Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2857(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1094/2015

Texte depuse :

B8-1094/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/10/2015 - 10.8
CRE 29/10/2015 - 10.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0392

Texte adoptate
PDF 262kWORD 77k
Joi, 29 octombrie 2015 - Strasbourg
Dezvoltarea unei tehnologii prin satelit care să stea la baza unor sisteme de urmărire globală a zborurilor
P8_TA(2015)0392B8-1094/2015

Rezoluţia Parlamentului European din 29 octombrie 2015 referitoare la atribuirea, de către Conferința Mondială pentru Radiocomunicații (WRC15), ce urmează a avea loc la Geneva, în perioada 2-27 noiembrie 2015, a benzii de frecvențe radio necesare pentru sprijinirea dezvoltării viitoare a unei tehnologii prin satelit care să stea la baza unor sisteme de urmărire globală a zborurilor (2015/2857(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere noul punct privind sistemele de urmărire de la bordul aeronavelor de pe ordinea de zi a următoarei Conferințe Mondiale pentru Radiocomunicații (WRC-15) a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT), ce urmează a avea loc la Geneva, în perioada 2-27 noiembrie 2015,

–  având în vedere documentul de lucru intitulat „Posibilitățile de urmărire și localizare a aeronavelor”, prezentat de UE în cadrul reuniunii multidisciplinare a Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) privind urmărirea globală, ce a avut loc în perioada 12-13 mai 2014,

–  având în vedere recomandările făcute în cadrul reuniunii multidisciplinare a OACI menționate anterior cu privire la urmărirea globală,

–  având în vedere Avizul nr. 01/2014 al Agenției Europene de Siguranță a Aviației din 5 mai 2014, intitulat „Modificarea cerințelor pentru înregistratoarele de zbor și dispozitivele de localizare subacvatică”,

–  având în vedere recomandările de siguranță elaborate de diferite autorități naționale responsabile de investigațiile privind siguranța în vederea creșterii siguranței prin facilitarea recuperării informațiilor, astfel încât să se poată efectua investigații privind siguranța în domeniul aviației civile, și a îmbunătățirii performanței și folosirii înregistratoarelor de zbor, precum și a localizării aeronavelor după producerea unor accidente deasupra apei(1),

–  având în vedere propunerea de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 în ceea ce privește cerințele pentru înregistratoarele de zbor, dispozitivele de localizare subacvatică și sistemele de urmărire a aeronavelor(2),

–  având în vedere întrebarea adresată Comisei cu privire la atribuirea, de către Conferința Mondială pentru Radiocomunicații (WRC15), ce urmează a avea loc la Geneva, în perioada 2-27 noiembrie 2015, a benzii de frecvențe radio necesare pentru sprijinirea dezvoltării viitoare a unei tehnologii prin satelit care să stea la baza unor sisteme de urmărire globală a zborurilor (O-000118/2015 – B8-1101/2015),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru transport și turism,

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât tragediile în care au fost implicate zborul Air France AF447 (1 iunie 2009) și zborul Malaysia Airlines MH370 (8 martie 2014) au scos în evidența faptul că este necesar să se introducă noi sisteme de stabilire, în orice moment, a poziției aeronavelor de transport public, chiar și în zonele îndepărtate;

B.  întrucât astfel de sisteme de supraveghere din cadrul gestionării traficului aerian (ATM) vor facilita stabilirea poziției unei aeronave în caz de comportament anormal, urgență sau accident;

C.  întrucât, având în vedere tragediile în care au fost implicate zborurile AF447 și MH370, aceste sisteme nu ar trebui să fie afectate de întreruperea alimentării obișnuite cu energie electrică și nu ar trebui să poată fi în niciun fel dezactivate în timpul zborului;

D.  întrucât aceste sisteme vor crește eficiența operațiunilor de căutare și salvare și a investigațiilor, deoarece sistemele actuale de urmărire a zborurilor nu funcționează în toate zonele lumii;

E.  întrucât aceste sisteme ar putea, de asemenea, fi o metodă importantă de creștere a eficienței și capacității ATM, crescând, totodată, foarte mult siguranța în domeniul aviației și reducând costurile legate de infrastructură;

F.  întrucât Comisia, în colaborare cu Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA), Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) și alte părți interesate, a început să analizeze diferite variante tehnice, ținând seama de performanța acestora, și a propus norme privind urmărirea zborurilor ce ar urma să fie aplicate treptat;

G.  întrucât, dintre variantele posibile aplicate și/sau analizate în prezent [de exemplu, supravegherea dependentă automată - contract (Automatic Dependent Surveillance – Contract - (ADS-C)), sistemele de comunicații, adresare și raportare aflate la bord (Aircraft Communications Addressing and Reporting System (ACARS)) și sistemul de comunicare „High Frequency Data Link”], tehnologia de supraveghere automată dependentă-radioemisie [Automatic Dependent Surveillance – Broadcast (ADS-B)], combinată cu comunicarea prin satelit, pare a fi o metodă foarte promițătoare;

H.  întrucât tehnologia ADS-B poate susține supravegherea ATM în afara zonelor cu cea mai ridicată densitate a populației, unde acoperirea radarelor este limitată, imposibilă sau extrem de costisitoare (inclusiv în zona oceanelor și în regiunile terestre nelocuite);

I.  întrucât, în cazul tehnologiei ADS-B prin satelit, furnizorii de servicii de navigație aeriană pot desfășura activități de supraveghere cu ajutorul comunicațiilor dintre aeronave și o constelație de sateliți și întrucât, în acest sens, s-ar putea să fie necesar să se atribuie o anumită bandă de frecvențe radio care să fie protejată împotriva interferențelor;

J.  întrucât Conferința Mondială pentru Radiocomunicații (WRC15), programată a avea loc în noiembrie 2015 și organizată de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT), este forul care stabilește ce servicii radio sunt atribuite pentru anumite benzi de frecvențe radio;

K.  întrucât ar trebui luate măsuri pentru a asigura faptul că dezvoltarea tehnologiei ADS-B nu este împiedicată de nealocarea la timp a unei benzi de frecvențe radio corespunzătoare,

1.  susține demersul Comisiei vizând dezvoltarea rapidă a unui sistem de urmărire globală a zborurilor care să țină seama de performanțe și care va permite furnizorilor de servicii de navigație aeriană să stabilească în orice moment poziția aeronavelor de transport public, chiar și în zonele îndepărtate;

2.  subliniază că un astfel de sistem ar trebui să funcționeze chiar și în cazul întreruperii alimentării obișnuite cu energie electrică de la bord și nu ar trebui să poată fi în niciun fel dezactivat în timpul zborului;

3.  consideră că dezvoltarea unui astfel de sistem ar trebui să aibă loc printr-o cooperare puternică între toate părțile interesate (de exemplu, sectorul competent, companiile aeriene, furnizorii de servicii de navigație aeriană, serviciile de securitate și salvare, autoritățile responsabile de investigațiile privind siguranța aviației și o serie de organizații internaționale);

4.  remarcă faptul că tehnologia ADS-B prin satelit, care are la bază comunicațiile dintre aeronave și sateliți, este una dintre variantele cele mai promițătoare de dezvoltare a unui sistem de supraveghere globală ATM;

5.  subliniază că, în ceea ce privește folosirea tehnologiei ADS-B, este foarte important să se țină seama de nevoile tuturor utilizatorilor spațiului aerian și să se asigure interoperabilitatea tehnologiilor alternative pentru a evita încălcarea siguranței și a securității;

6.  menționează că dezvoltarea tehnologiei ADS-B prin satelit poate implica atribuirea unei benzi de frecvențe radio corespunzătoare pentru a evita orice interferențe;

7.  invită Comisia să ia măsurile necesare – având în vedere Conferința Mondială pentru Radiocomunicații (WRC-15), ce urmează a avea loc la Geneva, în noiembrie 2015 – cu privire la atribuirea benzii de frecvențe radio necesare pentru sprijinirea dezvoltării viitoare a unui sistem de urmărire globală a zborurilor prin satelit;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) Avizul nr. 01/2014 al Agenției Europene de Siguranță a Aviației din 5 mai 2014, p. 1, „Referire”.
(2) Documentul RPS COM-AC DRC(2015) D040413/02 al Comisiei și anexa.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate