Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0185(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0225/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0225/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/11/2015 - 16.1
CRE 11/11/2015 - 16.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0393

Hyväksytyt tekstit
PDF 235kWORD 70k
Keskiviikko 11. marraskuuta 2015 - Bryssel Lopullinen painos
Yhteentoimivuusratkaisut julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä ***I
P8_TA(2015)0393A8-0225/2015
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. marraskuuta 2015 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja koskevasta ohjelmasta (ISA2) Yhteentoimivuus julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä (COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0367),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 172 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0037/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 15. lokakuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 12. helmikuuta 2015 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 23. syyskuuta 2015 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0225/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 12, 15.1.2015, s. 99.
(2)EUVL C 140, 28.4.2015, s. 47.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 11. marraskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2015/… antamiseksi eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja sekä yhteisiä toteutuspuitteita koskevasta ohjelmasta (ISA2-ohjelma) julkisen sektorin nykyaikaistamisen välineenä
P8_TC1-COD(2014)0185

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2015/2240.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö