2.5 mill-kontributuri ewlenin, il-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja għandhom jinkludu miżuri li japplikaw għas-settur agrikolu. Dawn il-miżuri għandhom ikunu kosteffikaċi u bbażati fuq informazzjoni u data speċifiċi, filwaqt li jitqiesu l-progress xjentifiku u l-miżuri preċedenti meħuda mill-Istati Membri. Fi sforz biex jitnaqqsu dawn l-emissjonijiet ikun tajjeb ukoll li jiġu żviluppati linji gwida, li jiġu skambjati fil-livell tal-Unjoni. dwar prattika agrikola tajba għall-użu tal-NH3. L-Istati Membri għandu jkollhom id-dritt li jimplimentaw miżuri oħra apparti dawk stipulati f’din id-Direttiva, li għandu jkollhom livell ekwivalenti ta’ prestazzjoni ambjentali minħabba ċirkustanzi nazzjonali speċifiċi.
Emenda 12
Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)
(13a)  Sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet mill-kontributuri ewlenin, il-programmi nazzjonali ta' kontroll tat-tniġġis tal-arja għandhom jinkludu miżuri li japplikaw għas-setturi rilevanti kollha, inklużi l-agrikoltura, l-industrija, it-trasport bit-triq, il-makkinarju mobbli mhux tat-triq, it-tbaħħir intern u domestiku, it-tisħin domestiku u s-solventi. L-Istati Membri għandu jkollhom id-dritt li jimplimentaw miżuri oħra apparti dawk stabbiliti f'din id-Direttiva, li għandu jkollhom livell ekwivalenti ta' prestazzjoni ambjentali fid-dawl taċ-ċirkustanzi nazzjonali speċifiċi.
Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 13b (ġdida)
(13b)  Fil-miżuri li jieħdu biex jiddaħħlu fil-programmi nazzjonali ta' kontroll tal-arja u li jkunu applikabbli għas-settur agrikolu, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-impatti fuq azjendi agrikoli ta' daqs żgħir u medju jiġu kkunsidrati b'mod sħiħ u li dawn l-impatti ma jinvolvux spejjeż addizzjonali sinifikanti li ma jistgħux jiġu sostnuti minn dawn l-azjendi. It-titjib fil-kwalità tal-arja għandu jinkiseb permezz ta' miżuri proporzjonati li jissalvagwardjaw il-futur tal-azjendi agrikoli. Il-programmi nazzjonali ta' kontroll tat-tniġġis tal-arja għandhom jipprovdu bilanċ bejn it-trobbija tal-annimali u l-kontroll tat-tniġġis.
Emenda 14
Proposta għal direttiva
Premessa 13c (ġdida)
(13c)  Il-miżuri meħuda fil-qafas tal-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja għall-prevenzjoni tal-emissjonijiet ta' NH3, CH4 u PM2.5 fis-settur agrikolu għandhom ikunu eleġibbli għal appoġġ finanzjarju, fost l-oħrajn fil-qafas tal-Fond għall-Iżvilupp Rurali, b'mod partikolari l-miżuri meħuda minn azjendi agrikoli żgħar u ta' daqs medju li jeħtieġu tibdil sinifikanti ta' prattiki jew investimenti sinifikanti bħal ragħha estensiv, agroekoloġija, diġestjoni anaerobika għall-produzzjoni tal-bijogass bl-użu tal-iskart tal-irziezet, u sistemi ta' stalel b'emissjonijiet baxxi.
Emenda 15
Proposta għal direttiva
Premessa 14a (ġdida)
(14a)  Sabiex tittejjeb il-kwalità tal-arja, b'mod partikolari fiż-żoni urbani, il-programmi nazzjonali ta' kontroll tat-tniġġis tal-arja għandhom jinkludu miżuri biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' ossidi tan-nitroġenu u materja partikulata f'dawk iż-żoni.
Emenda 16
Proposta għal direttiva
Premessa 15a (ġdida)
(15a)  Skont il-Konvenzjoni ta' Aarhus dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni tal-pubbliku fit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali u bil-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-pubbliku għandu jingħata aċċess wiesa' għall-ġustizzja sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni effettiva u l-infurzar ta' din id-Direttiva u jingħata kontribut għall-protezzjoni tad-dritt għall-għajxien f'ambjent li huwa xieraq għas-saħħa u l-benessri tal-persuni.
Emenda 17
Proposta għal direttiva
Premessa 15b (ġdida)
(15b)  L-ispezzjonijiet ambjentali u s-sorveljanza tas-suq huma meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-effikaċja ta' din id-Direttiva u tal-miżuri adottati biex jintlaħqu l-objettivi tagħha.
Emenda 18
Proposta għal direttiva
Premessa 15c (ġdida)
(15c)  Fil-valutazzjoni tas-sinerġiji bejn il-politiki tal-UE dwar il-kwalità tal-arja u dwar il-klima u l-enerġija, il-Kummissjoni għandha tqis il-Valutazzjoni tal-Impatt Komplementari tas-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew dwar l-interazzjonijiet bejn il-politika tal-UE dwar il-kwalità tal-arja u dik dwar il-klima u l-enerġija bit-titolu "Air Quality - Complementary Impact Assessment on interactions between EU air quality policy and climate and energy policy".
Emenda 123
Proposta għal direttiva
Premessa 20
(20)  Jeħtieġ li d-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill26 tiġi emendata sabiexi tiġi żgurata l-konsistenza ta’ din id-Direttiva mal-Konvenzjoni ta’ Aarhus tal-1998 dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Relatati mal-Ambjent.
_________________
(20)  Jeħtieġ li d-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill26 tiġi emendata sabiexi tiġi żgurata l-konsistenza ta’ din id-Direttiva u tad-Direttiva 2008/50/KE mal-Konvenzjoni ta’ Aarhus tal-1998 dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Relatati mal-Ambjent.
_________________
26 Id-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003, li tipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta’ ċerti pjani u programmi li għandhom x’jaqsmu mal-ambjent u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE u 96/61/KE rigward il-parteċipazzjoni pubblika u l-aċċess għall-ġustizzja, ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17).
26 Id-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003, li tipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta’ ċerti pjani u programmi li għandhom x’jaqsmu mal-ambjent u li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 85/337/KEE u 96/61/KE rigward il-parteċipazzjoni pubblika u l-aċċess għall-ġustizzja, ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17).
Emenda 19
Proposta għal direttiva
Premessa 21
(21)  Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-emendar tal-linji gwida dwar ir-rappurtar stabbiliti fl-Anness I, fil-Parti 1 tal-Anness III u fl-Annessi IV u V, sabiex dawn jiġu adattati għall-progress tekniku. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qed tipprepara u tfassal atti delegat, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
(21)  Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni għal perjodu definit fir-rigward tal-emendar tal-linji gwida dwar ir-rappurtar stabbiliti fl-Anness I, fil-Parti 1 tal-Anness III u fl-Annessi IV u V, sabiex dawn jiġu adattati għall-progress tekniku. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qed tipprepara u tfassal atti delegat, għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
Emenda 21
Proposta għal direttiva
Premessa 26a (ġdida)
(26a)  Kemm jista' jkun, il-pajjiżi kandidati u kandidati potenzjali għandhom jallinjaw ir-regolamenti nazzjonali tagħhom ma' din id-Direttiva.
Emenda 22
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1a (ġdid)
Din id-Direttiva għandha l-għan li tillimita l-emissjonijiet atmosferiċi ta' sustanzi aċidifikanti u ewtrofikanti li jniġġsu, prekursuri tal-ożonu, materja partikulata primarja, prekursuri ta' materja partikulata sekondarja u sustanzi oħrajn li jniġġsu l-arja, biex b'hekk tikkontribwixxi għal dawn li ġejjin:
(a)  l-objettiv fit-tul tal-Unjoni li tilħaq livelli ta' kwalità tal-arja li ma jagħtux lok għal impatti negattivi sinifikanti u riskji għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent, f'konformità mal-linji gwida dwar il-kwalità tal-arja ppubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa;
(b)  il-kisba tal-objettivi tal-Unjoni dwar il-bijodiversità u l-ekosistemi billi l-livelli u d-depożizzjoni ta' sustanzi aċidifikanti u ewtrofikanti li jniġġsu, u sustanzi oħra li jniġġsu, inkluż l-ożonu troposferiku, jitbaxxew taħt it-tagħbijiet u l-livelli kritiċi;
(c)  il-kisba tal-objettivi dwar il-kwalità tal-arja stabbiliti fl-atti leġiżlattivi tal-Unjoni;
(d)  il-mitigazzjoni tal-impatti tat-tibdil fil-klima billi jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu b'ħajja qasira u billi jittejbu s-sinerġiji mal-politika tal-Unjoni dwar il-klima u l-enerġija.
Din id-Direttiva għandha tiġi allinjata, b'mod partikolari, mal-evoluzzjoni tal-azzjoni internazzjonali u tal-Unjoni dwar it-tibdil fil-klima, inkluż, iżda mhux biss, mal-qafas ta' politika tal-2030 għall-klima u l-enerġija u ma' ftehim globali komprensiv u vinkolanti dwar it-tibdil fil-klima.
Emenda 131
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 2
2.  "prekursuri tal-ożonu" tfisser ossidi tan-nitroġenu, komposti volatili organiċi mhux metaniċi, metan u monossidu tal-karbonju;
2.  "prekursuri tal-ożonu" tfisser ossidi tan-nitroġenu, komposti volatili organiċi mhux metaniċi u monossidu tal-karbonju;
Emenda 23
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 3a (ġdid)
3a.  "tagħbija kritika" tfisser stima kwantitattiva ta' esponiment għal xi sustanza jew sustanzi niġġiesa li taħtu, skont l-informazzjoni eżistenti, ma jkunx hemm effetti ħżiena sinifikanti fuq elementi sensittivi speċifiċi tal-ambjent;
Emenda 24
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 3b (ġdid)
3b.  "livell kritiku" tfisser il-konċentrazzjoni ta' sustanzi li jniġġsu fl-atmosfera jew flussi għal riċevituri li fuqha, skont l-informazzjoni eżistenti, jista' jkun hemm effetti ħżiena fuq ir-riċevituri, bħalma huma l-bnedmin, il-pjanti, l-ekosistemi jew il-materjali;
Emenda 25
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 4a (ġdid)
4a.  "ożonu troposferiku" tfisser l-ożonu fil-parti l-aktar baxxa tat-troposfera;
Emenda 26
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 4b (ġdid)
4b.  "komposti organiċi volatili" (VOCs) tfisser il-komposti organiċi kollha li jirriżultaw minn attivitajiet umani, minbarra l-metan, li huma kapaċi li jipproduċu ossidanti fotokimiċi permezz ta' reazzjonijiet ma' ossidi tan-nitroġenu fil-preżenza tad-dawl tax-xemx;
Emenda 28
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 6a (ġdid)
6a.  "limitu nazzjonali ta' emissjoni" tfisser l-ammont massimu ta' xi sustanza, espress f'kilotunellati, li jista' jiġi emess fi Stat Membru f'sena kalendarja;
Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 9
9.  "'traffiku marittimu internazzjonali" tfisser vjaġġi fuq il-baħar jew f’ilmijiet kostali ta' bastimenti tal-bnadar kollha, għajr bastimenti tas-sajd, li jitilqu mit-territorju ta’ pajjiż wieħed u li jaslu fit-territorju ta’ pajjiż ieħor;
imħassar
Emenda 30
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 12a (ġdid)
12a.  "politiki tal-UE dwar it-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja mis-sors" tfisser Regolamenti jew Direttivi li, irrispettivament mill-obbligi stabbiliti f'dawk ir-Regolament jew Direttivi, ikollhom bħala għan, kemm jekk parzjalment jew le, li jnaqqsu l-emissjonijiet ta' diossidu tal-kubrit (SO2), ossidi tan-nitroġenu (NOx), komposti organiċi volatili mhux metaniċi (NMVOC), ammonijaka (NH3), materja partikulata (PM2.5) u metan (CH4), billi jwettqu miżuri ta' mitigazzjoni fis-sors, inklużi mill-inqas, iżda mhux esklużivament, it-tnaqqis ta' emissjonijiet miksub permezz ta' dawn li ġejjin:
—  id-Direttiva 94/63/KE1a;
—  id-Direttiva 97/68/KE1b;
—  id-Direttiva 98/70/KE1c;
—  id-Direttiva 1999/32/KE1d;
—  id-Direttiva 2009/126/KE1e;
—  id-Direttiva 2004/42/KE1f;
—  id-Direttiva 2007/46/KE1g, inkluż ir-Regolament (KE) Nru 715/20071h,
—  ir-Regolament (KE) Nru 79/20091i,
—  ir-Regolament (KE) Nru 595/20091j u r-Regolament (KE) Nru 661/20091k,
—  id-Direttiva 2010/75/UE1l;
—  ir-Regolament (UE) Nru 167/20131m,
—  ir-Regolament (UE) Nru 168/20131n;
—  id-Direttiva 2014/94/UE1o;
_______________________
1a Id-Direttiva 94/63/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 1994 dwar il-kontroll ta' emissjonijiet ta' komposti organiċi volatili (VOC) li jirriżultaw mill-ħażna tal-petrol u d-distribuzzjoni tiegħu minn terminals għall-istazzjonijiet tas-servizz (ĠU L 365, 31.12.1994, p. 24).
1b Id-Direttiva 97/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 1997 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri fir-rigward tal-miżuri kontra l-emissjoni ta’ inkwinanti ta' gass u partikolati minn magni tal-kombustjoni interna li għandhom jiġu installati f'makkinarju mobbli mhux tat-triq (ĠU L 59, 27.2.1998, p. 1).
1c Id-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Ottubru 1998 dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/12/KEE (ĠU L 350, 28.12.1998, p. 58).
1d Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE tas-26 ta' April 1999 dwar it-tnaqqis tal-kontenut tal-kubrit f'ċerti karburanti likwidi u li temenda d-Direttiva 93/12/KEE (ĠU L 121, 11.5.1999, p. 13).
1e Id-Direttiva 2009/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Ottubru 2009 dwar il-Fażi II tal-irkupru tal-fwar tal-petrol waqt ir-riforniment bil-karburant tal-vetturi bil-mutur fl-istazzjonijiet ta' servizz (ĠU L 285, 31.10.2009, p. 36).
1f Id-Direttiva 2004/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar il-limitazzjonijiet ta' emissjonijiet ta' komposizzjonijiet organiċi volatili minħabba l-użu ta' solventi f'ċertu żebgħa u lostri u prodotti ta' lostru mill-ġdid ta' vetturi u li jemenda d-Direttiva 1999/13/KE (ĠU L 143, 30.4.2004, p. 87).
1g Id-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (Direttiva Kwadru (ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1).
1h Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Ġunju 2007 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur fir-rigward ta’ l-emissjonijiet ta' vetturi ħfief għall-passiġġieri u ta' vetturi kummerċjali (Euro 5 u Euro 6) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi (ĠU L 171, 29.6.2007, p. 1).
1i Ir-Regolament (KE) Nru 79/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Jannar 2009 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi motorizzati li jaħdmu bl-idroġenu u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE (ĠU L 35, 4.2.2009, p. 32).
1j Ir-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Ġunju 2009 dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u magni rigward l-emissjonijiet minn vetturi heavy-duty (Euro VI) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 u d-Direttiva 2007/46/KE u li jħassar id-Direttivi 80/1269/KEE, 2005/55/KE u 2005/78/KE (ĠU L 188, 18.7.2009, p. 1).
1k Ir-Regolament (KE) Nru 661/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar rekwiżiti għall-approvazzjoni tat-tip għas-sikurezza ġenerali tal-vetturi bil-mutur, it-trejlers tagħhom, u s-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati destinati għalihom (ĠU L 200, 31.7.2009, p. 1.)
1l Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) (ĠU L 334, 17.12.2010, p. 17).
1m Ir-Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Frar 2013 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija (ĠU L 60, 2.3.2013, p. 1).
1n Ir-Regolament (UE) Nru 168/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Jannar 2013 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli (ĠU L 60, 2.3.2013, p. 52).
1o Id-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-installazzjoni ta' infrastruttura tal-karburanti alternattivi (ĠU L 307, 28.10.2014, p. 1).
Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 3 – punt 12b (ġdid)
12b.  "il-pubbliku kkonċernat" tfisser il-pubbliku affettwat jew li x'aktarx jiġi affettwat mill-emissjonijiet tat-tniġġis tal-arja fl-atmosfera, jew li għandu interess fihom; għall-finijiet ta' din id-definizzjoni, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippromwovu l-ħarsien tal-ambjent, l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-interessi ta' popolazzjonijiet vulnerabbli u korpi tal-kura tas-saħħa rilevanti oħrajn li jissodisfaw ir-rekwiżiti skont il-liġi nazzjonali għandhom jitqiesu li għandhom interess.
Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1
1.  Bħala minimu, l-Istati Membri għandhom jillimitaw l-emissjonijiet antropoġeniċi annwali tagħhom ta' diossidu tal-kubrit (SO2), ta' ossidi tan-nitroġenu (NOx), ta' komposti organiċi volatili għajr il-metan (NMVOC), ta' ammonja (NH3), ta' materja partikulata (PM2,5) u ta' metan (CH4) b'konformità mal-impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta' emissjonijiet applikabbli mill-2020 u l-2030, kif stabbilit fl-Anness II.
1.  Bħala minimu, l-Istati Membri għandhom jillimitaw l-emissjonijiet antropoġeniċi annwali tagħhom ta' diossidu tal-kubrit (SO2), ta' ossidi tan-nitroġenu (NOx), ta' komposti organiċi volatili mhux metaniċi (NMVOC), ta' ammonijaka (NH3), ta' materja partikulata (PM2.5) b'konformità mal-impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta' emissjonijiet applikabbli mill-2020, l-2025 u l-2030, kif stabbilit fl-Anness II.
Emenda 33
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 1a (ġdid)
1a.  Bħala minimu, l-Istati Membri għandhom jillimitaw l-emissjonijiet antropoġeniċi annwali tagħhom ta' metan (CH4) minbarra emissjonijiet ta' metan enteriku prodott mill-bhejjem li jixtarru b'konformità mal-impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta' emissjonijiet applikabbli mill-2030, kif stabbilit fl-Anness II.
Emenda 34
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
2.  Mingħajr ħsara għall-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa li ma jinvolvux spejjeż sproporzjonati sabiex jillimitaw l-emissjonijiet antropoġeniċi tal-2025 annwali tagħhom ta' SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 u CH4. Il-livelli ta’ dawk l-emissjonijiet għandhom jiġu determinati fuq il-bażi ta’ fjuwils mibjugħin, permezz ta' perkors ta' tnaqqis lineari stabbilit bejn il-livelli tal-emissjonijiet tagħhom għall-2020 u l-livelli ta’ emissjonijiet definiti mill-impenji għat-tnaqqis ta’ emissjonijiet għall-2030.
2.  Fir-rapporti tagħhom ippreżentati lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 9, l-Istati Membri għandhom jipprovdu aġġornamenti dwar il-progress lejn il-kisba tal-impenji nazzjonali tagħhom għat-tnaqqis tal-emissjonijiet.
Emenda 35
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – parti introduttorja
3.  L-emissjonijiet li ġejjin mhumiex meqjusa għall-iskop ta’ konformità mal-paragrafi 1 u 2:
3.  L-emissjonijiet li ġejjin ma jitqisux għall-iskop ta’ konformità mal-paragrafu 1:
Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt d
(d)  emissjonijiet minn traffiku marittimu internazzjonali, mingħajr ħsara għall-Artikolu 5(1).
(d)  emissjonijiet minn traffiku marittimu internazzjonali.
Emenda 37
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1
1.  Sabiex jiġu konformi mal-livelli intermedji ta' emissjoni iddeterminati għall-2025 skont l-Artikolu 4, paragrafu 2, u skont l-impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta' emissjonijiet stabbiliti fl-Anness II applikabbli mill-2030 'il quddiem għal NOx, SO2 u PM2,5, l-Istati Membri jistgħu jikkumpensaw tnaqqis fl-emissjonijiet ta' NOx, SO2 u PM2,5 miksub mit-traffiku marittimu internazzjonali kontra emissjonijiet ta' NOx, SO2 u PM2,5 rilaxxati minn sorsi oħra fl-istess sena, bil-kundizzjoni li dawn jissodisfaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:
imħassar
(a)  it-tnaqqis tal-emissjonijiet għandu jseħħ f’żoni tal-baħar li huma parti mill-ibħra territorjali, miż-żoni ekonomiċi esklużivi jew miż-żoni ta’ kontroll tat-tniġġis tal-Istati Membri, jekk dawn iż-żoni jkunu ġew stabbiliti;
(b)  ikunu adottaw u implimentaw miżuri effettivi ta’ monitoraġġ u spezzjoni li jiżguraw it-tħaddim tajjeb ta’ din il-flessibbiltà;
(c)  ikunu implimentaw miżuri biex jinkisbu emissjonijiet ta’ NOx, SO2 u PM2,5 minn traffiku marittimu internazzjonali li huma aktar baxxi mil-livelli ta' emissjonijiet li kieku jinkisbu permezz tal-konformità mal-istandards tal-Unjoni applikabbli għal emissjonijiet ta’ NOx, SO2 u PM2,5, u li jkunu wrew kwantifikazzjoni adegwata tat-tnaqqis addizzjonali tal-emissjonijiet li jirriżulta minn dawn il-miżuri;
(d)  ma jkunux ikkumpensaw għal aktar minn 20% tat-tnaqqis ta' emissjonijiet ta' NOx, SO2 u PM2,5 ikkalkulati skont il-punt (c), sakemm il-kumpens ma jirriżultax f'nuqqas ta' konformità mal-impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta' emissjonijiet għall-2020 stabbiliti fl-Anness II.
Emenda 38
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 2 – parti introduttorja
2.  L-Istati Membri jistgħu jimplimentaw, b'mod konġunt, l-impenji tagħhom għat-tnaqqis tal-livelli tal-emissjonijiet tal-metan u tal-livelli intermedji ta' emissjoni tal-metan imsemmija fl-Anness II, bil-kundizzjoni li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:
2.  L-Istati Membri jistgħu jimplimentaw, b'mod konġunt, l-impenji tagħhom għat-tnaqqis tal-livelli tal-emissjonijiet tal-metan imsemmija fl-Anness II, bil-kundizzjoni li jissodisfaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:
Emenda 39
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3
3.  L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu l-inventarji nazzjonali annwali tal-emissjonijiet għal SO2, NOx, NH3, NMVOC u PM2,5, b'konformità mal-Anness IV meta n-nuqqas ta’ konformità mal-impenji nazzjonali tagħhom għat-tnaqqis ta' emissjonijiet jew mal-livelli intermedji tagħhom ta' emissjoni jirriżultaw mill-applikazzjoni ta’ metodi ta' inventarji ta' emissjonijiet imtejba aġġornati skont l-għarfien xjentifiku.
3.  L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu l-inventarji nazzjonali annwali tal-emissjonijiet għal SO2, NOx, NH3, NMVOC u PM2.5, b'konformità mal-Anness IV meta n-nuqqas ta' konformità mal-impenji nazzjonali tagħhom għat-tnaqqis ta' emissjonijiet jirriżulta mill-applikazzjoni ta' metodi ta' inventarji ta' emissjonijiet imtejba aġġornati skont l-għarfien xjentifiku.
Emenda 40
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 4
4.  L-Istati Membri li beħsiebhom japplikaw il-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Settembru tas-sena ta' qabel is-sena ta’ rappurtar ikkonċernata. Dik l-informazzjoni għandha tinkludi s-sustanzi li jniġġsu u l-oqsma kkonċernati u, fejn disponibbli, il-kobor tal-impatti fuq l-inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet.
4.  L-Istati Membri li beħsiebhom japplikaw l-flessibbiltajiet fil-qafas ta' din id-Direttiva għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni sal-31 ta' Diċembru tas-sena ta' qabel is-sena ta' rappurtar ikkonċernata. Dik l-informazzjoni għandha tinkludi s-sustanzi li jniġġsu u l-oqsma kkonċernati u, fejn disponibbli, il-kobor tal-impatti fuq l-inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet.
Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 5 – subparagrafu 1
5.  Il-Kummissjoni, bl-assistenza tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, għandha teżamina u tevalwa jekk l-użu ta’ kwalunkwe mill-flessibbiltajiet għal sena partikolari jissodisfax ir-rekwiżiti u l-kriterji rilevanti.
5.  Il-Kummissjoni, bl-assistenza tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, għandha teżamina u tevalwa jekk l-użu ta' flessibbiltà jew aġġustament għal sena partikolari jissodisfax ir-rekwiżiti u l-kriterji rilevanti.
Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 5 – subparagrafu 2
F'każ li l-Kummissjoni ma tqajjem ebda oġġezzjoni fi żmien disa’ xhur mid-data tal-wasla tar-rapport rilevanti msemmi fl-Artikolu 7, paragrafi 4, 5 u 6, l-Istat Membru kkonċernat għandu jqis l-użu tal-flessibbiltà applikata bħala aċċettat u validu għal dik is-sena. Fejn il-Kummissjoni tikkunsidra li l-użu ta’ flessibbiltà mhuwiex skont ir-rekwiżiti u l-kriterji applikabbli, għandha tadotta Deċiżjoni u tinforma lill-Istat Membru li din ma tistax tiġi aċċettata.
F'każ li l-Kummissjoni ma tqajjem ebda oġġezzjoni fi żmien sitt xhur mid-data tal-wasla tar-rapport rilevanti msemmi fl-Artikolu 7, paragrafi 5 u 6, l-Istat Membru kkonċernat għandu jqis l-użu tal-flessibbiltà applikata bħala aċċettat u validu għal dik is-sena. Jekk il-Kummissjoni tikkunsidra li l-użu ta’ flessibbiltà ma jkunx skont ir-rekwiżiti u l-kriterji applikabbli, fi żmien disa' xhur mid-data tar-riċeviment tar-rapport rilevanti għandha tadotta Deċiżjoni u tinforma lill-Istat Membru li din ma tistax tiġi aċċettata. Id-deċiżjoni għandha tkun akkumpanjata minn ġustifikazzjoni.
Emenda 43
Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 6
6.  Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jispeċifikaw ir-regoli dettaljati għall-użu tal-flessibbiltajiet kif imsemmi fil-paragrafi 1, 2 u 3, b’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 14.
6.  Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni li jispeċifikaw ir-regoli dettaljati għall-użu ta' flessibbiltà kif imsemmi fil-paragrafi 2 u 3, b’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 14.
Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom iħejju u jadottaw programm nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja skont il-Parti 2 tal-Anness III sabiex jillimitaw l-emissjonijiet antropoġeniċi annwali tagħhom skont l-Artikolu 4.
1.  L-Istati Membri għandhom iħejju u jadottaw programm nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja skont il-Parti 2 tal-Anness III sabiex jillimitaw l-emissjonijiet annwali tagħhom skont l-Artikolu 4, u biex jintlaħqu l-objettivi ta' din id-Direttiva skont l-Artikolu 1.
Emenda 45
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)
(aa)  iqisu l-kosteffikaċja tal-miżuri għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u jikkunsidraw it-tnaqqis ta' emissjonijiet li jkun sar jew, jekk l-Istat Membru jipprijoritizza l-miżuri għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tiegħu, it-tnaqqis li jista' jsir bl-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni;
Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ab (ġdid)
(ab)  jipprijoritizzaw il-miżuri politiċi speċifiċi li jkollhom l-għan li jnaqqsu r-riskji għas-saħħa ta' gruppi ta' nies vulnerabbli u jiżguraw konformità mal-mira għat-tnaqqis tal-esponiment stabbilita skont it-Taqsima B tal-Anness XIV mad- Direttiva 2008/50/KE;
Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b
(b)  iqisu l-ħtieġa li jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu l-arja sabiex tintlaħaq il-konformità mal-għanijiet relatati mal-kwalità tal-arja fit-territorji tagħhom u, fejn ikun xieraq, fl-Istati Membri ġirien;
(b)  inaqqsu l-emissjonijiet ta' sustanzi li jniġġsu l-arja sabiex tintlaħaq il-konformità mal-għanijiet relatati mal-kwalità tal-arja fit-territorji tagħhom, b'mod partikolari l-valuri ta' limitu skont id-Direttiva 2008/50/KE, u, fejn ikun xieraq, fl-Istati Membri ġirien;
Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ba (ġdid)
(ba)  jikkwantifikaw it-tnaqqis addizzjonali ta' emissjonijiet meħtieġ biex sal-2030 jissodisfaw il-livelli ta' kwalità tal-arja fl-ambjent ugwali jew inferjuri għal dawk rakkomandati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa;
Emenda 49
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt bb (ġdid)
(bb)  jikkwantifikaw it-tnaqqis addizzjonali ta' emissjonijiet meħtieġ biex jintlaħqu l-livelli u t-tagħbijiet kritiċi għall-ħarsien tal-ambjent sal-2030;
Emenda 50
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt bc (ġdid)
(bc)  jidentifikaw miżuri rilevanti biex jintlaħqu l-objettivi msemmija fil-punti (ba) u (bb).
Emenda 51
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)
(ca)  jappoġġjaw il-bidla lejn investimenti f'teknoloġiji nodfa u effiċjenti u produzzjoni sostenibbli bl-għajnuna ta' inċentivi fiskali;
Emenda 52
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt cb (ġdid)
(cb)  jivvalutaw kemm ir-reġjuni ġeografiċi nazzjonali differenti għandhom esiġenzi u diffikultajiet distinti meta jittrattaw it-tniġġis tal-arja;
Emenda 53
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)
(da)  jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti rilevanti jissorveljaw l-effikaċja tal-miżuri mdaħħla fis-seħħ mill-Istati Membri sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva u, jekk ikun meħtieġ, ikollhom is-setgħa jieħdu azzjoni.
Emenda 124
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-politiki kollha tal-UE dwar it-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja mis-sors huma xierqa għall-iskop u jikkontribwixxu għall-ilħuq tal-objettivi tal-UE dwar il-kwalità tal-arja.
Għal dan il-għan, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jaqblu minnufih dwar il-proposta għal regolament ġdid dwar l-Emissjonijiet Reali tas-Sewqan li qed tiġi kkunsidrata bħalissa.
Il-metodu tat-test tal-approvazzjoni tat-tip il-ġdid għandu japplika mhux aktar tard mill-2017 u għandu jiżgura li sustanzi li jniġġsu bħalma huma l-NOx, u materja partikulata (PM2.5 u PM10) ikunu effettivament limitati skont fatturi ta' konformità li huma meħtieġa biex jiġu rappreżentati l-kundizzjonijiet reali tas-sewqan. It-testijiet il-ġodda għandhom ikunu indipendenti u trasparenti.
Dawn il-fatturi ta' konformità għandhom ikunu stretti u kwantifikati biex jirrappreżentaw biss l-inċertezza tal-proċedura tat-test tal-emissjonijiet reali tas-sewqan.
Emenda 55
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2b (ġdid)
2b.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu sistema ta' spezzjonijiet ambjentali ta' rutina u mhux ta' rutina u s-sorveljanza tas-suq u rappurtar pubbliku ta' sorsi mobbli u wieqfa biex jiġu żgurati li l-politiki u l-miżuri jkunu effettivi biex twassal għal tnaqqis fl-emissjonijiet taħt kundizzjonijiet ta' operat reali.
Sa ... *, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta leġiżlattiva għal sistema valida madwar l-UE ta' ttestjar ta' sorveljanza waqt l-użu u ta' rappurtar pubbliku ta' standards ta' emissjonijiet għal vetturi ħfief, amministrati mill-awtorità kompetenti rilevanti, sabiex tivverifika li l-vetturi u l-magni jkunu konformi ma' Euro 6 tul il-ħajja utli kollha tagħhom.
______________
*Sentejn mid-data ta' traspożizzjoni ta' din id-Direttiva.
Emenda 56
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.  L-Istati Membri jistgħu jappoġġjaw l-eliminazzjoni gradwali ta' sorsi ta' emissjonijiet ta' livell baxx billi jħeġġuli, fis-settur tat-trasport u fis-settur tal-provvista tal-fjuwil, pajpijiet porużi jiġu sostitwiti b'teknoloġiji tal-pajpijiet mingħajr emissjonijiet.
Emenda 57
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 – punt b
(b)  l-Istati Membri jiddeċiedu li jagħmlu użu minn kwalunkwe mill-flessibbiltajiet stabbiliti fl-Artikolu 5.
(b)  l-Istati Membri jiddeċiedu li jagħmlu użu minn xi flessibbiltà stabbilita fl-Artikolu 5.
Emenda 58
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)
Il-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja għandhom jindikaw jekk l-Istati Membri humiex beħsiebhom jużaw xi flessibbiltà stabbilita fl-Artikolu 5.
Emenda 59
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5
5.  L-Istati Membri għandhom jikkonsultaw, b’konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni, lill-awtoritajiet pubbliċi u lill-awtoritajiet kompetenti li, minħabba r-responsabbiltajiet ambjentali speċifiċi tagħhom fil-qasam tat-tniġġis, il-kwalità u l-ġestjoni tal-arja fil-livelli kollha, x’aktarx li jiġu milquta mill-implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali ta’ kontroll tat-tniġġis tal-arja, fir-rigward tal-programmi nazzjonali tagħhom ta' kontroll tat-tniġġis tal-arja u kwalunkwe aġġornamenti sinifikanti qabel dawn jiġu finalizzati. Fejn xieraq, għandhom jiġu żgurati konsultazzjonijiet transkonfinali b'konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.
5.  L-Istati Membri għandhom jikkonsultaw, b’konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni, lill-awtoritajiet kompetenti li, minħabba r-responsabbiltajiet ambjentali speċifiċi tagħhom fil-qasam tat-tniġġis, il-kwalità u l-ġestjoni tal-arja fil-livelli kollha, x’aktarx li jiġu milquta mill-implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja, fir-rigward tal-programmi nazzjonali tagħhom għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja, u l-aġġornamenti kollha, qabel dawn jiġu finalizzati. Dawn il-konsultazzjonijiet għandhom jinkludu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali rilevanti responsabbli għall-implimentazzjoni ta' politiki ta' tnaqqis tal-emissjonijiet f'żoni u/jew agglomerazzjonijiet speċifiċi, u ma għandhomx jeskludu żoni u/jew agglomerazzjonijiet li jinsabu f'mill-inqas żewġ Stati Membri.
Emenda 60
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid)
L-Istati Membri għandhom jiżguraw, f'konformità mal-liġi rilevanti tal-Unjoni, li l-membri tal-pubbliku kkonċernati jkunu kkonsultati fi stadju bikri fit-tfassil u r-rieżami ta' abbozzi ta' programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja u kwalunkwe aġġornamenti ta' dawk il-programmi qabel dawn jiġu finalizzati. Fejn xieraq, għandhom jiġu żgurati konsultazzjonijiet transkonfinali b'konformità mal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni, inkluż l-Artikolu 25 tad-Direttiva 2008/50/KE.
Emenda 61
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5a (ġdid)
5a.  L-Istati Membri għandhom jaħtru l-korp indipendenti espert tagħhom li jwettaq rieżami tal-abbozz ta' programmi nazzjonali dwar it-tniġġis tal-arja biex jivvaluta l-eżattezza tal-informazzjoni u l-adegwatezza tal-politika u tal-miżuri stabbiliti f'dawk il-programmi. Ir-riżultati ta' dak ir-rieżami għandhom ikunu magħmula disponibbli pubblikament, qabel il-pubblikazzjoni tal-abbozz tal-programm nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja, sabiex tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni sinifikanti tal-pubbliku.
Emenda 62
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 6 – subparagrafu 1a (ġdid)
Il-Kummissjoni għandha tipprovdi gwida għal miżuri ta' tnaqqis tal-emissjonijiet li mhumiex inklużi fil-Parti 1 tal-Anness III, fosthom it-tisħin domestiku u t-trasport bit-triq, li l-Istati Membri jistgħu jinkludu fil-programm nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja.
Emenda 63
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 8
8.  Il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi gwida dwar l-elaborazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja.
8.  Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi gwida dwar l-elaborazzjoni u l-implimentazzjoni ta' programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja.
Emenda 64
Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 9
9.  Il-Kummissjoni tista’ tispeċifika wkoll il-format u l-informazzjoni meħtieġa rigward il-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja fil-forma ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 14.
9.  Il-Kummissjoni għandha tispeċifika wkoll il-format u l-informazzjoni meħtieġa rigward il-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja fil-għamla ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta’ eżaminazzjoni msemmija fl-Artikolu 14.
Emenda 65
Proposta għal direttiva
Artikolu 6a (ġdid)
Artikolu 6a
Fond għal Arja Nadifa
Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-aċċess għall-appoġġ finanzjarju biex jiġi megħjun l-iżgurar li jkunu jistgħu jittieħdu miżuri xierqa biex ikun hemm konformità mal-objettivi ta' din id-Direttiva.
Dan għandu jinkludi finanzjament disponibbli, fost l-oħrajn, fil-qafas ta' dawn li ġejjin:
(a)  il-fondi agrikoli, inklużi dawk disponibbli fil-qafas tal-Politika Agrikola Komuni 2014-2020, kif emendata fir-rieżami ta' nofs il-perjodu għall-2017 li tinkludi l-kwalità tal-arja bħala ġid pubbliku b'referenza partikolari għall-ammonijaka jew il-metan, jew it-tnejn li huma, b'tali mod li l-Istati Membri u l-awtoritajiet reġjonali u lokali rilevanti jingħataw l-opportunità li jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-emissjonijiet permezz ta' miżuri speċifiċi, u l-assistenza biex jagħmlu dan;
(b)  il-programmi ta' ħidma futuri ta' Orizzont 2020 – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni;
(c)  il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej;
(d)  l-istrumenti ta' finanzjament għall-ambjent u l-azzjoni klimatika bħal LIFE;
(e)  kwalunkwe taħlita tal-elementi msemmija hawn fuq.
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-proċeduri ta' finanzjament ikunu sempliċi, trasparenti u aċċessibbli għal-livelli governattivi differenti.
Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-possibbiltà li jinħoloq one-stop shop, fejn l-entitajiet ikunu jistgħu jsibu faċilment l-informazzjoni dwar id-disponibbiltà tal-fondi u l-proċeduri relatati biex jiksbu aċċess għal proġetti li jindirizzaw it-tħassib dwar it-tniġġis tal-arja.
Emenda 67
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 4
4.  L-Istati Membri li japplikaw il-flessibilità skont l-Artikolu 5(1) għandhom jinkludu l-informazzjoni li ġejja fir-rapport tal-inventarju informattiv tas-sena kkonċernata:
imħassar
(a)  il-kwantità tal-emissjonijiet ta' NOx, SO2 u PM2,5 li kieku kienu jseħħu fin-nuqqas ta' żona ta' kontroll ta' emissjoni;
(b)  il-livell tat-tnaqqis tal-emissjonijiet miksub fil-parti taż-żona ta' kontroll ta' emissjoni tal-Istat Membru skont l-Artikolu 5(1)(c);
(c)  il-punt safejn japplikaw din il-flessibbiltà;
(d)  kwalunkwe data addizzjonali li l-Istati Membri jistgħu jqisu bħala xierqa biex il-Kummissjoni, bl-assistenza tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, tkun tista' twettaq valutazzjoni sħiħa tal-kondizzjonijiet li taħthom tkun ġiet implimentata l-flessibbiltà.
Emenda 68
Proposta għal direttiva
Artikolu 7 – paragrafu 7
7.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu inventarji tal-emissjonijiet, inkluż inventarji tal-emissjonijiet aġġustati, projezzjonijiet dwar l-emissjonijiet u r-rapport tal-inventarju informattiv skont l-Anness IV.
7.  L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu inventarji tal-emissjonijiet, inklużi, jekk xieraq, inventarji tal-emissjonijiet aġġustati, projezzjonijiet dwar l-emissjonijiet u r-rapport tal-inventarju informattiv skont l-Anness IV.
Emenda 69
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw, jekk ikun prattikabbli, il-monitoraġġ tal-impatti negattivi tat-tniġġis tal-arja fuq l-ekosistemi skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness V.
1.  L-Istati Membri għandhom iwettqu monitoraġġ tal-impatti negattivi tat-tniġġis tal-arja fuq l-ekosistemi skont ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness V.
Emenda 70
Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2
2.  L-Istati Membri għandhom, fejn xieraq, jikkoordinaw il-monitoraġġ tal-impatti tat-tniġġis tal-arja ma' programmi ta’ monitoraġġ oħra stabbiliti bis-saħħa tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, inkluż id-Direttiva 2008/50/KE u d-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.30
2.  L-Istati Membri għandhom jikkoordinaw il-monitoraġġ tal-impatti tat-tniġġis tal-arja ma' programmi ta’ monitoraġġ oħra stabbiliti bis-saħħa tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, inkluż id-Direttiva 2008/50/KE u d-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.30
__________________
__________________
30 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1)
30 Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1)
Emenda 71
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-programm nazzjonali taghħom għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja lill-Kummissjoni [fi żmien tliet xhur mid-data msemmija fl-Artikolu 17, id-data għad għandha tiddaħħal mill-OPOCE], u għandhom ukoll jipprovdu l-aġġornamenti kull sentejn wara dan.
1.  L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-programm nazzjonali taghħom għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja lill-Kummissjoni sa ...*, u għandhom ukoll jipprovdu l-aġġornamenti kull sentejn wara dan.
_________________
* Sitt xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
Emenda 72
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Meta programm nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja jiġi aġġornat skont l-Artikolu 6(4), l-Istat Membru kkonċernat għandu jgħarraf lill-Kummissjoni b’dan fi żmien xahrejn.
Meta programm nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja jiġi aġġornat skont l-Artikolu 6(4), l-Istat Membru kkonċernat għandu jikkomunika l-programm aġġornat lill-Kummissjoni fi żmien xahrejn.
Emenda 73
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
2.  Mill-2017, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw l-inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet, il-projezzjonijiet tal-emissjonijiet, l-inventarji tal-emissjonijiet spazjalment diżaggregati, l-inventarji u r-rapporti tas-sorsi lokalizzati kbar tagħhom imsemmija fl-Artikolu 7(1), (2) u (3) u, fejn rilevanti, fl-Artikolu 7(4), (5) u (6), lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent skont d-dati tar-rappurtar stabbiliti fl-Anness I.
2.  Mill-2017, l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw l-inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet, il-projezzjonijiet tal-emissjonijiet, l-inventarji tal-emissjonijiet spazjalment diżaggregati, l-inventarji u r-rapporti tas-sorsi lokalizzati kbar tagħhom imsemmija fl-Artikolu 7(1), (2) u (3) u, fejn rilevanti, fl-Artikolu 7(5) u (6), lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent skont d-dati tar-rappurtar stabbiliti fl-Anness I.
Emenda 134
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3
3.  L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw l-emissjonijiet u l-projezzjonijiet nazzjonali tagħhom dwar il-CH4 b'konformità mar-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.31
imħassar
__________________
31 Ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rappurtar ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u għar-rapportar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima fil-livelli nazzjonali u tal-Unjoni u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 280/2004/KE (ĠU L 165, 18.6.2013, p. 13).
Emenda 74
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4 – parti introduttorja
4.  Il-Kummissjoni, bl-assistenza tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u tal-Istati Membri, għandha tivverifika b'mod regolari d-data rrappurtata dwar l-inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet. Din il-verifika għandha tinvolvi dan li ġej:
4.  Il-Kummissjoni, bl-assistenza tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u tal-Istati Membri, għandha tivverifika b'mod regolari d-data rrappurtata dwar l-inventarji nazzjonali tal-emissjonijiet u l-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja. Dan ir-rieżami għandu jinvolvi dan li ġej:
Emenda 75
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)
(ca)  kontrolli biex jiġi vverifikat li l-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja jissodisfaw ir-rekwiżiti skont l-Artikolu 6.
Emenda 76
Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 1a (ġdid)
Ir-riżultati tar-rieżami tal-Kummissjoni għandhom ikunu ppubblikati, f'konformità mal-Artikolu 11.
Emenda 77
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
1.  Mill-inqas kull ħames snin, il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-progress tal-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, u għandha tinkludi valutazzjoni tal-kontribuzzjoni tagħha lejn il-kisba tal-għanijiet ta’ din id-Direttiva.
1.  Kull tletin xahar minn ...*, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva. Meta tagħmel dan, il-Kummissjoni għandha tivvaluta:
(a)  il-kontribuzzjoni tagħha u l-isforzi tal-Istati Membri biex jintlaħqu l-objettivi ta' din id-Direttiva;
(b)  il-progress fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-sustanzi li jniġġsu l-arja sal-2025 u l-2030;
(c)  il-progress lejn il-kisba tal-objettivi fit-tul tal-miri tal-kwalità tal-arja stabbiliti fis-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali;
(d)  jekk it-tagħbijiet u l-livelli kritiċi u l-valuri gwida tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar it-tniġġis tal-arja nqabżux; u
(e)  x'użu jkunu għamlu l-Istati Membri mill-fondi disponibbli tal-UE, meta tali fondi jkunu ntużaw għat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja.
______________
*Data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
Emenda 78
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)
Meta tirrapporta dwar it-tnaqqis tal-emmissjonijiet min-naħa tal-Istati Membri għas-snin 2020, 2025 u 2030, il-Kummissjoni għandha tinkludi r-raġunijiet għaliex il-miri ma jkunux intlaħqu, fejn applikabbli.
Emenda 79
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 1b (ġdid)
Fejn ir-rapport jindika li l-Istati Membri ma jkunux jistgħu jikkonformaw mal-liġi tal-Unjoni u l-valuri ta' limitu għall-kwalità tal-arja stabbiliti fid-Direttiva 2008/50/KE, il-Kummissjoni għandha:
(a)  tivvaluta jekk in-nuqqas huwiex ir-riżultat ta' politika tal-UE ineffikaċi fir-rigward tat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja mis-sors, inkluża l-implimentazzjoni tagħha fil-livell tal-Istati Membri,
(b)  tikkonsulta mal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 14 u tidentifika fejn hemm bżonn ta' leġiżlazzjoni ġdida dwar is-sorsi u, jekk ikun xieraq, tippreżenta proposta leġiżlattiva sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-miri ta' din id-Direttiva. Kwalunkwe proposta bħal din għandha tkun sostnuta minn valutazzjoni tal-impatt robusta u tirrifletti l-aħħar data xjentifika.
Emenda 80
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Il-Kummissjoni għandha, fi kwalunkwe każ, tirrapporta skont kif imsemmi hawn fuq għas-sena 2025, u għandha tinkludi wkoll informazzjoni dwar il-kisba ta’ livelli ta’ emissjonijiet intermedji msemmija fl-Artikolu 4, paragrafu 2 u r-raġunijiet għal kwalunkwe nuqqas ta’ ksib. Għandha wkoll tidentifika l-ħtieġa għal aktar azzjoni, filwaqt li tikkunsidra l-impatti settorjali tal-implimentazzjoni.
Abbażi ta' dawn ir-rapporti, il-Kummissjoni għandha, flimkien mal-Istati Membri, tidentifika l-ħtieġa li tittieħed azzjoni ulterjuri, inkluż fil-livell nazzjonali, filwaqt li tikkunsidra l-impatti settorjali tal-implimentazzjoni.
Emenda 81
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2
2.  Ir-rapporti msemmija fil-paragrafu 1 jistgħu jinkludu evalwazzjoni tal-impatti ambjentali u soċjo-ekonomiċi ta’ din id-Direttiva.
2.  Ir-rapporti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu evalwazzjoni tal-impatti ta' din id-Direttiva mil-lat ambjentali, soċjoekonomiku u ta' saħħa, inkluż l-impatt fuq is-sistemi tas-saħħa tal-Istati Membri u l-ispiża ta' nuqqas ta' implimentazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika dawk ir-rapporti li jkunu disponibbli pubblikament.
Emenda 152
Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 a (ġdid)
2a.  Il-Kummissjoni għandha twettaq ukoll valutazzjoni tal-impatt dwar il-Merkurju (Hg) qabel ma jiġi determinat impenn nazzjonali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u, jekk ikun meħtieġ, tressaq proposta leġiżlattiva ġdida.
Emenda 82
Proposta għal direttiva
Artikolu 10a (ġdid)
Artikolu 10a
Forum Ewropew dwar l-Arja Nadifa
Il-Kummissjoni għandha twaqqaf Forum Ewropew dwar l-Arja Nadifa sabiex tiffaċilita l-implimentazzjoni koordinata tal-Programm għall-Arja Nadifa u tiġbor flimkien kull sentejn l-atturi rilevanti kollha inklużi l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fil-livelli rilevanti kollha, il-Kummissjoni, l-industrija, is-soċjetà ċivili, u l-komunità xjentifika. Il-Forum dwar l-Arja Nadifa għandu jissorvelja t-tfassil ta' gwida dwar l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja u l-evoluzzjoni tal-perkorsi tat-tnaqqis tal-emissjonijiet, inkluża l-valutazzjoni tar-rekwiżiti ta' rappurtar.
Emenda 83
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)
(ba)  il-progress tal-Istati Membri fil-kisba tal-miri vinkolanti speċifiċi tal-pajjiżi għall-2025 u l-2030 dwar it-tniġġis tal-arja għal kull sustanza li tniġġes.
Emenda 84
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 1 – punt bb (ġdid)
(bb)  ir-riżultati tar-rieżami msemmi fl-Artikolu 9(4).
Emenda 85
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2a (ġdid)
2a.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-pubbliku kkonċernat ikollu aċċess għal proċeduri amministrattivi jew ġudizzjarji biex jikkontesta atti u omissjonijiet minn awtoritajiet kompetenti jew persuni privati li ma jikkonformawx ma' din id-Direttiva.
Tali proċeduri għandhom jipprovdu rimedji adegwati u effikaċi, inkluż rimedju interim kif xieraq, u jkunu ġusti, ekwi, f'waqthom u mhux għaljin b'mod projbittiv.
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni dwar l-aċċess għal tali proċeduri tkun disponibbli pubblikament u għandhom jikkunsidraw it-twaqqif ta' mekkaniżmi ta' assistenza xierqa sabiex jitneħħew jew jitnaqqsu ostakoli finanzjarji jew oħrajn għall-aċċess għall-ġustizzja.
Emenda 127
Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – paragrafu 2 b (ġdid)
2b.  Abbażi tar-rapporti msemmija fl-Artikolu 10(1), il-Kummissjoni għandha, fir-rigward tal-NH3, tivvaluta l-impenji nazzjonali legalment vinkolanti eżistenti ta' tnaqqis tal-emissjonijiet abbażi tal-aħħar evidenza xjentifika, filwaqt li tqis il-kisbiet tal-Istati Membri skont id-Direttiva 2001/81/KE u l-Protokoll għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfini tal-Arja fuq Distanza Twila sabiex titnaqqas l-aċidifikazzjoni, l-ewtrofikazzjoni u l-ożonu troposferiku.
Sal-2022, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-progress lejn l-impenji skont din id-Direttiva, filwaqt li jitqiesu, inter alia:
(a)  l-Guidance Document for Preventing and Abating Ammonia Emissions tal-UNECE, il-Framework Code for Good Agricultural Practice for Reducing Ammonia Emissions tal-UNECE, kif rivedut fl-2014, u l-aqwa tekniki disponibbli (BAT) kif definiti fl-Artikolu 3(10) tad-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;
(b)  miżuri agroambjentali skont il-Politika Agrikola Komuni;
(c)  reviżjonijiet tal-leġiżlazzjoni rilevanti kollha dwar il-kwalità tal-arja, inkluża, inter alia, dik imsemmija fl-Artikolu 3 (12a) ta’ din id-Direttiva.
Jekk ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposti leġiżlattivi għal miri għall-perjodu wara l- 2030 biex jittejbu l-istandards tal-kwalità tal-arja.
Emenda 86
Proposta għal direttiva
Artikolu 11a (ġdid)
Artikolu 11a
Abbażi tar-rapporti msemmija fl-Artikolu 10(1), il-Kummissjoni għandha twettaq rieżami ta' din id-Direttiva mhux aktar tard mill-2025 bil-ħsieb li jiġi salvagwardjat il-progress lejn il-kisba tal-livelli rakkomandati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar il-kwalità tal-arja u l-viżjoni għat-tul kif stabbilita fis-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali. B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha, jekk ikun xieraq, u filwaqt li tikkunsidra l-progress xjentifiku u teknoloġiku, tipproponi bidliet fl-impenji nazzjonali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet fl-Anness II;
Abbażi tar-rapporti regolari msemmija fl-Artikolu 10(1), il-Kummissjoni għandha tikkunsidra miżuri biex jitnaqqsu l-emissjonijiet mit-trasport marittimu internazzjonali, b'mod partikolari fl-ibħra territorjali u ż-żoni ekonomiċi esklużivi tal-Istati Membri u, jekk ikun xieraq, tressaq proposta leġiżlattiva.
Emenda 87
Proposta għal direttiva
Artikolu 12
L-Unjoni u l-Istati Membri għandhom, kif xieraq, isegwu kooperazzjoni bilaterali u multilaterali ma’ pajjiżi terzi, u koordinazzjoni fi ħdan organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti bħall-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent (UNEP), il-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE), l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (OMI) u l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO), inkluż permezz tal-iskambju ta’ informazzjoni dwar ir-riċerka u l-iżvilupp tekniku u xjentifiku, bl-għan li tittejjeb il-bażi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet.
L-Unjoni u l-Istati Membri għandhom, kif xieraq, isegwu kooperazzjoni bilaterali u multilaterali ma' pajjiżi terzi, u koordinazzjoni fi ħdan organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti bħall-Programm tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ambjent (UNEP), il-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (UNECE), l-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO), l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (OMI) u l-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO), inkluż permezz tal-iskambju ta' informazzjoni dwar ir-riċerka u l-iżvilupp tekniku u xjentifiku, bl-għan li tittejjeb il-bażi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet. L-Istati Membri għandhom iwettqu konsultazzjonijiet transkonfinali dwar theddidiet reċiproċi ġġenerati minn reġjuni industrijali kontigwi f'dawk il-pajjiżi u l-Istati Membri kkonċernati għandhom jiżviluppaw pjani konġunti biex jeliminaw jew inaqqsu dawk l-emissjonijiet.
Emenda 88
Proposta għal direttiva
Artikolu 13 – paragrafu 2
2.  Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikoli 6(7), 7(9) u 8(3) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva.
2.  Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikoli 6(7), 7(9) u 8(3) hija mogħtija lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 5 snin minn …*. Il-Kummissjoni għandha tfassal rapport fir-rigward tad-delega ta' setgħa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ħames snin. Id-delega ta' setgħa għandha tiġi estiża awtomatikament għal perjodi ta' żmien identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill joġġezzjonaw għal tali estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.
_______________
* Data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
Emenda 89
Proposta għal direttiva
Artikolu 15
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-penali għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati taħt din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawk il-penali jkunu applikati. Il-penali stipulati għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-penali għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati taħt din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawk il-penali jkunu applikati. Il-penali stipulati għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'dawk il-miżuri mhux aktar tard minn ...*, u għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien b'kull emenda sussegwenti għalihom.
_________________
* Data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.
Emenda 90
Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 1a (ġdid)
Mingħajr ħsara għall-paragrafu 1, l-Istati Membri ma għandhomx jgħaddu l-piż tal-konformità fuq awtoritajiet li m'għandhomx setgħat strateġiċi biex jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva.
Emenda 125
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – parti introduttorja
Fl-Anness I tad-Direttiva 2003/35/KE, għandu jiżdied il-punt (g) li ġej:
Fl-Anness I tad-Direttiva 2003/35/KE, għandhom jiżdiedu l-punti (g) u (h) li ġejjin:
Emenda 126
Proposta għal direttiva
Artikolu 16 – punt 1a (ġdid)
"(h) L-Artikolu 28 tad-Direttiva 2008/50/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2008 dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa."
Emenda 135
Proposta għal direttiva
Anness I – tabella A – kolonna 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emissjonijiet nazzjonali totali skont il-kategorija tas-sorsi

—  CH4

Annwali, mill-2005 sas-sena ta’ rappurtar nieqes 2 (X-2)

15.2.****

Emenda

imħassar

Emenda 91
Proposta għal direttiva
Anness I – tabella A – filliera 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emissjonijiet nazzjonali preliminari skont l-NFR aggregata(2)

—  SO2, NOX, NH3, NMVOC, PM2,5

Annwali, għas-sena ta' rappurtar nieqes 1 (X-1)

30/09

Emenda

Emissjonijiet nazzjonali preliminari skont l-NFR aggregata(2)

—  SO2, NOX, NH3, NMVOC, PM2.5

kull sentejn, għas-sena ta' rappurtar nieqes 1 (X-1)

31/12

Emenda 136
Proposta għal direttiva
Anness I – tabella C – kolonna 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emissjonijiet proġettati skont il-kategorija tas-sorsi aggregati

—  CH4

Rappurtar bijennali l jkopri kull sena mis-sena X sal-2030 u, fejn disponibbli, 2040 u 2050

15.3.

Emenda

imħassar

Emenda 95
Proposta għal direttiva
Anness III – parti 1 – taqsima A – punt 1 – punt a
(a)  immaniġjar tan-nitroġenu, li jieħu in konsiderazzjoni ċ-ċiklu sħiħ tan-nitroġenu;
(a)  immaniġjar tan-nitroġenu, li jieħu in konsiderazzjoni ċ-ċiklu sħiħ tan-nitroġenu, u l-istabbiliment ta' pjani ta' immaniġjar tal-ħamrija u n-nutrijenti;
Emenda 96
Proposta għal direttiva
Anness III – parti 1 – taqsima A – punt 1 – punt c
(c)  approċċi ta' emissjonijiet baxxi għat-tixrid tad-demel;
(c)  approċċi u tekniki ta' emissjonijiet baxxi għat-tixrid tad-demel inkluża s-separazzjoni f'likwidi u solidi;
Emenda 97
Proposta għal direttiva
Anness III – parti 1 – taqsima A – punt 1 – punt e
(e)  sistemi ta' emissjonijiet baxxi għall-ipproċessar u l-kompostjar tad-demel;
(e)  sistemi ta' emissjonijiet baxxi għall-ipproċessar u l-kompostjar tad-demel inkluża s-separazzjoni f'likwidi u solidi;
Emenda 98
Proposta għal direttiva
Anness III – parti 1 – taqsima A – punt 1 – punt ga (ġdid)
(ga)  promozzjoni ta' ragħa u biedja estensiva u titjib fil-bijodiversità tal-mergħat permezz ta' pjanti b'livell għoli ta' amminoaċidi bħal xnien, alfalfa u ċereali;
Emenda 99
Proposta għal direttiva
Anness III – parti 1 – taqsima A – punt 1 – punt gb (ġdid)
(gb)  promozzjoni ta' newba tal-għelejjel li jinkludu l-għelejjel li jassimilaw in-nitroġenu;
Emenda 100
Proposta għal direttiva
Anness III – parti 1 – taqsima A – punt 1 – punt gc (ġdid)
(gc)  promozzjoni ta' biedja agroekoloġika li twassal għal sistemi agrikoli b'bijodiversità għolja, effiċjenza fir-riżorsi u dipendenza mnaqqsa jew, idealment, l-ebda dipendenza fuq l-inputs artifiċjali.
Emenda 101
Proposta għal direttiva
Anness III – parti 1 – taqsima A – punt 3 – punt d
(d)  fertilizzanti inorganiċi għandhom jitferrxu skont il-ħtiġijiet previsti tal-għalla jew il-bur li fuqhom qed jiġu applikati b’rispett tan-nitroġenu u l-fosfru, filwaqt li jittieħed kont ukoll tal-kontenut eżistenti tan-nutrijenti tal-ħamrija u n-nutrijenti mill-fertilizzanti oħrajn.
(d)  fertilizzanti inorganiċi għandhom, kemm jista' jkun, jiġu sostitwiti b'fertilizzanti organiċi. Fejn għadhom qegħdin jiġu applikati fertilizzanti inorganiċi, dawn għandhom jitferrxu skont il-ħtiġijiet previsti tal-għalla jew il-bur li fuqhom qed jiġu applikati b'rispett tan-nitroġenu u l-fosfru, filwaqt li jittieħed kont ukoll tal-kontenut eżistenti tan-nutrijenti tal-ħamrija u n-nutrijenti minn fertilizzanti oħrajn.
Emenda 108
Proposta għal direttiva
Anness III – parti 1 – taqsima Aa (ġdida)
Aa.  Miżuri biex jiġu kontrollati l-emissjonijiet ta' ossidi tan-nitroġenu u materja partikulata f'żoni urbani
F'konsultazzjoni mal-awtoritajiet lokali u reġjonali, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw il-miżuri li ġejjin:
—  pjani ta' mobilità urbana sostenibbli inklużi miżuri bħal żoni b'emissjonijiet baxxi, ipprezzar tal-konġestjoni, kontrolli tal-parkeġġ, limiti tal-veloċità, skemi ta' kondiviżjoni tal-karozzi u l-introduzzjoni ta' infrastruttura ta' ċċarġjar alternattiva;
—  il-promozzjoni ta' bidla modali lejn żieda fl-użu tar-roti, il-mixi u t-trasport pubbliku;
—  pjani ta' trasport urban tal-merkanzija bħall-introduzzjoni ta' ċentri ta' konsolidazzjoni kif ukoll miżuri biex titħeġġeġ bidla fit-trasport tal-merkanzija reġjonali minn fuq it-triq għal fuq il-ferrovija elettrika u l-ilma;
—  l-użu tas-sistema ta' ppjanar biex jiġu indirizzati emissjonijiet minn żviluppi ġodda u sistemi ta' bojlers; l-introduzzjoni ta' miżuri ta' effiċjenza fl-enerġija f'bini eżistenti;
—  skemi ta' modifika biex tiġi promossa s-sostituzzjoni ta' installazzjonijiet tal-kombustjoni domestiċi qodma b'iżolament tad-djar aħjar, pompi tas-sħana, żejt tal-fjuwil ħafif, installazzjonijiet ta' pellets tal-injam ġodda, tisħin distrettwali jew gass;
—  inċentivi ekonomiċi u fiskali biex jitħeġġeġ l-użu ta' apparat ta' tisħin b'emissjonijiet baxxi;
—  il-projbizzjoni ta' ħruq ta' fjuwils solidi f'żoni residenzjali u oħrajn sensittivi biex tiġi protetta s-saħħa ta' gruppi vulnerabbli inklużi t-tfal;
—  jiġi żgurat li l-emissjonijiet mill-kostruzzjoni jkunu minimizzati billi jiġu introdotti u infurzati politiki biex jitnaqqas u jiġi mmonitorjat it-trab mill-kostruzzjoni, u jiġu stabbiliti limiti tal-emissjonijiet għal makkinarju mobbli mhux maħsub biex jintuża fit-triq (NRMM);
—  reviżjoni tar-rati tat-tassazzjoni tal-vetturi bħala rikonoxximent lejn l-emissjonijiet ogħla fid-dinja reali minn karozzi li jaħdmu bid-diżil u vetturi b'injezzjoni diretta tal-petrol biex jitħeġġeġ il-bejgħ ta' vetturi li jniġġsu inqas;
—  inċentivi fiskali u ta' akkwist pubbliku biex jitħeġġeġ l-użu minn kmieni ta' vetturi b'emissjonijiet baxxi ħafna;
—  appoġġ għall-modifika ta' filtri tal-partikuli tal-Klassi IV UNECE REC fuq magni, trakkijiet, xarabanks u taksis li jaħdmu bid-diżil;
—  jiġu regolati l-emissjonijiet mill-magni ta' kostruzzjoni u makkinarju mobbli ieħor mhux maħsub biex jintuża fit-triq f'żoni b'densità għolja ta' popolazzjoni (inkluż permezz ta' modifika);
—  kampanji ta' sensibilizzazzjoni u twissijiet.
Emenda 109
Proposta għal direttiva
Anness III – parti 1 – taqsima Ca (ġdida)
Ca.  Miżuri għat-tnaqqis fl-emissjonijiet biex jiġu restritti l-emissjonijiet ta' idrokarburi
L-Istati Membri għandhom inaqqsu l-emissjonijiet tal-komposti organiċi volatili mhux metaniċi (NMVOC) billi jippromwovu l-użu ta' teknoloġiji moderni ta' tubi bla emissjonijiet li jintużaw f'diversi setturi.
Emenda 110
Proposta għal direttiva
Anness III – parti 2 – punt 1 – punt a – punt i
(i)  il-prijoritajiet politiċi u r-relazzjoni tagħhom mal-prijoritajiet stabbiliti f’oqsma politiċi rilevanti oħra, inkluż it-tibdil fil-klima;
(i)  il-prijoritajiet politiċi u r-relazzjoni tagħhom mal-prijoritajiet stabbiliti f’oqsma politiċi rilevanti oħra, inklużi l-agrikoltura, l-ekonomija rurali, l-industrija, il-mobilità u t-trasport, il-konservazzjoni tan-natura u t-tibdil fil-klima;
Emenda 111
Proposta għal direttiva
Anness III – parti 2 – punt 1 – punt b
(b)  l-alternattivi ta' politika meqjusa bħala li jissodisfaw l-impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet għall-2020 u għall-2030 'il quddiem u l-livelli intermedji ta' emissjonijiet iddeterminati għall-2025, u li jikkontribwixxu biex itejbu aktar l-kwalità tal-arja, u l-analiżi tagħha, inkluż l-metodu tal-analiżi; l-impatti individwali jew ikkombinati tal-politiki u l-miżuri dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet, il-kwalità tal-arja u l-ambjent; u l-inċertezzi assoċjati;
(b)  l-alternattivi ta' politika meqjusa bħala li jissodisfaw l-impenji għat-tnaqqis ta' emissjonijiet għall-2020, l-2025 u l-2030, u li jikkontribwixxu biex itejbu aktar il-kwalità tal-arja, u l-analiżi tagħha, inkluż il-metodu tal-analiżi; l-impatti individwali jew ikkombinati tal-politiki u l-miżuri dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet, il-kwalità tal-arja u l-ambjent; u l-inċertezzi assoċjati;
Emenda 112
Proposta għal direttiva
Anness III – parti 2 – punt 1 – punt d
(d)  fejn rilevanti, spjegazzjoni tar-raġunijiet għalfejn il-livelli intermedji ta' emissjonijiet għall-2025 ma jistgħux jiġu milħuqa mingħajr ma l-miżuri jinvolvu spejjeż sproporzjonati;
(d)  spjegazzjoni tal-miżuri meħuda biex jintlaħqu l-impenji nazzjonali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet;
Emenda 113
Proposta għal direttiva
Anness III – parti 2 – punt 1 – punt da (ġdid)
(da)  spjegazzjoni tal-metodoloġija użata biex jiġi żgurat li l-miżuri biex jintlaħqu l-impenji nazzjonali għat-tnaqqis ta' PM2.5 jipprijoritizzaw it-tnaqqis ta' emissjonijiet tal-karbonju iswed;
Emenda 114
Proposta għal direttiva
Anness III – parti 2 – punt 1 – punt e
(e)  valutazzjoni ta’ kif il-politiki u l-miżuri magħżula jiżguraw koerenza mal-pjanijiet u l-programmi stabbiliti f’oqsma oħra ta’ politika rilevanti.
(e)  valutazzjoni ta’ kif il-politiki u l-miżuri magħżula jiżguraw koerenza mal-pjanijiet u l-programmi stabbiliti f’oqsma oħra ta’ politika rilevanti, b'mod partikolari, iżda mhux biss, il-pjani dwar il-kwalità tal-arja skont id-Direttiva 2008/50/KE, il-pjani nazzjonali tranżitorji u l-pjani ta' spezzjoni skont id-Direttiva 2010/75/KE, il-pjani ta’ azzjoni nazzjonali għall-effiċjenza enerġetika skont id-Direttiva 2012/27/UE, il-pjani ta' azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli skont id-Direttiva 2009/28/KE, u l-pjani jew il-programmi rilevanti soġġetti għar-rekwiżiti tad-Direttiva 2001/42/KE jew għal dispożizzjonijiet ekwivalenti f'leġiżlazzjonijiet suċċessivi.
Emenda 115
Proposta għal direttiva
Anness III – parti 2 – punt 2 – punt a
(a)  valutazzjoni tal-progress milħuq fl-implimentazzjoni tal-programm, it-tnaqqis tal-emissjonijiet u t-tnaqqis tal-konċentrazzjonijiet;
(a)  valutazzjoni tal-progress milħuq fl-implimentazzjoni tal-programm, it-tnaqqis tal-emissjonijiet, it-tnaqqis tal-konċentrazzjonijiet u l-benefiċċji assoċjati mil-lat ambjentali, tas-saħħa pubblika u soċjoekonomiku;
Emenda 116
Proposta għal direttiva
Anness III – parti 2 – punt 2 – punt b
(b)  kull tibdil sinifikanti fil-kuntest tal-politika, il-valutazzjonijiet, il-programm jew l-iskeda ta' żmien tal-implimentazzjoni.
(b)  kull tibdil sinifikanti fil-kuntest tal-politika, il-valutazzjonijiet (inklużi r-riżultati tal-ispezzjonijiet u s-sorveljanza tas-suq imwettqa skont l-Artikolu 6), il-programm jew l-iskeda ta' żmien tal-implimentazzjoni.
Emenda 117
Proposta għal direttiva
Anness III – parti 2 – punt 2 – punt ba (ġdid)
(ba)  valutazzjoni tal-progress magħmul lejn il-kisba tal-objettivi fit-tul tal-Unjoni dwar l-ambjent u s-saħħa, fid-dawl ta' kwalunkwe aġġornament meħtieġ ta' dawk l-objettivi, inklużi linji gwida ġodda dwar il-kwalità tal-arja stabbiliti mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa;
Emenda 118
Proposta għal direttiva
Anness III – parti 2 – punt 2 – punt bb (ġdid)
(bb)  Meta progamm nazzjonali għall-kontroll tat-tniġġis tal-arja jiġi aġġornat f'konformità mal-Artikolu 6(4), dan jeħtieġ jinkludi informazzjoni dwar il-miżuri kollha addizzjonali għat-tnaqqis tat-tniġġis tal-arja li ġew ikkunsidrati fil-livelli lokali, reġjonali jew nazzjonali xierqa għall-implimentazzjoni b'rabta mal-kisba tal-impenji għat-tnaqqis tal-emissjonijiet u l-objettivi dwar il-kwalità tal-arja, inklużi dawk imsemmija fl-Anness III ta' din id-Direttiva u l-paragrafu 3 tal-Anness XV (B) tad-Direttiva 2008/50/KE.

(1)Il-każ ġie mgħoddi lura lill-kumitat responsabbli biex jerġa jiġi eżaminat skont l-Artikolu 61(2), it-tieni subparagrafu (A8-0249/2015).

Avviż legali - Politika tal-privatezza