Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0185(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0225/2015

Texte depuse :

A8-0225/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/11/2015 - 16.1
CRE 11/11/2015 - 16.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0393

Texte adoptate
PDF 327kWORD 72k
Miercuri, 11 noiembrie 2015 - Bruxelles
Soluțiile de interoperabilitate ca mijloc de modernizare a sectorului public ***I
P8_TA(2015)0393A8-0225/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 11 noiembrie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program privind soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (ISA2) Interoperabilitatea ca mijloc de modernizare a sectorului public (COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0367),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 172 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0037/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 octombrie 2014(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 12 februarie 2015(2),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 23 septembrie 2015, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0225/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 12, 15.1.2015, p. 99.
(2) JO C 140, 28.4.2015, p. 47.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 noiembrie 2015 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2015/… a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program privind soluțiile de interoperabilitate și cadrele comune pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni (programul ISA2) ca mijloc de modernizare a sectorului public
P8_TC1-COD(2014)0185

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2015/2240.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate