Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/2257(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0284/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0284/2015

Rasprave :

PV 26/10/2015 - 15
CRE 26/10/2015 - 15

Glasovanja :

PV 28/10/2015 - 7.8
Objašnjenja glasovanja
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0382

Usvojeni tekstovi
PDF 275kWORD 107k
Srijeda, 28. listopada 2015. - Strasbourg
Europska građanska inicijativa
P8_TA(2015)0382A8-0284/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 28. listopada 2015. o europskoj građanskoj inicijativi (2014/2257(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 11. stavak 4. Ugovora o Europskoj uniji te članak 24. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi (A7-0350/2010),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi,

–  uzimajući u obzir javno saslušanje od 26. veljače 2015. o građanskoj inicijativi koje je organizirao Odbor za ustavna pitanja zajedno s Odborom za predstavke,

–  uzimajući u obzir studiju resornog odjela C Europskog parlamenta naslovljenu „Europska građanska inicijativa – prvi zaključci provedbe”, objavljenu 2014.,

–  uzimajući u obzir odluku Europskog ombudsmana od 4. ožujka 2015. o zatvaranju istrage na vlastitu inicijativu o Komisiji (OI/9/2013/TN),

–  uzimajući u obzir studiju Europske službe za parlamentarna istraživanja iz veljače 2015. pod naslovom „Provedba europske građanske inicijativeˮ,

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije od 31. ožujka 2015. o europskoj građanskoj inicijativi,

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ustavna pitanja i mišljenja Odbora za predstavke i Odbora za pravna pitanja (A8-0284/2015),

A.  budući da je europska građanska inicijativa (EGI) novo političko pravo građana te jedinstven i inovativan alat za oblikovanje programa participativne demokracije u Europskoj uniji koji građanima omogućuje aktivno sudjelovanje u projektima i procesima koji na njih utječu te čiji se potencijal neosporno mora u potpunosti iskoristiti i znatno poboljšati kako bi se postigli najbolji rezultati i potaklo što više građana EU-a na sudjelovanje u daljnjem razvoju procesa europske integracije; budući da jačanje demokratskog legitimiteta institucija mora biti jedan od prioriteta EU-a;

B.  budući da je tri godine od stupanja na snagu Uredbe (EU) br. 211/2011, odnosno od 1. travnja 2012., potrebno sveobuhvatno ocijeniti njezinu provedbu kako bi se utvrdili svi nedostaci i predložila održiva rješenja za njezinu hitnu reviziju;

C.  budući da iskustvo pokazuje da se većina organizatora europskih građanskih inicijativa pri organizaciji europske građanske inicijative susrela s brojnim poteškoćama u vezi s praktičnim i pravnim aspektima te budući da su organizatori nekoliko odbačenih europskih građanskih inicijativa potom podnijeli žalbe Sudu Europske unije i Europskom ombudsmanu na odluku Komisije o tome da ne registrira njihove europske građanske inicijative; budući da se stoga pravila moraju osmisliti tako da europske građanske inicijative budu što dostupnije građanima i organizatorima;

D.  budući da je Europski parlament jedino izravno izabrano tijelo Europske unije te kao takvo po svojoj prirodi predstavlja građane EU-a;

E.  budući da su brojne institucije, nevladine organizacije, trustovi mozgova i skupine civilnog društva razmatrali različite nedostatke u provedbi Uredbe (EU) br. 211/2011 o građanskoj inicijativi i organizaciji europskih građanskih inicijativa te predložili brojna poboljšanja i mnogo puta naveli koji aspekti Uredbe iziskuju hitnu reformu;

F.  budući da praktični aspekti iz članka 6. Uredbe, a posebno uspostavljanje sustava internetskog prikupljanja i njegovo potvrđivanje za koje je odgovorno nadležno tijelo u državi članici, organizatorima u većini slučajeva ostavljaju manje od 12 mjeseci za prikupljanje potrebnih potpisa;

G.  budući da za podnošenje uspješne inicijative Komisiji nakon isteka razdoblja za prikupljanje potpisa nema konkretnog vremenskog ograničenja, što izaziva zbunjenost i nesigurnost institucija i javnosti;

1.  pozdravlja europsku građansku inicijativu (EGI), definiranu u članku 11. stavku 4. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članku 24. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), kao prvi instrument transnacionalne participativne demokracije koji građanima omogućuje izravnu suradnju s institucijama EU-a i aktivno sudjelovanje u oblikovanju europskih politika i zakonodavstva te dopunjava njihovo pravo na podnošenje predstavki Parlamentu i žalbi Europskom ombudsmanu;

2.  stiče činjenicu da je europska građanska inicijativa prvi instrument participativne demokracije kojim se građanima EU-a, na temelju najmanje milijun izjava o potpori iz najmanje četvrtine država članica, daje pravo na preuzimanje inicijative, čime se podupiru njihova nova politička prava, te traži od Komisije da u okviru svojih ovlasti podnese odgovarajući prijedlog o pitanjima za koja građani smatraju da je potreban zakonodavni akt radi provedbe ugovora;

3.  ističe da je europska građanska inicijativa iznimna prilika za građane da odrede i izraze svoje težnje i da od EU-a zatraže djelovanje te naglašava da europsku građansku inicijativu treba poticati i podržavati svim raspoloživim sredstvima; no priznaje da postoje znatni nedostaci za koje se treba pobrinuti i koje treba riješiti kako bi europske građanske inicijative postale učinkovitije; ističe da bi svako daljnje ocjenjivanje instrumenta trebalo biti usmjereno na postizanje maksimalne pristupačnosti za korisnike s obzirom na to da on predstavlja primarno sredstvo za povezivanje građana Europe s EU-om; nadalje, ističe da je uporaba materinskog jezika građansko pravo te stoga poziva Komisiju i države članice da ispitaju alternativna rješenja kako bi se omogućilo korištenje materinskim jezikom u svim aktivnostima povezanima s europskom građanskom inicijativom jer se time potiče sudjelovanje građana; naglašava da je osviještenost javnosti o europskoj građanskoj inicijativi važna, no istodobno žali zbog toga što građani EU-a nedovoljno poznaju taj alat; u tu svrhu poziva EU da organizira reklamne i promidžbene kampanje kako bi se mediji i javnost bolje upoznali s europskom građanskom inicijativom;

4.  nadalje, naglašava da je civilni angažman mladih od temeljnog značaja za budućnost svih demokracija te poziva Komisiju da izvuče pouke iz nacionalnih iskustava sa zaista uspješnim europskim građanskim inicijativama;

5.  smatra ključnim da građani mogu doprinijeti izvršavanju zakonodavnih ovlasti Unije te izravno sudjelovati u pokretanju zakonodavnih prijedloga;

6.  naglašava da je osviještenost javnosti o europskoj građanskoj inicijativi važna kako bi ona mogla biti učinkovito sredstvo demokratskog sudjelovanja; s tim u vezi poziva Komisiju i države članice da maksimalno povećaju komunikacijske napore u pogledu tog instrumenta kako bi što većem broju građana skrenuli pozornost na njegovo postojanje i potaknuli aktivno sudjelovanje u njemu;

7.  poziva Komisiju da se koristi svim javnim komunikacijskim kanalima kako bi podignula razinu osviještenosti, da poduzme mjere potrebne za jamčenje transparentnosti europske građanske inicijative te olakša razmjenu informacija o aktualnim europskim građanskim inicijativama, primjerice izradom aplikacija za pružanje informacija, slanje obavijesti i omogućivanje elektroničkog potpisivanja; ističe da aktivno sudjelovanje građana u europskim građanskim inicijativama uvelike ovisi o njihovu oglašavanju u državama članicama te stoga predlaže da bi nacionalni parlamenti država članica na svojim službenim internetskim stranicama trebali spomenuti europsku građansku inicijativu;

8.  napominje da je više od šest milijuna građana EU-a sudjelovalo u nekoj od europskih građanskih inicijativa, da je podnesen 51 zahtjev za pokretanje inicijative, od kojih su samo tri inicijative ocijenjene dopuštenima, a to su „Right2Water” (Pravo na vodu), „One of Us” (Jedan od nas) i „Stop Vivisection” (Ne vivisekciji), te da je šest organizatora europske građanske inicijative, što odgovara 30 % svih odbijenih zahtjeva, pred Sudom Europske unije u pitanje dovelo odluku Komisije o odbijanju, što pokazuje da treba učiniti još mnogo toga kako bi europska građanska inicijativa ostvarila svoj puni potencijal; ističe različite praktične poteškoće s kojima se organizatori susreću od stupanja na snagu Uredbe u travnju 2012. i činjenicu da je broj inicijativa u padu;

9.  poziva Komisiju da organizatorima europskih građanskih inicijativa čim prije pruži odgovarajuće i sveobuhvatne smjernice, posebno pravne prirode, preko kontaktnog centra Europe Direct kako bi organizatori bili svjesni mogućnosti koje im se nude i kako ne bi doživjeli neuspjeh organizirajući europsku građansku inicijativu koja očito nije u nadležnosti Komisije i koja nije u skladu s kriterijima pravne prihvatljivosti; poziva na to da se razmotri mogućnost uspostave drugog neovisnog savjetodavnog tijela; napominje, međutim, da prema Ugovoru iz Lisabona pitanja teme europskih građanskih inicijativa ne moraju u potpunosti biti u nadležnosti Komisije; nadalje, smatra da bi Komisija trebala razmotriti uspostavu posebnog ureda za europsku građansku inicijativu u svojim predstavništvima u svakoj državi članici te pružiti sve potrebne informacije, savjete i potporu u vezi s pokretanjem europskih građanskih inicijativa;

10.  nadalje ističe da bi poseban ured za europsku građansku inicijativu također mogao doprinijeti podizanju razine osviještenosti javnosti i medija o inicijativama; stoga poziva Komisiju da promiče europsku građansku inicijativu kao službeni instrument EU-a za postizanje tog cilja; ističe da bi se tom mjerom moglo doprinijeti prevladavanju nepovjerenja građana u pogledu razmjene osobnih podataka koja je potrebna za podupiranje europske građanske inicijative;

11.  naglašava potrebu za pružanjem detaljnijih smjernica o tumačenju pravnih temelja i više informacija o zahtjevima u vezi sa zaštitom podataka u svakoj državi članici u kojoj organizatori vode svoje kampanje kako bi im se dala pravna sigurnost te također više informacija o mogućnosti organizatora da sklope cjenovno prihvatljive police osiguranja;

12.  žali zbog pomanjkanja jasnih informacija o instrumentu europske građanske inicijative u ranim fazama, što je općenito dovelo do pogrešnog shvaćanja njegove prirode i prouzročilo frustracije kad je Komisija odbila prve inicijative; podsjeća da bi instrument trebao biti jednostavan, jasan, pristupačan korisnicima i široko oglašavan; naglašava da bi Komisija trebala poticati i podupirati predstavnike izabrane na nacionalnoj i lokalnoj razini da preuzmu inicijativu u promicanju veće vidljivosti europskih građanskih inicijativa;

13.  nadalje, podupire aktivno sudjelovanje građana EU-a u primjerenoj uporabi tog instrumenta za oblikovanje programa; izražava zabrinutost zbog potencijalnog sukoba interesa jer je za provjeru prihvatljivosti nadležna isključivo Komisija te traži da se ta situacija u budućnosti riješi na prikladan način; istodobno napominje da bi transparentnost i odgovornost trebale biti cilj svim dionicima kako bi se očuvala jasnoća aktivnosti građana;

14.  s tim u vezi poziva Komisiju da razmisli o mogućnosti da Parlament također donosi odluke, posebno zbog toga što je Parlament jedina institucija čije zastupnike izravno biraju građani EU-a;

15.  naglašava da u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) br. 211/2011 „ako odbije registrirati predloženu građansku inicijativu, Komisija obavješćuje organizatore o razlozima odbijanja i o svim sudskim i izvansudskim pravnim sredstvima koji su im na raspolaganju”; s tim u vezi prima na znanje brojne pritužbe organizatora koji nisu primili detaljne i iscrpne razloge odbijanja svojih europskih građanskih inicijativa; poziva Komisiju da detaljno objasni razloge odbijanja europske građanske inicijative u slučajevima u kojima je podnesena europska građanska inicijativa prema njezinu mišljenju „očito izvan nadležnosti Komisijeˮ te da istodobno organizatorima pruži relevantne pravne savjete, u pisanom i obliku i na način kojim bi im se olakšao rad, a koji bi zbog transparentnosti u potpunosti trebali biti javni, kako bi se valjanost i potpuna objektivnost tih elemenata mogla podvrgnuti pravnom pregledu, kako bi se maksimalno smanjilo diskrecijsko pravo Komisije kao suca i stranke u procjeni prihvatljivosti inicijative te kako bi organizatori mogli odlučiti o tome hoće li revidirati europsku građansku inicijativu i ponovno je podnijeti u izmijenjenom obliku;

16.  poziva Komisiju da razmotri mogućnost registracije samo dijela inicijative u slučaju da europska građanska inicijativa nije u cijelosti u nadležnosti Komisije; poziva Komisiju da organizatorima već pri registraciji naznači koji bi dio inicijative mogli registrirati i priznaje da je tijekom cijelog procesa od ključne važnosti dijalog i angažman s organizatorima europske građanske inicijative te poziva da Parlament obavijesti o odluci koja se odnosi na registraciju europske građanske inicijative; poziva Komisiju da također pronađe načine da se inicijative ili oni dijelovi inicijativa koji nisu u području nadležnosti Komisije upute nadležnom tijelu na nacionalnoj ili regionalnoj razini;

17.  ističe važnost tehnologije kao instrumenta za poticanje sudjelovanja građana; poziva Komisiju da koristeći se raspoloživim proračunskim sredstvima EU-a svoj program za prikupljanje potpisa na internetu učini pristupačnijim korisnicima, da ga učini dostupnim osobama s invaliditetom, da svoje poslužitelje za pohranu digitalnih potpisa trajno stavi na raspolaganje bez naknade te da pojednostavni i revidira tehničke specifikacije za prikupljanje potpisa na internetu tako da se adrese e-pošte dobrovoljno mogu prikupljati na istoj stranici na kojoj se nalazi i obrazac potpore, ali uz pohranu u zasebnoj bazi podataka;

18.  smatra da bi instrument, ako bi bio revidiran, imao potencijal za uključivanje javnosti i poticanje dijaloga među građanima te između građana i institucija EU-a; naglašava potrebu za povezivanjem sustava internetskog prikupljanja potpisa s relevantnim novim instrumentima za kampanje u okviru društvenih i digitalnih medija po uzoru na druge uspješne platforme za internetske kampanje;

19.  poziva Komisiju da ponovno razmotri pitanje automatizma kojim nakon registracije europske građanske inicijative počinje teći rok od 12 mjeseci za prikupljanje izjava o potpori tako da organizatori europske građanske inicijative mogu sami odlučiti o početku prikupljanja izjava o potpori;

20.  poziva Komisiju da potiče države članice na upotrebu validacijskog alata europske građanske inicijative za izjave o potpori, razvijenog u okviru programa interoperabilnih rješenja za europske javne uprave;

21.  naglašava da bi u okviru dostupnih instrumenata za povećanje participativne demokracije diljem Unije informatičke alate trebalo staviti na raspolaganje i regijama, što bi omogućilo veću uključenost građana u javne poslove;

22.  srdačno pozdravlja ponudu Europskog gospodarskog i socijalnog odbora da bez naknade prevede tekstove europskih građanskih inicijativa kako bi se smanjili troškovi njihova organiziranja;

23.  poziva na poboljšanje međuinstitucijske suradnje na razini EU-a te na nacionalnoj i lokalnoj razini kad je riječ o pružanju informacija o europskim građanskim inicijativama te podupiranju organizatora inicijativa; poziva na poboljšanje višejezične internetske stranice europske građanske inicijative kojom upravlja Komisija i na utvrđivanje jedinstvenih smjernica na svim službenim jezicima EU-a o pravima i obvezama organizatora europskih građanskih inicijativa i administrativnim postupcima tijekom cjelokupnog postupka organiziranja europske građanske inicijative;

24.  poziva na buduću uspostavu stalnog fizičkog i internetskog ureda „sve na jednom mjestu” za pružanje informacija, usluga prevođenja i tehničke, pravne i političke potpore u vezi s europskim građanskim inicijativama te smatra da bi se on mogao koristiti postojećim resursima kontaktne točke koja se nalazi u kontaktnom centru Europe Direct te predstavništvima Komisije i informacijskim uredima Parlamenta u državama članicama; smatra da bi se takvim ustrojem projekt europskih građanskih inicijativa približio građanima;

25.  smatra da je organizatorima previše komplicirano to što se u 28 država članica za potporu europskim građanskim inicijativama traže različiti osobni podaci, kako je na temelju različitih nacionalnih odredbi utvrđeno Uredbom (EU) br. 211/2011, te predlaže da se izmjenom Priloga III. Uredbi (EU) br. 211/2011 uvede jedinstven postupak podnošenja izjava o potpori kako bi se ujednačila vrsta podataka prikupljenih u državama članicama; potiče Komisiju da nastavi pregovore s državama članicama kako bi se smanjio broj zahtjeva u vezi s podacima i da se sukladno tome ukine zahtjev za osobni identifikacijski broj i ti zahtjevi učine pristupačnijim korisnicima te podsjeća da je pri europskoj građanskoj inicijativi riječ o sudjelovanju i oblikovanju programa, a ne o obvezujućim prijedlozima; predlaže da se razmotri uvođenje digitalnog građanstva EU-a te predlaže da se do njegove uspostave pronađe privremeno rješenje kako bi se riješili aktualni problemi prouzročeni višestrukom registracijom; stoga poziva Komisiju da u okviru svog digitalnog programa to pitanje hitno istraži;

26.  poziva Komisiju da izmijeni članak 3. Uredbe (EU) br. 211/2011 te da državama članicama preporuči da za podupiranje europske građanske inicijative i sudjelovanje u njoj smanje dobnu granicu s 18 na 16 godina, čime bi se posebno mladima pružila mogućnost aktivnog sudjelovanja u daljnjem oblikovanju europske budućnosti, te da se to ne dovodi u vezu s biračkim pravom na izborima za Europski parlament;

27.  uzima u obzir osjetljiv problem osobne odgovornosti organizatora u pogledu zaštite podataka tijekom prikupljanja osobnih podataka potpisnika te predlaže da se opseg traženih podataka smanji i da se izmijeni tekst članka 13. Uredbe (EU) br. 211/2011 o odgovornosti kako bi bilo jasno da osobna odgovornost nije neograničena; u tu svrhu predlaže da se građanskim odborima omogući dobivanje pravne osobnosti te da se po uzoru na članak 3. Direktive 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenog 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava utvrdi da su organizatori odgovorni samo za radnje koje su počinjene „protuzakonito i namjerno ili barem iz krajnje nepažnje”;

28.  potiče Komisiju i države članice da utvrde zahtjeve za prikupljanje podataka koji su prilagođeniji korisnicima i usklađeniji; traži od nadležnih nacionalnih tijela da odbore nacionalnih parlamenata za europske poslove periodično obavještavaju o europskim građanskim inicijativama koje su u tijeku i za koje je već prikupljen znatan broj potpisa; apelira na Komisiju da predloži reviziju Uredbe (EU) br. 211/2011 kako bi se građanima zajamčilo da i u državi boravišta mogu potpisati europsku građansku inicijativu;

29.  izražava zabrinutost zbog toga što su od 2012. godine od 31 registrirane europske građanske inicijative samo 3 došle do završne faze; ističe činjenicu da je dramatičan pad broja novih inicijativa jedna od posljedica nerazmjernih zahtjeva i nepotrebno složenog sustava; žali zbog toga što uspješne inicijative nemaju zakonodavni učinak i što ih Komisija ne prati na poticajan način; ne slaže se sa stajalištem Komisije u pogledu o uspješne provedbe Uredbe kojom bi se trebao ostvariti puni potencijal europskih građanskih inicijativa; naglašava da institucije EU-a i države članice moraju poduzeti sve potrebne mjere za promicanje europske građanske inicijative i izgradnje povjerenja građana u taj instrument;

30.  poziva Komisiju da revidira tekst članka 10. točke (c) Uredbe (EU) br. 211/2011 kako bi omogućila ispravno daljnje praćenje uspješne europske građanske inicijative, ; poziva Komisiju da započne s pripremama pravnog akta o uspješnim europskim građanskim inicijativama u roku od 12 mjeseci od objave pozitivnog mišljenja Komisije;

31.  smatra da bi javno saslušanje održano u skladu s člankom 11. Uredbe (EU) br. 211/2011 trebalo biti strukturirano tako da se organizatorima omogući uključenje u dijalog sa zastupnicima u Europskom parlamentu i nadležnim dužnosnicima Komisije kako bi se naglasila politička dimenzija europskih građanskih inicijativa; naglašava da bi se saslušanja o europskim građanskim inicijativama trebala organizirati pod vodstvom „neutralnogˮ odbora koji u vezi sa sadržajem nije glavni nadležni odbor za to područje te da bi, osim toga, uvijek trebalo uključiti i vanjske stručnjake;

32.  u skladu s člankom 225. UFEU-a poziva Parlament i njegove odbore da se, po potrebi, u slučaju da Komisija ne uspije podnijeti zakonodavni prijedlog u navedenom razdoblju od 12 mjeseci, pozovu na pravo da od Komisije zatraže podnošenje odgovarajućeg prijedloga; smatra da bi pri pozivanju na to pravo nadležni odbor Parlamenta trebao voditi računa o sadržaju eventualnih uspješnih europskih građanskih inicijativa te bi se trebao savjetovati s njihovim organizatorima na posebnom saslušanju; poziva na odgovarajuću izmjenu Poslovnika;

33.  poziva Komisiju da istraži mogućnost pružanja financijske potpore europskim građanskim inicijativama iz postojećeg proračuna EU-a preko europskih programa poput programa Europa za građane i Programa o pravima, ravnopravnosti i građanstvu, uključujući i mogućnost financiranja promotivnih radijskih i televizijskih programa, imajući na umu da jednakost građana mora biti zajamčena te da postoji stvarna potreba za financijskom potporom organizaciji europskih građanskih inicijativa i da su u tu svrhu podneseni brojni amandmani na proračun EU-a;

34.  poziva Komisiju da uz najveće mjere opreza suzbija krađu osjetljivih informacija o potpisnicima, između ostalog i sredstvima na internetu, posebno kad se s njima postupa u obliku agregiranih podataka;

35.  pozdravlja izvješće Komisije od 31. ožujka 2015. o europskoj građanskoj inicijativi i odluku Europskog ombudsmana OI/9/2013/TN te poziva Komisiju da prilikom revizije tog instrumenta zajamči da su sve odgovarajuće pravne mjere provedene kako bi se omogućilo ispravno daljnje praćenje kad se smatra da je europska građanska inicijativa uspješno uspostavljena; s obzirom na različite nedostatke koji su se pojavili stoga poziva Komisiju da u što kraćem roku podnese prijedlog za reviziju Uredbe (EU) br. 211/2011 i Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1179/2011;

36.  poziva institucije EU-a da informativnom kampanjom o europskoj građanskoj inicijativi obave neophodan posao obavještavanja;

37.  poziva Komisiju da redovno izvješćuje Parlament o stanju u vezi s europskim građanskim inicijativama koje su u tijeku kako bi Parlament, u okviru svojih obveza prema građanima EU-a, mogao provjeravati funkcionira li instrument na što učinkovitiji način; ističe da bi se postupak europske građanske inicijative trebao stalno poboljšavati na temelju stečenih praktičnih iskustava te da bi, nadalje, trebao biti u skladu s presudama koje će donijeti Sud Europske unije;

38.  preporučuje korištenje svakog raspoloživog komunikacijskog kanala, naročito društvenih i digitalnih platformi svih relevantnih institucija EU-a radi daljnjeg provođenja postojećih kampanja podizanja razine osviještenosti uz sudjelovanje ureda i predstavništava EU-a te nacionalnih vlasti; poziva Komisiju da podupre izradu računalnog programa otvorenog koda za europske građanske inicijative za mobilne uređaje; pozdravlja činjenicu da su neke europske građanske inicijative uspjele ostvariti utjecaj na lokalnoj razini;

39.  smatra da je od ključne važnosti povećati transparentnost i kvalitetu provjera financiranja i sponzorstava europskih građanskih inicijativa kako bi se zajamčilo da se građani ispravno koriste tim instrumentom participativne demokracije i da bi se spriječila njegova moguća zloupotreba za privatne interese;

40.  napominje da Europski ombudsman ima važnu ulogu u provjeravanju načina na koji Komisija obrađuje zahtjeve za pokretanje europske građanske inicijative, a posebno slučajeve odbijanja njezine registracije;

41.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti