Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0017(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0120/2015

Texte depuse :

A8-0120/2015

Dezbateri :

PV 28/10/2015 - 18
CRE 28/10/2015 - 18

Voturi :

PV 29/10/2015 - 10.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0387

Texte adoptate
PDF 327kWORD 98k
Joi, 29 octombrie 2015 - Strasbourg
Transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare ***I
P8_TA(2015)0387A8-0120/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 29 octombrie 2015 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea și transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare (COM(2014)0040 – C7-0023/2014 – 2014/0017(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0040),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0023/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 7 iulie 2014(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 iulie 2014(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 29 iunie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0120/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 451, 16.12.2014, p. 56.
(2) JO C 271, 19.8.2014, p. 87.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 29 octombrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012
P8_TC1-COD(2014)0017

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2015/2365.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate