Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2857(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1094/2015

Indgivne tekster :

B8-1094/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/10/2015 - 10.8
CRE 29/10/2015 - 10.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0392

Vedtagne tekster
PDF 166kWORD 66k
Torsdag den 29. oktober 2015 - Strasbourg
Udvikling af satellitbaseret teknologi til globale flysporingssystemer
P8_TA(2015)0392B8-1094/2015

Europa-Parlamentets beslutning af 29. oktober 2015 om allokering på verdensradiokonferencen i Genève den 2.‑27. november 2015 (WRC-15) af det nødvendige radiofrekvensbånd til støtte for den fremtidige udvikling af satellitbaseret teknologi med henblik på etablering af verdensomspændende flysporingssystemer (2015/2857(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det nye punkt om flysporing i luften, som er sat på dagsordenen for Den Internationale Telekommunikationsunions kommende verdensradiokonference (WRC-15) i Genève den 2.-27. november 2015,

–  der henviser til det arbejdsdokument med titlen "Aircraft Tracking and Localisation Options", som EU forelagde på det multidisciplinære møde om verdensomspændende sporing i Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) den 12.-13. maj 2014,

–  der henviser til de henstillinger, som blev fremsat på ICAO's ovennævnte multidisciplinære møde om verdensomspændende sporing,

–  der henviser til Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs udtalelse 01/2014 af 5. maj 2014 med titlen "Amendment of requirements for flight recorders and underwater locating devices",

–  der henviser til de sikkerhedshenstillinger, der er blevet udsendt af forskellige nationale sikkerhedsundersøgelsesmyndigheder med henblik på at forbedre sikkerheden ved at gøre det lettere at indhente oplysninger som led i sikkerhedsundersøgelser i forbindelse med civil luftfart og at forbedre flyverekorderes ydeevne og håndtering samt lokaliseringen af fly efter en ulykke over vand(1),

–  der henviser til udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår krav til flyverekordere, undervandslokaliseringsanordninger og flysporingssystemer(2),

–  der henviser til forespørgslen til Kommissionen om allokering på verdensradiokonferencen i Genève den 2.‑27. november 2015 (WRC-15) af det nødvendige radiofrekvensbånd til støtte for den fremtidige udvikling af satellitbaseret teknologi med henblik på etablering af verdensomspændende flysporingssystemer (O-000118/2015 – B8‑1101/2015),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Transport- og Turismeudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at tragedierne med Air France-flyvning AF447 (1. juni 2009) og Malaysia Airlines-flyvning MH370 (8. marts 2014) har understreget behovet for at indføre nye systemer for at sikre, at positionen for fly til offentlig transport er kendt til enhver tid, selv på fjerne lokaliteter;

B.  der henviser til, at sådanne overvågningssystemer til verdensomspændende lufttrafikstyring (ATM) vil gøre det lettere at fastslå et flys position i tilfælde af unormal adfærd, nødssituationer eller ulykker;

C.  der henviser til – i lyset af AF447- og MH370-tragedierne – at sådanne systemer bør være upåvirket af et almindeligt strømsvigt om bord og ikke bør åbne mulighed for deaktivering under flyvningen;

D.  der henviser til, at sådanne systemer vil forbedre effektiviteten af eftersøgnings- og redningsaktioner samt undersøgelser, eftersom de nuværende flysporingssystemer kun delvis dækker planeten;

E.  der henviser til, at disse systemer også kan være et vigtigt redskab til at forbedre ATM-effektivitet og -kapacitet og samtidig i væsentlig grad forbedre flyvesikkerheden og mindske infrastrukturomkostningerne;

F.  der henviser til, at Kommissionen i samarbejde med Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA), Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) og interessentgrupper er begyndt at undersøge forskellige tekniske løsningsmodeller ud fra deres effektivitet og har foreslået, at der indføres regler om sporing af fly med en gradvis implementering;

G.  der henviser til, at blandt de forskellige løsningsmodeller, som er i brug i øjeblikket og/eller som bliver undersøgt (f.eks. Automatic Dependent Surveillance – Contract (ADS-C), Aircraft Communications Addressing and Reporting System (ACARS), High Frequency Data Link), virker Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B), støttet af satellitkommunikation, særdeles lovende;

H.  der henviser til, at ADS-B-teknologi kan støtte ATM-overvågning uden for de tættest befolkede områder, hvor radardækningen er begrænset, umulig eller meget dyr (herunder oceaner og ubeboede landområder);

I.  der henviser til, at satellitbaseret ADS-B-teknologi baserer sig på kommunikation mellem fly og en konstellation af satellitter for at levere overvågningskapacitet til leverandører af luftfartstjenester, og at der i denne forbindelse kan være behov for allokering af et særskilt radiofrekvensbånd, som er beskyttet mod interferens;

J.  der henviser til, at verdensradiokonferencen (WRC-15), som skal finde sted i november 2015 og bliver arrangeret af Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU), er det rette forum til at fastsætte, hvilke radiotjenester der bliver allokeret til specifikke radiofrekvensbånd;

K.  der henviser til, at der bør træffes foranstaltninger til at sikre, at udviklingen af ADS-B-teknologi ikke hæmmes af, at der ikke i tide er blevet allokeret et passende radiofrekvensbånd;

1.  støtter Kommissionens initiativ, der har til formål snarest at udvikle et resultatbaseret verdensomspændende flysporingssystem, som sætter leverandører af luftfartstjenester i stand til at fastslå positionen for fly til offentlig transport til enhver tid, selv på fjerne lokaliteter;

2.  understreger, at et sådant system bør være upåvirket af et almindeligt strømsvigt om bord og ikke bør åbne mulighed for deaktivering under flyvningen;

3.  mener, at udviklingen af et sådant system bør foregå via et veludbygget samarbejde mellem alle relevante interessenter (f.eks. industrien, luftfartsselskaberne, leverandører af luftfartstjenester, sikkerheds- og redningstjenester, sikkerhedsundersøgelsesmyndigheder og internationale organisationer);

4.  noterer sig, at den satellitunderstøttede ADS-B-teknologi, der er baseret på kommunikation mellem fly og satellitter, er en af de lovende løsningsmodeller i forbindelse med udvikling af et verdensomspændende ATM-overvågningssystem;

5.  understreger, at det ved implementeringen af ADS-B-teknologi er væsentligt at foretage en behovsanalyse i forhold til alle brugere af luftrummet og at sikre interoperabilitet mellem alternative teknologier for at undgå overtrædelse af sikkerhedskravene;

6.  noterer sig, at udviklingen af den satellitunderstøttede ADS-B-teknologi kan kræve allokering af et passende radiofrekvensbånd for at undgå interferens;

7.  opfordrer Kommissionen til at træffe de nødvendige foranstaltninger – som optakt til den kommende verdensradiokonference (WRC-15), der finder sted i Genève i november 2015 – vedrørende allokering af det nødvendige radiofrekvensbånd til støtte for den fremtidige udvikling af et satellitbaseret verdensomspændende flysporingssystem;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagenturs udtalelse 01/2014 af 5. maj 2014, s. 1, "Reference".
(2) Kommissionens dokument RPS COM-AC DRC(2015) D040413/02 med bilag.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik