Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0217(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0048/2015

Predkladané texty :

A8-0048/2015

Rozpravy :

PV 28/10/2015 - 12
CRE 28/10/2015 - 12

Hlasovanie :

PV 29/10/2015 - 10.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0386

Prijaté texty
PDF 329kWORD 98k
Štvrtok, 29. októbra 2015 - Štrasburg
Agentúra EÚ pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) ***I
P8_TA(2015)0386A8-0048/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. októbra 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa zrušuje a nahrádza rozhodnutie Rady 2005/681/SVV (COM(2014)0465 – C8-0110/2014 – 2014/0217(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0465),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 87 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0110/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 29. júna 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0048/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  vyzýva Komisiu, aby predložila celkovú analýzu administratívnej spolupráce medzi agentúrami Európskej únie a uviedla, kde by takáto spolupráca mohla v budúcnosti vytvárať synergie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. októbra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/... o Agentúre Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa nahrádza a zrušuje rozhodnutie Rady 2005/681/SVV
P8_TC1-COD(2014)0217

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2015/2219.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia