Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2014/0217(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0048/2015

Indgivne tekster :

A8-0048/2015

Forhandlinger :

PV 28/10/2015 - 12
CRE 28/10/2015 - 12

Afstemninger :

PV 29/10/2015 - 10.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0386

Vedtagne tekster
PDF 301kWORD 98k
Torsdag den 29. oktober 2015 - Strasbourg
EU-Agenturet for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) ***I
P8_TA(2015)0386A8-0048/2015
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. oktober 2015 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions agentur for uddannelse inden for retshåndhævelse (Cepol) og om ophævelse og erstatning af Rådets afgørelse 2005/681/RIA (COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0465),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 87, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0110/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 29. juni 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Budgetudvalget (A8-0048/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  opfordrer Kommissionen til at tilvejebringe en overordnet analyse af det administrative samarbejde mellem EU-agenturerne, og hvor et sådant samarbejde kunne skabe synergieffekter i fremtiden;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentet og Rådets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 29. oktober 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2015/... omDen Europæiske Unions agentur for uddannelse inden for retshåndhævelse (Cepol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2005/681/RIA
P8_TC1-COD(2014)0217

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2015/2219).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik