Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2857(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1094/2015

Předložené texty :

B8-1094/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/10/2015 - 10.8
CRE 29/10/2015 - 10.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0392

Přijaté texty
PDF 335kWORD 73k
Čtvrtek, 29. října 2015 - Štrasburk
Rozvoj satelitních technologií, které by umožnily zavedení systémů pro celosvětové sledování letů
P8_TA(2015)0392B8-1094/2015

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. října 2015 o přidělení pásma rádiového spektra nezbytného na podporu budoucího vývoje satelitních technologií, které umožní zavedení systémů pro celosvětové sledování letů, stanoveného Světovou radiokomunikační konferencí (WRC 15), která se bude konat ve dnech od 2. do 27. listopadu 2015 v Ženevě (2015/2857(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nový bod jednání týkající se sledování za letu, k němuž má být zaujat postoj na Světové radiokomunikační konferenci (WRC 15) Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), která se bude konat ve dnech 2.–27. listopadu 2015 v Ženevě,

–  s ohledem na pracovní dokument nazvaný „Sledování letadel a lokalizace jejich polohy“, který EU předložila Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO) na multidisciplinárním zasedání věnovaném problematice globálního sledování ve dnech 12. a 13. května 2014,

–  s ohledem na doporučení, která na výše uvedeném multidisciplinárním zasedání učinila Mezinárodní organizace pro civilní letectví ohledně globálního sledování,

–  s ohledem na stanovisko Evropské agentury pro bezpečnost letectví č. 01/2014 ze dne 5. května 2014 nazvané „Změny požadavků na letové zapisovače a zařízení na určování polohy pod vodou“,

–  s ohledem na bezpečnostní doporučení vydaná různými vnitrostátními orgány pro bezpečnostní vyšetřování, která mají za cíl zvýšit bezpečnost tím, že usnadní získávání informací pro účely bezpečnostních vyšetřování v civilním letectví a zlepší výkonnost a obsluhu letových zapisovačů, jakož i lokalizaci letounu v případě nehody nad vodou(1),

–  s ohledem na návrh nařízení Komise (EU), kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o požadavky na letové zapisovače, zařízení na určování polohy pod vodou a systémy sledování letadel(2),

–  s ohledem na otázku položenou Komisi ohledně přidělování pásma rádiového spektra nezbytného na podporu budoucího vývoje satelitních technologií, které umožní zavedení systémů pro celosvětové sledování letů, stanoveného Světovou radiokomunikační konferencí (WRC 15), která se bude konat ve dnech od 2. do 27. listopadu 2015 v Ženevě (O-000118/2015 – B8‑1101/2015),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že tragické události spojené s letem AF447 společnosti Air France (ze dne 1. června 2009) a letem MH370 Malajských aerolinek (ze dne 8. března 2014) ukázaly, že je třeba zavést nové systémy umožňující určit v každém okamžiku polohu letadla veřejné dopravy, a to i v odlehlých oblastech;

B.  vzhledem k tomu, že takovéto celosvětové systémy sledování v rámci uspořádání letového provozu usnadní určit polohu letounu v případě neobvyklého chování, nouzové situace nebo nehody;

C.  vzhledem k tragédiím letů AF447 a MH370 by tyto systémy neměly nikterak ovlivnit úplný výpadek běžného elektrického proudu na palubě ani by nemělo být možné tyto systémy během letu vyřadit z provozu;

D.  vzhledem k tomu, že takové systémy zefektivní pátrací a záchranné akce a vyšetřování, neboť stávající systémy sledování letů pokrývají svět pouze částečně;

E.  vzhledem k tomu, že tyto systémy by také mohly být významným nástrojem ke zvýšení účinnosti a kapacity uspořádání letového provozu, což by zároveň výrazně zvýšilo bezpečnost letectví a snížilo náklady na infrastrukturu;

F.  vzhledem k tomu, že Komise ve spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA), Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) a se zúčastněnými stranami začala zkoumat různé technické možnosti na základě jejich výkonnosti a navrhla pravidla pro sledování letadel spolu s doporučením pro jejich postupné uplatňování;

G.  vzhledem k tomu, že z možných alternativ, které jsou v současnosti využívány nebo jsou předmětem zkoumání (například automatický závislý přehledový systém – kontrakt (ADS-C), letadlový komunikační adresní a oznamovací systém (ACARS), vysokofrekvenční datový spoj) se jako velmi slibná jeví technologie automatického závislého přehledového systému – vysílání (ADS-B) podporovaná satelitní komunikací;

H.  vzhledem k tomu, že technologie ADS-B může usnadnit sledování v rámci uspořádání letového provozu mimo nejhustěji osídlené oblasti, kde je radarové pokrytí omezené, nemožné či mimořádně nákladné (včetně oceánů a neobydlených oblastí na pevnině);

I.  vzhledem k tomu, že satelitní technologie ADS-B spočívá v komunikaci mezi letounem a soustavou družic s cílem umožnit poskytovatelům letových navigačních služeb sledování, a vzhledem k tomu, že bude možná třeba požadovat za tímto účelem přidělení konkrétního pásma rádiového spektra chráněného před rušením;

J.  vzhledem k tomu, že Světová radiokomunikační konference (WRC 15), která je plánovaná na listopad 2015 a pořádaná Mezinárodní telekomunikační unií (ITU), je fórem k přijímání rozhodnutí o tom, kterým rádiovým službám budou přidělena konkrétní pásma rádiového spektra;

K.  vzhledem k tomu, že je třeba přijmout opatření s cílem zajistit, aby rozvoj technologie ADS-B nebyl brzděn tím, že vhodné pásmo rádiového spektra nebude přiděleno včas;

1.  podporuje opatření Komise zaměřené na rychlé vytvoření systému pro celosvětové sledování letů založeného na výkonnosti, který poskytovatelům letových navigačních služeb umožní kdykoliv zjistit polohu letadla veřejné dopravy, a to i v odlehlých oblastech;

2.  zdůrazňuje, že takový systém by měl zůstat funkční i tehdy, pokud by došlo k výpadku běžného elektrického proudu na palubě letadla, a nemělo by být možné jej během letu jakkoli vyřadit z provozu;

3.  domnívá se, že rozvoje takového systému je třeba dosáhnout hlubší spoluprací mezi všemi zúčastněnými stranami (např. průmysl, letečtí dopravci, poskytovatelé letových navigačních služeb, bezpečnostní a záchranné služby, orgány pro bezpečnostní vyšetřování a mezinárodní organizace);

4.  konstatuje, že satelitní technologie ADS-B, která je založena na komunikaci mezi letouny a satelity, je jednou ze slibných možností pro vytvoření celosvětového systému sledování v rámci uspořádání letového provozu;

5.  zdůrazňuje, že při zavádění technologie ADS-B je zásadní zvážit potřeby všech uživatelů vzdušného prostoru a zajistit interoperabilitu mezi alternativními technologiemi s cílem zamezit narušení ochrany a bezpečnosti vzdušného prostoru;

6.  konstatuje, že rozvoj satelitní technologie ADS-B může vyžadovat přidělení odpovídajícího pásma rádiového spektra, aby se zabránilo jakýmkoli interferencím;

7.  vyzývá Komisi, aby s ohledem na nadcházející Světovou radiokomunikační konferenci (WRC 15), která se bude konat v listopadu 2015 v Ženevě, přijala nezbytné kroky pro přidělení pásma rádiového spektra nezbytného na podporu budoucího vývoje celosvětového satelitního systému sledování letů;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Stanovisko Evropské agentury pro bezpečnost letectví č. 1/2014 ze dne 5. května 2014, s. 1, „Odkaz“.
(2) Dokument Komise RPS COM-AC DRC(2015) D040413/02 a jeho příloha.

Právní upozornění - Ochrana soukromí