Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/0185(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0225/2015

Pateikti tekstai :

A8-0225/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/11/2015 - 16.1
CRE 11/11/2015 - 16.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0393

Priimti tekstai
PDF 321kWORD 73k
Trečiadienis, 2015 m. lapkričio 11 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
Sąveika kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė ***I
P8_TA(2015)0393A8-0225/2015
Rezoliucija
 Tekstas

2015 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programa (ISA2) Sąveika kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė (COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0367),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 172 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0037/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. vasario 12 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2015 m. rugsėjo 23 d. laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A8-0225/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 12, 2015 1 15, p. 99.
(2) OL C 140, 2015 4 28, p. 47.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. lapkričio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2015/..., kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimų ir bendrų struktūrų programa (programa ISA2), kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė
P8_TC1-COD(2014)0185

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą (ES) Nr. 2015/2240.)

Teisinė informacija - Privatumo politika