Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0185(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0225/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0225/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 11/11/2015 - 16.1
CRE 11/11/2015 - 16.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0393

Elfogadott szövegek
PDF 319kWORD 92k
2015. november 11., Szerda - Brüsszel
Az interoperabilitási megoldások mint a közszféra korszerűsítésének eszközei ***I
P8_TA(2015)0393A8-0225/2015
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2015. november 11-i jogalkotási állásfoglalása az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére álló interoperabilitási megoldásokra vonatkozó program (ISA2) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0367),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 172. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0037/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. október 15-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2015. február 12-i véleményére(2),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2015. szeptember 23-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0225/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontját;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 12., 2015.1.15., 99. o.
(2) HL C 140., 2015.4.28., 47. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2015. november 11-én került elfogadásra az európai közigazgatások, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére álló interoperabilitási megoldásokra és közös keretekre vonatkozó programnak (ISA2 program) mint a közszféra korszerűsítése eszközének létrehozásáról szóló (EU) 2015/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2014)0185

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, (EU) 2015/2240 határozat.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat