Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0217(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0048/2015

Ingediende teksten :

A8-0048/2015

Debatten :

PV 28/10/2015 - 12
CRE 28/10/2015 - 12

Stemmingen :

PV 29/10/2015 - 10.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0386

Aangenomen teksten
PDF 247kWORD 98k
Donderdag 29 oktober 2015 - Straatsburg
EU-agentschap voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) ***I
P8_TA(2015)0386A8-0048/2015
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 oktober 2015 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) en tot intrekking en vervanging van Besluit 2005/681/JBZ van de Raad (COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0465),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 87, lid 2, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0110/2014),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 29 juni 2015 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het advies van de Begrotingscommissie (A8-0048/2015),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt de Commissie een algemene analyse te maken van de administratieve samenwerking tussen de agentschappen van de Europese Unie en na te gaan waar deze samenwerking in de toekomst synergieën zou kunnen creëren;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 29 oktober 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) en tot vervanging en intrekking van Besluit 2005/681/JBZ van de Raad
P8_TC1-COD(2014)0217

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2015/2219.)

Juridische mededeling - Privacybeleid