Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2857(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1094/2015

Teksty złożone :

B8-1094/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 29/10/2015 - 10.8
CRE 29/10/2015 - 10.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0392

Teksty przyjęte
PDF 334kWORD 75k
Czwartek, 29 października 2015 r. - Strasburg
Rozwój technologii satelitarnej umożliwiającej funkcjonowanie globalnych systemów śledzenia lotów
P8_TA(2015)0392B8-1094/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyznania przez światową konferencję radiokomunikacyjną, która odbędzie się w Genewie w dniach 2–27 listopada 2015 r. (WRC-15), pasma widma radiowego niezbędnego do wspierania przyszłego rozwoju technologii satelitarnej umożliwiającej funkcjonowanie globalnych systemów śledzenia lotów (2015/2857(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając nowy punkt porządku obrad następnej światowej konferencji radiokomunikacyjnej (WRC-15) Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), która odbędzie się w Genewie w dniach 2–27 listopada 2015 r., dotyczący monitorowania lotu,

–  uwzględniając dokument roboczy zatytułowany „Opcje śledzenia i lokalizacji statków powietrznych” („Aircraft Tracking and Localisation Options”) przedstawiony przez UE na wielodyscyplinarnym posiedzeniu Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) poświęconym globalnemu systemowi śledzenia ruchu, które odbyło się w dniach 12–13 maja 2014 r.,

–  uwzględniając przedstawione na wspomnianym wielodyscyplinarnym posiedzeniu ICAO zalecenia dotyczące globalnego systemu śledzenia ruchu,

–  uwzględniając opinię 01/2015 Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego z dnia 5 maja 2014 r. zatytułowaną „Zmiana wymogów dotyczących rejestratorów parametrów lotu i urządzeń umożliwiających lokalizację pod wodą” („Amendment of requirements for flight recorders and underwater locating devices”),

–  uwzględniając zalecenia dotyczące bezpieczeństwa wydane przez różne krajowe organy ds. badania zdarzeń lotniczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa poprzez ułatwienie odzyskiwania informacji do celów badań zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz poprawy funkcjonowania i obsługi rejestratorów parametrów lotu, a także lokalizacji statków powietrznych w następstwie wypadków, które miały miejsce nad akwenem(1),

–  uwzględniając projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 965/2012 w odniesieniu do wymagań dotyczących rejestratorów parametrów lotu, urządzeń umożliwiających lokalizację pod wodą i systemów śledzenia pozycji statku powietrznego(2),

–  uwzględniając pytanie do Komisji w sprawie przyznania przez światową konferencję radiokomunikacyjną, która odbędzie się w Genewie w dniach 2–27 listopada 2015 r. (WRC-15), pasma widma radiowego niezbędnego do wspierania przyszłego rozwoju technologii satelitarnej umożliwiającej funkcjonowanie globalnych systemów śledzenia lotów (O-000118/2015 – B8‑1101/2015),

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Transportu i Turystyki,

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że tragiczne loty Air France AF447 (1 czerwca 2009 r.) i Malaysia Airlines MH370 (8 marca 2014 r.) uwypukliły potrzebę stworzenia nowych systemów umożliwiających określenie w każdej chwili pozycji statków powietrznych wykorzystywanych w transporcie publicznym, nawet w najbardziej oddalonych miejscach;

B.  mając na uwadze, że globalne systemy nadzoru nad zarządzaniem ruchem lotniczym ułatwią określenie pozycji statku powietrznego w razie nieprawidłowego zachowania, zaistnienia sytuacji wyjątkowej lub wypadku;

C.  mając na uwadze, że w świetle tragedii lotów AF447 i MH370 na takie systemy nie powinna mieć wpływu utrata normalnego zasilania elektrycznego na pokładzie i nie powinna istnieć żadna możliwość ich wyłączenia podczas lotu;

D.  mając na uwadze, że takie systemy poprawią skuteczność operacji poszukiwawczo-ratowniczych oraz dochodzeń, jako że obecne systemy śledzenia lotów tylko częściowo pokrywają światową przestrzeń powietrzną;

E.  mając na uwadze, że systemy te mogłyby również stanowić ważne narzędzie zwiększenia skuteczności i potencjału zarządzania ruchem lotniczym, a jednocześnie poprawiłyby znacznie bezpieczeństwo lotnictwa i obniżyły koszty infrastrukturalne;

F.  mając na uwadze, że Komisja, we współpracy z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) i zainteresowanymi podmiotami, podjęła badania nad różnymi opcjami technicznymi, na podstawie uzyskanych przez nie wyników, oraz zaproponowała przepisy w sprawie śledzenia ruchu statków powietrznych, przewidując ich stopniowe wdrażanie;

G.  mając na uwadze, że wśród stosowanych lub badanych obecnie możliwych opcji (na przykład: automatyczne zależne dozorowanie – kontrakt (ADS-C), system komunikacji ze statkami powietrznymi w oparciu o wiadomości i potwierdzenia odbioru (ACARS), usługi łącza danych wysokiej częstotliwości) technologia automatycznego zależnego dozorowania – rozgłaszania (ADS-B) wsparta łącznością satelitarną wydaje się bardzo obiecująca;

H.  mając na uwadze, że technologia ADS-B może wspierać nadzór nad zarządzaniem ruchem lotniczym poza obszarami o największej gęstości zaludnienia, których pokrycie radarowe jest ograniczone, niemożliwe lub niezwykle kosztowne (w tym nad oceanami i niezamieszkałymi obszarami lądowymi);

I.  mając na uwadze, że technologia satelitarna ADS-B polega na komunikacji między statkiem powietrznym a konstelacją satelitów w celu umożliwienia sprawowania nadzoru instytucjom zapewniającym służby żeglugi powietrznej, a także mając na uwadze, że w tym celu konieczne może okazać się przyznanie specjalnego pasma widma radiowego chronionego przed zakłóceniami;

J.  mając na uwadze, że przewidziana na listopad 2015 r. światowa konferencja radiokomunikacyjna (WRC-15) organizowana przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) stanowi forum określające, na które usługi radiowe są przyznawane specjalne pasma widma radiowego;

K.  mając na uwadze, że należy podjąć działania w celu zadbania o to, by rozwijaniu technologii ADS-B nie stanął na przeszkodzie brak terminowego przyznania odpowiedniego pasma widma radiowego;

1.  popiera działania Komisji zmierzające do szybkiego opracowania globalnego systemu śledzenia lotów opartego na wynikach, który umożliwi instytucjom zapewniającym służby żeglugi powietrznej określenie pozycji statków powietrznych wykorzystywanych w transporcie publicznym, nawet w najbardziej oddalonych miejscach;

2.  podkreśla, że taki system powinien pozostać skuteczny nawet w razie utraty normalnego zasilania elektrycznego na pokładzie i nie powinna istnieć żadna możliwość jego wyłączenia podczas lotu;

3.  uważa, że opracowanie takiego systemu powinno odbywać się w ramach ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami (np. przemysłem, liniami lotniczymi, instytucjami zapewniającymi służby żeglugi powietrznej, służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i służbami ratowniczymi, organami ds. badania zdarzeń lotniczych i organizacjami międzynarodowymi);

4.  zwraca uwagę, że technologia satelitarna ADS-B opierająca się na komunikacji między statkiem powietrznym a konstelacją satelitów jest jedną z obiecujących opcji umożliwiających utworzenie globalnego systemu nadzoru nad zarządzaniem ruchem lotniczym;

5.  podkreśla, że przy wdrażaniu technologii ADS-B należy rozważyć potrzeby wszystkich użytkowników przestrzeni powietrznej i zapewnić interoperacyjność alternatywnych technologii w celu uniknięcia przypadków naruszenia zasad bezpieczeństwa;

6.  zwraca uwagę, że rozwój technologii satelitarnej ADS-B może wymagać przyznania odpowiedniego pasma widma radiowego w celu uniknięcia wszelkich zakłóceń;

7.  w kontekście następnej światowej konferencji radiokomunikacyjnej (WRC-15), która odbędzie się w Genewie w listopadzie 2015 r., apeluje do Komisji o podjęcie niezbędnych kroków w celu przyznania pasma widma radiowego niezbędnego do wparcia przyszłych prac nad stworzeniem satelitarnego globalnego systemu śledzenia lotów;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Opinia 01/2014 Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego z dnia 5 maja 2014 r., s.1 „Odniesienie”
(2) Dokument Komisji RPS COM-AC DRC(2015) D040413/02 i załącznik do niego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności