Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2014/0185(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0225/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0225/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 11/11/2015 - 16.1
CRE 11/11/2015 - 16.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0393

Pieņemtie teksti
PDF 391kWORD 90k
Trešdiena, 2015. gada 11. novembris - Brisele
Sadarbspējas risinājumi kā līdzeklis publiskā sektora modernizācijai ***I
P8_TA(2015)0393A8-0225/2015
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu nodrošināšanai (ISA2)Sadarbspēja kā līdzeklis publiskā sektora modernizācijai (COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0367),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 172. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8‑0037/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 15. oktobra atzinumu,(1)

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2015. gada 12. februāra atzinumu(2),

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2015. gada 23. septembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus (A8-0225/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 12, 15.1.2015., 99. lpp.
(2) OV C 140, 28.4.2015., 47. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 11. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2015/..., ar ko izveido programmu Eiropas publiskās pārvaldes iestāžu, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbspējas risinājumu un kopīgu sistēmu nodrošināšanai (programma ISA2) kā līdzekli publiskā sektora modernizācijai
P8_TC1-COD(2014)0185

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam (ES) 2015/2240.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika