Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0217(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0048/2015

Předložené texty :

A8-0048/2015

Rozpravy :

PV 28/10/2015 - 12
CRE 28/10/2015 - 12

Hlasování :

PV 29/10/2015 - 10.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0386

Přijaté texty
PDF 400kWORD 97k
Čtvrtek, 29. října 2015 - Štrasburk
Agentura EU pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) ***I
P8_TA(2015)0386A8-0048/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. října 2015 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o zrušení rozhodnutí 2005/681/SVV (COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0465),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 87 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0110/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 29. června 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0048/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  vyzývá Komisi, aby poskytla celkovou analýzu administrativní spolupráce mezi agenturami Evropské unie a oblastí, v nichž by taková spolupráce mohla v budoucnu vést k součinnosti;

4.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 29. října 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/... o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV
P8_TC1-COD(2014)0217

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2015/2219.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí