Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0217(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0048/2015

Texte depuse :

A8-0048/2015

Dezbateri :

PV 28/10/2015 - 12
CRE 28/10/2015 - 12

Voturi :

PV 29/10/2015 - 10.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0386

Texte adoptate
PDF 325kWORD 98k
Joi, 29 octombrie 2015 - Strasbourg
Agenția UE pentru formare în materie de aplicare a legii (CEPOL) ***I
P8_TA(2015)0386A8-0048/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 29 octombrie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru formare în materie de aplicare a legii (CEPOL), de abrogare și de înlocuire a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului (COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0465),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 87 alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0110/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 29 iunie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0048/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  invită Comisia să furnizeze o analiză generală a cooperării administrative dintre agențiile Uniunii Europene și cazurile în care această cooperare ar putea crea sinergii în viitor;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 29 octombrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului
P8_TC1-COD(2014)0217

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2015/2219)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate