Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0185(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0225/2015

Predkladané texty :

A8-0225/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/11/2015 - 16.1
CRE 11/11/2015 - 16.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0393

Prijaté texty
PDF 330kWORD 72k
Streda, 11. novembra 2015 - Brusel
Riešenia interoperability ako prostriedok modernizácie verejného sektora ***I
P8_TA(2015)0393A8-0225/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. novembra 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o riešeniach interoperability pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov (ISA2) Interoperabilita ako prostriedok modernizácie verejného sektora (COM(2014)0367 – C8-0037/2014 – 2014/0185(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0367),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0037/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. októbra 2014(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 12. februára 2015(2),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 23. septembra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0225/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 12, 15.1.2015, s. 99.
(2) Ú. v. EÚ C 140, 28.4.2015, s. 47.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. novembra 2015 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorým sa zriaďuje program pre riešenia interoperability a spoločné rámce pre verejnú správu, podniky a občanov v Európe (program ISA2) ako prostriedok modernizácie verejného sektora
P8_TC1-COD(2014)0185

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2015/2240.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia