Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2857(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1094/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1094/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/10/2015 - 10.8
CRE 29/10/2015 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0392

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 413kWORD 77k
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο
Ανάπτυξη δορυφορικής τεχνολογίας για να καταστούν εφικτά τα συστήματα παγκόσμιας παρακολούθησης πτήσεων
P8_TA(2015)0392B8-1094/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με την κατανομή από την Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών, που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από τις 2 έως τις 27 Νοεμβρίου 2015 (WRC-15), του αναγκαίου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την υποστήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης δορυφορικής τεχνολογίας με στόχο την επίτευξη παγκόσμιων συστημάτων ιχνηλάτησης πτήσεων (2015/2857(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το νέο σημείο σχετικά με την ιχνηλάτηση πτήσεων στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών (WRC-15) της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) που θα διεξαχθεί στη Γενεύη από τις 2 έως τις 27 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας με τίτλο «Aircraft Tracking and Localisation Options» («Επιλογές ιχνηλάτησης και εντοπισμού αεροσκάφους»), το οποίο υπέβαλε η ΕΕ στη διεπιστημονική συνεδρίαση του Διεθνή Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) της 12ης και 13ης Μαΐου 2014 σχετικά με την παγκόσμια ιχνηλάτηση,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στην προαναφερθείσα διεπιστημονική συνεδρίαση του ICAO σχετικά με την παγκόσμια ιχνηλάτηση,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση αριθ. 01/2014 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, της 5ης Μαΐου 2014, με τίτλο «Amendment of requirements for flight recorders and underwater locating devices» («Τροποποίηση των απαιτήσεων για τις συσκευές καταγραφής στοιχείων πτήσης και για τις υποβρύχιες συσκευές εντοπισμού»),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις για την ασφάλεια που έχουν εκδοθεί από διάφορες εθνικές αρχές διερεύνησης ασφάλειας, με στόχο να ενισχυθεί η ασφάλεια καθιστώντας πιο εύκολη την ανάκτηση πληροφοριών για σκοπούς διερεύνησης ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, και βελτιώνοντας τις επιδόσεις και τον χειρισμό της συσκευής καταγραφής στοιχείων πτήσης, καθώς και του εντοπισμού του αεροσκάφους μετά από ατύχημα επάνω από ύδατα(1),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 965/2012 όσον αφορά τις απαιτήσεις για συσκευές καταγραφής στοιχείων πτήσης, υποβρύχιες συσκευές εντοπισμού και συστήματα ιχνηλάτησης αεροσκαφών(2),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την κατανομή από την Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών, που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από τις 2 έως τις 27 Νοεμβρίου 2015 (WRC-15), του αναγκαίου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την υποστήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης δορυφορικής τεχνολογίας με στόχο την επίτευξη παγκόσμιων συστημάτων ιχνηλάτησης πτήσεων (O-000118/2015 – B8-1101/2015),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τραγικά αεροπορικά δυστυχήματα των πτήσεων AF447 της Air France (την 1η Ιουνίου 2009) και MH370 των Μαλαισιανών Αερογραμμών (στις 8 Μαρτίου 2014) κατέστησαν σαφή την ανάγκη ανάπτυξης νέων συστημάτων που θα μπορούν να εντοπίζουν ανά πάσα στιγμή τη θέση των αεροσκαφών δημοσίων μεταφορών, ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα συστήματα επιτήρησης που θα επιτρέπουν την παγκόσμια διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (ΔΕΚ) θα διευκολύνουν τον εντοπισμό αεροσκαφών σε περίπτωση μη φυσιολογικής συμπεριφοράς, έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη, υπό το φως των τραγικών δυστυχημάτων των πτήσεων AF447 και MH370, ότι τα εν λόγω συστήματα δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από την απώλεια κανονικής ηλεκτρικής ισχύος στο αεροσκάφος και ότι δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν να απενεργοποιούνται σε καμία περίπτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα αυτά θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων ανεύρεσης και διάσωσης, καθώς και των ερευνών, από τη στιγμή που τα τρέχοντα συστήματα ιχνηλάτησης πτήσεων καλύπτουν μόνο εν μέρει την υφήλιο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα συστήματα θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο που θα μπορούσε να αυξήσει την αποτελεσματικότητα και τις ικανότητες της ΔΕΚ, εφόσον θα βελτιώσει σημαντικά την ασφάλεια των πτήσεων και θα μειώσει το κόστος των υποδομών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αρχίσει, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και τους ενδιαφερόμενους φορείς, να μελετά διάφορες τεχνικές επιλογές, με βάση τις επιδόσεις τους, και έχει προτείνει κανόνες για την ιχνηλάτηση αεροσκαφών οι οποίοι θα εφαρμοστούν σταδιακά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις πιθανές επιλογές που βρίσκονται σήμερα σε λειτουργία και/ή υπό μελέτη (όπως η αυτόματη εξαρτημένη επιτήρηση – σύμφωνο (ADS-C), οι συχνότητες του συστήματος διευθυνσιοδότησης και αναφοράς (ACARS), η ζεύξη δεδομένων υψηλής συχνότητας), και συγκεκριμένα η υποστηριζόμενη από δορυφορικές επικοινωνίες τεχνολογία αυτόματης εξαρτημένης επιτήρησης – εκπομπή (ADS-B) φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία ADS-B μπορεί να βοηθήσει την επιτήρηση της ΔΕΚ στις λιγότερο πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου η κάλυψη με ραντάρ είναι περιορισμένη, αδύνατη ή εξαιρετικά δαπανηρή (οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τους ωκεανούς και τις ακατοίκητες εκτάσεις)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποστηριζόμενη από δορυφόρο τεχνολογία ADS-B στηρίζεται στις επικοινωνίες μεταξύ αεροσκαφών και μιας συστοιχίας δορυφόρων προκειμένου να εφοδιάζει με ικανότητες επιτήρησης παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να απαιτηθεί να της κατανεμηθεί συγκεκριμένο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων προστατευμένο από παρεμβολές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών (WRC- 15), η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2015 και την οποία διοργανώνει η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), συνιστά το φόρουμ όπου θα προσδιοριστούν οι υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών που θα καταχωρηθούν σε συγκεκριμένο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παρεμποδιστεί η ανάπτυξη της τεχνολογίας ADS-B λόγω της μη έγκαιρης κατανομής του κατάλληλου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων·

1.  στηρίζει τη δράση της Επιτροπής που αποσκοπεί στην ταχεία ανάπτυξη ενός συστήματος παγκόσμιας ιχνηλάτησης πτήσεων, βασιζόμενου στις επιδόσεις, το οποίο θα επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας να εντοπίζουν τη θέση ενός αεροσκάφους δημοσίων μεταφορών ανά πάσα στιγμή, ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές·

2.  τονίζει ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να παραμένει αποτελεσματικό ακόμη και σε περίπτωση απώλειας της κανονικής ηλεκτρικής ισχύος στο αεροσκάφος και ότι δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν να απενεργοποιείται σε καμία περίπτωση κατά τη διάρκεια της πτήσης·

3.  πιστεύει ότι η ανάπτυξη του εν λόγω συστήματος θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων (όπως είναι η βιομηχανία, οι αεροπορικές εταιρείες, οι πάροχοι αεροναυτιλιακών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες ασφάλειας και διάσωσης, οι αρχές διερεύνησης ασφαλείας και οι διεθνείς οργανισμοί)·

4.  σημειώνει ότι, η υποστηριζόμενη από δορυφόρο τεχνολογία ADS-B που στηρίζεται στις επικοινωνίες μεταξύ αεροσκαφών και δορυφόρων συνιστά μια από τις πολλά υποσχόμενες επιλογές για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου συστήματος επιτήρησης της ΔΕΚ·

5.  τονίζει ότι κατά την εφαρμογή της τεχνολογίας ADS-B, είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες όλων των χρηστών του εναέριου χώρου και να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ εναλλακτικών τεχνολογιών προκειμένου να αποφευχθούν παραβιάσεις στους τομείς της ασφάλειας και την προστασίας·

6.  σημειώνει ότι η ανάπτυξη της υποστηριζόμενης από δορυφόρο τεχνολογίας ADS-B μπορεί να απαιτήσει τη διάθεση κατάλληλου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων προκειμένου να αποφεύγεται οποιαδήποτε παρεμβολή·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα – ενόψει της προσεχούς Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών (WRC-15) που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη τον Νοέμβριο του 2015 – ώστε να γίνει η κατανομή του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων που είναι αναγκαίο για τη μελλοντική ανάπτυξη ενός παγκοσμίου δορυφορικού συστήματος ιχνηλάτησης πτήσεων·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Γνωμοδότηση αριθ. 01/2014 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας της 5ης Μαΐου 2014, σ. 1, «Αναφορά».
(2) Έγγραφο RPS COM-AC DRC(2015) D040413/02 της Επιτροπής και το παράρτημά του.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου