Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0337(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0250/2015

Předložené texty :

A8-0250/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2015 - 5.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0396

Přijaté texty
PDF 400kWORD 63k
Úterý, 24. listopadu 2015 - Štrasburk
Zrušení některých aktů schengenského acquis ***I
P8_TA(2015)0396A8-0250/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2015 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zrušení některých aktů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (COM(2014)0713 – C8-0277/2014 – 2014/0337(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0713),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a na čl. 77 odst. 2 písm. a), b) a d), čl. 78 odst. 2 písm. e) a g), čl. 79 odst. 2 písm. c) a d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0277/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 21. října 2015 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 a čl. 50 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0250/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. listopadu 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/... o zrušení některých aktů schengenského acquis
P8_TC1-COD(2014)0337

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2016/93.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí