Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0017(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0120/2015

Predkladané texty :

A8-0120/2015

Rozpravy :

PV 28/10/2015 - 18
CRE 28/10/2015 - 18

Hlasovanie :

PV 29/10/2015 - 10.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0387

Prijaté texty
PDF 333kWORD 107k
Štvrtok, 29. októbra 2015 - Štrasburg
Transparentnosť transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov ***I
P8_TA(2015)0387A8-0120/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 29. októbra 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o oznamovaní a transparentnosti transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov (COM(2014)0040 – C7-0023/2014 – 2014/0017(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0040),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0023/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky zo 7. júla 2014(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. júla 2014(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 29. júna 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0120/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 451, 16.12.2014, s. 56.
(2) Ú. v. EÚ C 271, 19.8.2014, s. 87.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 29. októbra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/... o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012
P8_TC1-COD(2014)0017

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2015/2365.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia