Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0337(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0250/2015

Ingediende teksten :

A8-0250/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 24/11/2015 - 5.1
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0396

Aangenomen teksten
PDF 242kWORD 60k
Dinsdag 24 november 2015 - Straatsburg
Intrekking van een aantal rechtshandelingen uit het Schengenacquis ***I
P8_TA(2015)0396A8-0250/2015
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 november 2015 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad houdende intrekking van een aantal rechtshandelingen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (COM(2014)0713 – C8-0277/2014 – 2014/0337(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2014)0713),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 77, lid 2, onder a), b) en d), artikel 78, lid 2, onder e) en g), artikel 79, lid 2, onder c) en d) en artikel 87, lid 2, onder a) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0277/2014),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 21 oktober 2015 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 en artikel 50, lid 2, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0250/2015),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 24 november 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/... van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van een aantal handelingen uit het Schengenacquis
P8_TC1-COD(2014)0337

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2016/93.)

Juridische mededeling - Privacybeleid