Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2635(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1092/2015

Podneseni tekstovi :

B8-1092/2015

Rasprave :

PV 28/10/2015 - 13
CRE 28/10/2015 - 13

Glasovanja :

PV 29/10/2015 - 10.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0388

Usvojeni tekstovi
PDF 295kWORD 118k
Četvrtak, 29. listopada 2015. - Strasbourg
Daljnje postupanje nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta o elektroničkom masovnom nadzoru građana EU-a 12. ožujka 2014.
P8_TA(2015)0388B8-1092/2015

Rezolucija Europskog parlamenta od 29. listopada 2015. o daljnjem postupanju nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta o elektroničkom masovnom nadzoru građana EU-a 12. ožujka 2014. (2015/2635(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir pravni okvir utvrđen Ugovorom o Europskoj uniji (UEU), posebno njegove članke 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10. i 21., Povelju o temeljnim pravima Europske unije, posebno njezine članke 1., 3., 6., 7., 8., 10., 11., 20., 21., 42., 47., 48. i 52., Europsku konvenciju o ljudskim pravima, posebno članke 6., 8., 9., 10. i 13. te sudsku praksu europskih sudova kada je riječ o sigurnosti, privatnosti i slobodi govora,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. ožujka 2014. o programu nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost SAD-a (NSA), nadzornim tijelima u različitim državama članicama i njihovu utjecaju na temeljna prava građana EU-a te o transatlantskoj suradnji u pravosuđu i unutarnjim poslovima(1) (u daljnjem tekstu „Rezolucija”),

–  uzimajući u obzir radni dokument od 19. siječnja 2015. o daljnjem postupanju nakon istrage Odbora LIBE o elektroničkom masovnom nadzoru građana EU-a(2),

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Parlamentarne skupštine Vijeća Europe od 21. travnja 2015. o masovnom nadzoru,

–  uzimajući u obzir pitanja Vijeću i Komisiji o daljnjem postupanju nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta o elektroničkom masovnom nadzoru građana 12. ožujka 2014. (O-000114/2015 – B8‑0769/2015 i O-000115/2015 – B8‑0770/2015),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove,

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Parlament u Rezoluciji pozvao vlasti SAD-a i države članice EU-a da zabrane aktivnosti općeg masovnog nadzora i masovne obrade osobnih podataka građana te je osudio prijavljene aktivnosti obavještajnih službi kojima je ozbiljno narušeno povjerenje građana EU-a kao i njihova temeljna prava; budući da je u Rezoluciji upozorio na moguće postojanje drugih motiva, poput političke i gospodarske špijunaže, s obzirom na kapacitete programa masovnog nadzora o kojima je obaviješten;

B.  budući da se Rezolucijom pokrenuo program „Europski digitalni Habeas Corpus za zaštitu temeljnih prava u digitalnom dobu” s osam konkretnih aktivnosti te je Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove naloženo da unutar godinu dana izvijesti Parlament o tome u kojoj su mjeri preporuke primijenjene;

C.  budući da se u radnom dokumentu od 19. siječnja 2015. izvješćuje o razvoju događaja nakon usvajanja Rezolucije, uz daljnji niz otkrića o navodnim aktivnostima elektroničkog masovnog nadzora, te o stanju provedbe predloženog programa „Europski digitalni Habeas Corpus” koje upućuje na ograničene reakcije institucija, država članica i dionika pozvanih na djelovanje;

D.  budući da je Parlament u Rezoluciji pozvao Komisiju i druge institucije, tijela, urede i agencije EU-a da djeluju prema preporukama, u skladu s člankom 265. UFEU-a („propuštanje djelovanja”);

E.  budući da je Wikileaks nedavno otkrio da je komunikacija zadnjih triju francuskih predsjednika te francuskih ministara i francuskog veleposlanika u SAD-u ciljano nadzirana; budući da je NSA tu stratešku i gospodarsku špijunažu opsežno provodila tijekom posljednjih deset godina, fokusirajući se na sve francuske državne strukture kao i na najveća francuska poduzeća;

F.  budući da se u izvješću posebnog izvjestitelja o promicanju i zaštiti prava na slobodu mišljenja i izražavanja navodi da se šifriranjem i anonimnošću jamče privatnost i sigurnost potrebne za ostvarivanje prava na slobodu mišljenja i izražavanja u digitalnom dobu; budući da se u izvješću također navodi da šifriranje i anonimnost moraju biti strogo ograničeni u skladu s načelima zakonitosti, nužnosti, proporcionalnosti i legitimnosti cilja;

1.  pozdravlja istrage koje su proveli njemački Bundestag, Vijeće Europe, UN i brazilski Senat, rasprave održane u nekoliko drugih nacionalnih parlamenata te rad brojnih dionika civilnog društva koji su doprinijeli povećanju opće osviještenosti o elektroničkom masovnom nadzoru;

2.  poziva države članice EU-a da odustanu od eventualnog kaznenog progona Edwarda Snowdena te da mu zajamče zaštitu od trećih strana i shodno tome spriječe izručenje ili predaju, kao priznanje za njegov status zviždača i međunarodnog borca za ljudska prava;

3.  međutim, vrlo je razočaran općim nedostatkom razumijevanja hitnosti situacije i nedostatkom volje većine država članica i institucija EU-a da krenu ozbiljno rješavati pitanja kojima se Rezolucija bavi te da primijene konkretne preporuke koje su u njoj sadržane, kao i nedostatkom transparentnosti prema Parlamentu te dijaloga s njim;

4.  zabrinut je zbog nekih nedavnih zakona donesenih u pojedinim državama članicama kojima se proširuju nadzorni kapaciteti obavještajnih tijela, uključujući novi francuski Zakon o obavještajnim aktivnostima koji je 24. lipnja 2015. donijela Nacionalna skupština, čijih nekoliko odredbi prema mišljenju Komisije otvara važna pravna pitanja, zatim Zakon o zadržavanju podataka i istražnim ovlastima donesen 2014. u Ujedinjenoj Kraljevini te naknadnu sudsku presudu prema kojoj su određeni članci tog zakona protupravni te se moraju prestati primjenjivati, kao i prijedloge za novo zakonodavstvo kojim bi se ažurirao Zakon o obavještajnim aktivnostima i sigurnosti iz 2002. u Nizozemskoj; ponovno poziva sve države članice da zajamče usklađenost svojih aktualnih i budućih zakonodavnih okvira i nadzornih mehanizama kojima su regulirane aktivnosti obavještajnih agencija sa standardima Europske konvencije o ljudskim pravima i cjelokupnim relevantnim zakonodavstvom Unije;

5.  pozdravlja istragu njemačkog Bundestaga o masovnom nadzoru; izrazito je zabrinut zbog otkrića o masovnom nadzoru telekomunikacija i internetskog prometa unutar Unije koji je u suradnji s NSA-om provodila njemačka obavještajna agencija za inozemstvo BND; to smatra kršenjem načela lojalne suradnje iz članka 4. stavka 3. UEU-a;

6.  traži od svojeg predsjednika da pozove glavnog tajnika Vijeća Europe na pokretanje postupka iz članka 52., u skladu s kojim će „na zahtjev glavnog tajnika Vijeća Europe svaka visoka ugovorna stranka dostaviti objašnjenje o načinu na koji njezino nacionalno pravo osigurava djelotvornu primjenu svih odredaba Konvencije”;

7.  smatra da je s obzirom na razmjere otkrića reakcija Komisije na Rezoluciju dosad bila krajnje neprimjerena; poziva Komisiju da najkasnije do prosinca 2015. poduzme korake u vezi s pozivima na djelovanje iz Rezolucije; zadržava pravo na podnošenje tužbe zbog propusta djelovanja ili na stavljanje proračunskih sredstava za Komisiju u pričuvu dok ona na prikladan način ne poduzme korake u vezi sa svim preporukama;

8.  naglašava važnost presude Suda Europske unije od 8. travnja 2014. kojom se Direktiva 2006/24/EZ o zadržavanju podataka proglašava nevaljanom; podsjeća da je Sud utvrdio da mjera u kojoj taj instrument zadire u temeljna prava na privatnost mora biti ograničena na onoliko koliko je strogo potrebno; naglašava činjenicu da ta presuda predstavlja novost jer Sud Europske unije konkretno upućuje na posebnu sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava u pogledu pitanja „općih programa nadzora” te je sada ista načela koja proizlaze iz te posebne prakse Europskog suda za ljudska prava učinkovito uključio u pravo Europske unije; naglašava da se zbog toga može očekivati da će Sud Europske unije u budućnosti na jednak način na osnovi Povelje ocjenjivati valjanost zakonodavnih akata u tom istom području „općih programa nadzora”;

Paket mjera za zaštitu podataka

9.  pozdravlja otvaranje neformalnih međuinstitucijskih pregovora o nacrtu Opće uredbe o zaštiti podataka i usvajanje općeg pristupa u Vijeću u pogledu nacrta Direktive o zaštiti podataka; ponavlja da namjerava zaključiti pregovore o paketu mjera za zaštitu podataka tijekom 2015.;

10.  podsjeća Vijeće na njegovu obvezu poštovanja Povelje o temeljnim pravima Europske unije pri podnošenju amandmana na prijedloge Komisije; posebice ponavlja da razina ponuđene zaštite ne smije biti niža od one koja je već utvrđena Direktivom 95/46/EZ;

11.  naglašava da su i Uredba o zaštiti podataka i Direktiva o zaštiti podataka nužne za zaštitu temeljnih prava pojedinaca i da ih stoga treba promatrati kao paket i donijeti istovremeno kako bi se zajamčila visoka razina zaštite svih aktivnosti obrade podataka u EU-u u svim okolnostima; naglašava da je prilikom usvajanja paketa potrebno ostvariti cilj jačanja prava i zaštite pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka;

Krovni sporazum između EU-a i SAD-a

12.  prima na znanje da su od usvajanja Rezolucije pregovori s SAD-om o okvirnom sporazumu između EU-a i SAD-a o zaštiti osobnih podataka pri njihovu prijenosu i obradi u kaznenopravne svrhe (u daljnjem tekstu „krovni sporazum”) zaključeni te da je parafiran nacrt sporazuma;

13.  pozdravlja nastojanja vlade SAD-a da uz pomoć krovnog sporazuma povrati povjerenje a posebno pozdravlja činjenicu da je Zakon o sudskoj zaštiti iz 2015. ;uspješno donesen 20. listopada 2015. u Zastupničkom domu, pokazavši da je SAD poduzeo znatne i pozitivne korake kako bi odgovorio na zabrinutost EU-a; smatra da je od presudne važnosti zajamčiti ista prava na učinkovitu sudsku zaštitu u istim okolnostima građanima/pojedincima u EU-u čiji se osobni podaci obrađuju u EU-u i prenose u SAD, bez razlike između građana EU-a i SAD-a; poziva da donese zakonodavstvo kojim će to zajamčiti; ističe da je jedan od preduvjeta za potpisivanje i sklapanje krovnog sporazuma donošenje zakona o sudskoj zaštiti u Kongresu SAD-a;

Sigurna luka

14.  podsjeća da se Rezolucijom poziva na hitnu obustavu Odluke o sigurnoj luci jer ona građanima EU-a ne pruža zadovoljavajuću zaštitu osobnih podataka;

15.  podsjeća da svaki međunarodni sporazum koji EU zaključi ima prednost nad sekundarnim europskim zakonodavstvom i stoga naglašava potrebu da se zajamči da se krovnim sporazumom ne ograniče prava osoba o čijim podacima se radi i mjere zaštite koje se primjenjuju na prijenos podataka u skladu s pravom EU-a; stoga poziva Komisiju da detaljno i precizno ocijeni kako bi krovni sporazum utjecao na pravni okvir EU-a za zaštitu podataka i na koji bi način s njime bio u inetrakciji, uključujući Okvirnu odluku Vijeća, Direktivu 95/46/EZ o zaštiti podataka i buduću direktivu i uredbu o zaštiti podataka; poziva Komisiju da Parlamentu predstavi izvješće o pravnoj ocjeni ovog pitanja prije no što započne postupak ratifikacije;

16.  podsjeća da je Komisija u svojoj Komunikaciji od 27. studenog 2013. o funkcioniranju sigurne luke SAD-u uputila 13 preporuka kako bi se zajamčila zadovoljavajuća razina zaštite;

17.  pozdravlja presudu Suda Europske unije od 6. listopada 2015. kojom se Odluka Komisije 2000/520/EZ o primjerenosti zaštite koju pruža sigurna luka SAD-a proglašava nevaljanom; ističe da je tom presudom potvrđeno dugogodišnje stajalište Parlamenta o nedostatku primjerene razine zaštite u okviru tog instrumenta; poziva Komisiju da žurno poduzme potrebne mjere kako bi zajamčila da svi osobni podaci koji se prenose SAD-u podliježu učinkovitoj razini zaštite koja je u osnovi jednaka razini zaštite zajamčenoj u EU-u;

18.  osuđuje činjenicu da Parlament nije od Komisije primio nikakvu službenu obavijest o stanju provedbe tih 13 preporuka, unatoč najavi Komisije da će je poslati do ljeta 2014.; ističe da s obzirom na odluku Suda o poništenju valjanosti Odluke 2000/520/EZ Komisija sada hitno treba detaljno izvijestiti o stanju pregovora i o učinku presude na daljnje pregovore koji su najavljeni; poziva Komisiju da hitno razmotri alternative sigurnoj luci i eventualni učinak presude na druge instrumente za prijenos osobnih podataka SAD-u te da o tome izvijesti do kraja 2015.;

19.  poziva Komisiju da ocijeni pravni utjecaj i posljedice presude Suda Europske unije od 6. listopada 2015. u predmetu Schrems (C-362/14) na sve sporazume s trećim zemljama kojima se dopušta prijenos osobnih podataka, kao što su Sporazum o programu EU-a i SAD-a za praćenje financiranja terorizma, sporazumi o evidenciji podataka o putnicima, krovni sporazum između EU-a i SAD-a i drugi instrumenti u okviru prava EU-a koji uključuju prikupljanje i obradu osobnih podataka;

Demokratski nadzor

20.  poštujući u potpunosti činjenicu da nacionalni parlamenti imaju potpunu ovlast u području nadzora nad nacionalnim obavještajnim službama, poziva sve nacionalne parlamente koji to još nisu učinili da temeljito ocijene obavještajne aktivnosti i uspostave učinkovit nadzor nad njima te da se pobrinu da ti nadzorni odbori/tijela imaju na raspolaganju dostatne resurse, tehnička stručna znanja, pravna sredstva i pristup svim relevantnim dokumentima kako bi mogli učinkovito i neovisno nadzirati obavještajne službe i razmjenu informacija s drugim inozemnim obavještajnim službama; ponovno izražava spremnost na usku suradnju s nacionalnim parlamentima kako bi se zajamčila uspostava učinkovitih nadzornih mehanizama, uključujući razmjenom najboljih praksi i zajedničkim standardima;

21.  namjerava poduzeti daljnje korake na temelju Konferencije o demokratskom nadzoru obavještajnih službi u Europskoj uniji, održane 28. i 29. svibnja 2015., te će nastaviti u bliskoj suradnji s nacionalnim parlamentima ulagati napore kako bi se zajamčila razmjena najboljih praksi u nadzoru obavještajnih aktivnosti; pozdravlja zajedničke zaključne primjedbe supredsjedatelja te Konferencije u kojima su izrazili namjeru da za dvije godine sazovu popratnu konferenciju;

22.  smatra da bi trebalo podržati postojeće mehanizme suradnje među nadzornim tijelima, kao što je primjerice Europska mreža nacionalnih tijela za reviziju obavještajnih službi, i da bi ih trebalo više koristiti, možda tako da se iskoristi potencijal IPEX-a za razmjenu informacija među nacionalnim parlamentima, u skladu s njegovim dosegom i tehničkim kapacitetima;

23.  ponovno poziva na obustavu Sporazuma o programu praćenja financiranja terorizma (TFTP);

24.  ističe da je potrebna zajednička definicija nacionalne sigurnosti kako bi EU i njegove države članice mogli zajamčiti pravnu sigurnost; napominje da nepostojanje jasne definicije otvara prostor za arbitrarnost te izvršnim tijelima i obavještajnim zajednicama u EU-u omogućava kršenje temeljnih prava i vladavine prava;

25.  potiče Komisiju i države članice da u zakonodavstvo kojim se dopušta prikupljanje osobnih podataka ili nadziranje europskih građana uvrste odredbe o roku važenja i produljenju; ističe da su te odredbe ključni zaštitni mehanizmi kojima se jamči redovito ispitivanje instrumenata koji zadiru u privatnost u pogledu njihove nužnosti i proporcionalnosti u demokratskom društvu;

Ponovna izgradnja povjerenja

26.  ističe da je zdrav odnos između EU-a i SAD-a od ključne važnosti za oba partnera; napominje da su otkrića u vezi s nadzorom narušila potporu javnosti tom odnosu i ističe da je potrebno poduzeti mjere kako bi se ponovno izgradilo povjerenje, posebice s obzirom na aktualnu hitnu potrebu za suradnjom u velikom broju geopolitičkih pitanja od zajedničkog interesa; u tom kontekstu ističe da SAD i EU zajednički trebaju pronaći sporazumno rješenje poštujući temeljna prava;

27.  pozdravlja nedavne zakonodavne i pravosudne odluke koje je SAD donio kako bi ograničio masovni nadzor koji provodi NSA, uključujući Zakon SAD-a o slobodi koji je bez amandmana donesen u Kongresu kao rezultat dvodomnog i dvostranačkog kompromisa i presudu Žalbenog suda drugog okruga o programu NSA-e za prikupljanje telefonskih zapisa; žali međutim zbog činjenice da su te odluke usmjerene ponajprije na građane SAD-a, dok za građane EU-a stanje ostaje nepromijenjeno;

28.  smatra da bi se svaka odluka o upotrebi tehnologije za nadzor trebala temeljiti na detaljnoj procjeni nužnosti i proporcionalnosti; pozdravlja rezultate istraživačkog projekta SURVEILLE, koji pruža metodologiju za ocjenjivanje nadzornih tehnologija uzimajući u obzir pravna, etička i tehnološka pitanja;

29.  naglašava da EU treba doprinijeti razvoju međunarodnih standarda/načela na razini UN-a u skladu s Međunarodnim paktom UN-a o građanskim i političkim pravima kako bi se uspostavio globalni okvir za zaštitu podataka, uključujući posebna ograničenja za prikupljanje podataka za potrebe nacionalne sigurnosti;

30.  uvjeren je da je utvrđivanje vjerodostojnih normi na globalnoj razini jedini način da se izbjegne „utrka špijunaže” među državama;

Privatna poduzeća

31.  pozdravlja inicijative privatnog sektora informacijskih i komunikacijskih tehnologija u vezi s razvojem kriptografskih sigurnosnih rješenja i internetskih usluga za poboljšanje privatnosti; potiče kontinuirani razvoj jednostavnih postavki aplikacija zahvaljujući kojima će potrošači lakše odabrati koje će informacije podijeliti s kime i na koji način; napominje da su brojna poduzeća najavila planove za šifriranje s kraja na kraj kao odgovor na otkrića o masovnom nadzoru;

32.  ponavlja da prema članku 15. stavku 1. Direktive 2000/31/EZ države članice ne mogu uvesti opću obvezu za davatelje usluga prijenosa, pohrane i smještaja informacija na poslužitelju da prate informacije koje prenose ili pohranjuju niti opću obvezu da aktivno traže činjenice ili okolnosti koje bi ukazivale na protuzakonite aktivnosti; posebno podsjeća da je Sud Europske unije u presudama C-360/10 i C-70/10 odbacio mjere za „aktivno praćenje” gotovo svih korisnika usluga o kojima je riječ (u jednom predmetu pružatelji usluga pristupa internetu, u drugom predmetu društvena mreža) i ustvrdio da se isključuje mogućnost bilo kakvog naloga kojim se od pružatelja usluga smještaja informacija na poslužitelju zahtijeva opće praćenje;

33.  pozdravlja objavljivanje izvješća o transparentnosti poduzeća iz sektora IT-a i telekomunikacija o zahtjevima vlada za podatke o korisnicima; poziva države članice da objave statističke podatke o svojim zahtjevima za osobne informacije o korisnicima upućenim privatnim poduzećima;

Sporazum o TFTP-u

34.  razočaran je jer je Komisija zanemarila jasni poziv Parlamenta na obustavu Sporazuma o programu praćenja financiranja terorizma (Sporazum o TFTP-u) s obzirom na to da nema jasnih informacija o tome može li bilo koje drugo tijelo vlade SAD-a pristupiti podacima SWIFT-a izvan TFTP-a; namjerava to uzeti u obzir prilikom razmatranja o tome hoće li dati suglasnost budućim međunarodnim sporazumima;

Ostala razmjena osobnih podataka s trećim zemljama

35.  ističe svoje stajalište da je potrebno strogo nadzirati sve sporazume, mehanizme i odluke o primjerenosti svih razmjena osobnih podataka s trećim zemljama te da je nužno da Komisija kao čuvarica Ugovora odmah poduzme daljnje radnje u vezi s tim razmjenama;

36.  pozdravlja izjavu EU-a i SAD-a iz Rige od 3. lipnja 2015. o jačanju transatlantske suradnje u području slobode, sigurnosti i pravde, u kojoj su se potpisnici obvezali na jačanje provedbe Sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći između EU-a i SAD-a, dovršenje njegove revizije kao što je predviđeno Sporazumom i organiziranje radionica na kojima će se s mjerodavnim nacionalnim tijelima raspravljati o relevantnim pitanjima; ističe da su sporazumi o uzajamnoj pravnoj pomoći instrument na temelju kojeg bi tijela kaznenog progona država članica trebala surađivati s tijelima trećih zemalja; u tom pogledu poziva države članice i vladu SAD-a da se pridržavaju navedenih obveza u cilju brzog dovršetka revizije Sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći između SAD-a i EU-a;

37.  poziva Komisiju da do kraja 2015. izvijesti Parlament o utvrđenim nedostacima raznih instrumenata za međunarodni prijenos podataka u pogledu pristupa policijskih i obavještajnih službi trećih zemalja te o načinima njihova uklanjanja kako bi se zajamčio kontinuitet potrebne zadovoljavajuće razine zaštite osobnih podataka iz EU-a koji se prenose trećim zemljama;

Zaštita vladavine prava i temeljnih prava građana EU-a / pojačana zaštita zviždača i novinara

38.  smatra da su temeljna prava građana EU-a i dalje ugrožena te da se nije poduzelo dovoljno kako bi se zajamčila njihova potpuna zaštita u slučaju elektroničkog masovnog nadzora; žali zbog slabog napretka u jamčenju zaštite zviždačima i novinarima;

39.  izražava žaljenje zbog činjenice da su mnogi programi masovnog i opsežnog nadzora vođeni i ekonomskim interesima poduzeća koja razvijaju i vode te programe, kao što je bio slučaj s obustavom ciljanog programa NSA-e „Thinthread” i njegovom zamjenom programom opsežnog nadzora „Trailblazer”, koji je 2001. dodijeljen SAIC-u;

40.  ponovno izražava ozbiljnu zabrinutost u vezi s radom Odbora za Konvenciju o kibernetičkom kriminalu Vijeća Europe na tumačenju članka 32. Konvencije o kibernetičkom kriminalu od 23. studenog 2001. (Konvencija iz Budimpešte) o prekograničnom pristupu pohranjenim računalnim podacima uz suglasnost ili u slučaju javne dostupnosti, i protivi se zaključenju bilo kakvog dodatnog protokola ili smjernica kojima bi se nastojalo proširiti područje primjene te odredbe izvan trenutačnog režima uspostavljenog tom Konvencijom, koji već ionako predstavlja veliku iznimku od načela teritorijalnosti s obzirom na to da bi mogao dovesti do nesmetanog daljinskog pristupa pravosudnih tijela poslužiteljima i računalima u drugim državama bez oslanjanja na sporazume o uzajamnoj pravnoj pomoći i druge instrumente pravosudne suradnje uspostavljene kako bi se zajamčila temeljna prava pojedinca, uključujući pravo na zaštitu podataka i pravično suđenje; ističe da je EU izvršio svoju nadležnost u području kibernetičkog kriminala te da stoga treba poštovati ovlasti Komisije i Parlamenta;

41.  žali zbog toga što Komisija nije odgovorila na zahtjev Parlamenta da provede istraživanje o sveobuhvatnom europskom programu za zaštitu zviždača i poziva Komisiju da najkasnije do kraja 2016. podnese komunikaciju na tu temu;

42.  pozdravlja Rezoluciju o poboljšanju zaštite zviždača koju je 23. lipnja 2015. usvojila Parlamentarna skupština Vijeća Europe, a posebno njezinu točku 9. o važnosti zviždača za jamčenje poštovanja pravnih ograničenja nadzora i točku 10. u kojoj se poziva EU da donese zakone o zaštiti zviždača, što obuhvaća i zaposlenike službi nacionalne sigurnosti ili obavještajnih službi te privatnih poduzeća koja djeluju u tom području, i da u mjeri u kojoj je to moguće s obzirom na nacionalno pravo odobri zahtjeve za azil zviždačima kojima u njihovim zemljama podrijetla prijeti opasnost od odmazde, pod uvjetom da njihovo otkrivanje podataka zadovoljava uvjete za zaštitu u skladu s načelima za koje se Skupština zauzima;

43.  ističe da se masovnim nadzorom ozbiljno ugrožava obveza čuvanja profesionalne tajne reguliranih zanimanja kao što su liječnici, novinari i odvjetnici; posebno ističe pravo građana EU-a na zaštitu od nadziranja povjerljive komunikacije s odvjetnicima kojim bi se prekršila Povelja o temeljnim pravima Europske unije, konkretno njezini članci 6., 47. i 48., kao i Direktiva 2013/48/EU o pravu na pristup odvjetniku; poziva Komisiju da najkasnije do kraja 2016. podnese komunikaciju o zaštiti povjerljive komunikacije kod zanimanja s pravno uređenom zaštitom povjerljivosti;

44.  poziva Komisiju da izradi smjernice za države članice o načinima usklađivanja svih instrumenata za prikupljanje osobnih podataka u svrhe sprečavanja, otkrivanja, istrage i progona kaznenih djela, uključujući terorizam, s presudom Suda Europske unije od 8. travnja 2014. o zadržavanju podataka; (predmeti C-293/12 i C-594/12) i od 6. listopada 2015. o sigurnoj luci (predmet C 362/14); presude, o zadržavanju podataka i na stavke 93. i 94. presude o sigurnoj luci, u kojima se jasno zahtijeva ciljani pristup prikupljanju podataka, a ne nekritičko prikupljanje;

45.  naglašava činjenicu da je najnovijom sudskom praksom, a posebno presudom Suda Europske unije od 8. travnja 2014. o zadržavanju podataka, jasno utvrđeno da su nužnost i proporcionalnost svih mjera koje uključuju prikupljanje i korištenje osobnih podataka kojim bi se moglo zadirati u pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života i pravo na zaštitu podataka zakonska obveza; žali zbog toga što se iz političkih razloga često u procesu odlučivanja ugrožava poštovanje tih pravnih načela; poziva Komisiju da u sklopu svojeg programa za izradu boljeg zakonodavstva zajamči visoku kvalitetu cjelokupnog zakonodavstva EU-a te usklađenost sa svim pravnim normama, sudskom praksom i Poveljom o temeljnim pravima Europske unije; preporučuje da ocjena utjecaja svih mjera kazneno-pravnog progona i svih mjera sigurnosti koje uključuju korištenje i prikupljanje osobnih podataka uvijek uključuje i kriterije nužnosti i proporcionalnosti;

Europska strategija za veću neovisnost u području informacijskih tehnologija

46.  razočaran je nedjelovanjem Komisije u vezi s detaljnim preporukama iz Rezolucije za povećanje informatičke sigurnosti i privatnosti na internetu u EU-u;

47.  pozdravlja dosad poduzete mjere za jačanje informatičke sigurnosti Parlamenta, kao što je izloženo u akcijskom planu o sigurnosti informacijskih i komunikacijskih sustava EP-a koji je izradio DG ITEC; traži da se nastavi s tim radom i da se preporuke iz Rezolucije u potpunosti i žurno provedu; poziva na inovativno razmišljanje te, ako se to pokaže potrebnim, na izmjene zakonodavstva u području nabave u cilju jačanja IT sigurnosti u institucijama EU-a; poziva na to da se u svim institucijama EU-a softveri u vlasništvu proizvođača sustavno zamijene softverom otvorenog koda koji je moguće ispitati i provjeriti, da se u sve buduće postupke nabave informacijske i komunikacijske tehnologije uvede obvezni kriterij otvorenog koda te da se omogući učinkovita dostupnost alata za šifriranje;

48.  ponovno snažno poziva na razvoj, u okviru novih inicijativa kao što je jedinstveno digitalno tržište, europske strategije za veću neovisnost u području informacijskih tehnologija i veću privatnost na internetu koja će potaknuti rast IT industrije u EU-u;

49.  namjerava uputiti dodatne preporuke u tom području nakon konferencije o zaštiti privatnosti na internetu poboljšanjem sigurnosti IT sustava i autonomije IT-a u EU-u koja je planirana za kraj 2015., kojima će se nadovezati na rezultate nedavne studije o masovnom nadzoru korisnika informacijskih tehnologija koju je proveo Odjel za ocjenjivanje znanstvenih i tehnoloških odabira (STOA);

Demokratsko i neutralno upravljanje internetom

50.  pozdravlja namjeru Komisije da EU postane referentni akter za upravljanje internetom i njezinu viziju modela za upravljanje internetom s više dionika, o čemu se ponovno govorilo na Globalnom sastanku više dionika o budućnosti upravljanja internetom (NETMundial) održanom u Brazilu u travnju 2014.; sa zanimanjem iščekuje ishod aktualnog međunarodnog rada na tom području, među ostalim u okviru Foruma za upravljanje internetom;

51.  upozorava na očitu ugroženost temeljnih prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka u situaciji kada se svaka informacija o ljudskom ponašanju smatra potencijalno korisnom u suzbijanju budućih kaznenih djela, što nužno rezultira kulturom masovnog nadzora u kojoj se sa svakim građaninom postupa kao s potencijalnim osumnjičenikom, čime se narušava društvena povezanost i povjerenje;

52.  namjerava uzeti u obzir rezultate detaljnog istraživanja koje provodi Agencija za temeljna prava u pogledu zaštite temeljnih prava u kontekstu nadzora i posebno u pogledu trenutačne pravne situacije pojedinaca s obzirom na raspoložive mogućnosti pravne zaštite u vezi s dotičnim praksama;

Daljnje postupanje

53.  nalaže Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da nastavi pratiti razvoj događaja u ovom području i da djeluje u skladu s preporukama iznesenim u Rezoluciji;

o
o   o

54.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica te Vijeću Europe.

(1) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0230.
(2) PE546.737v01-00.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti