Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0337(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0250/2015

Texte depuse :

A8-0250/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/11/2015 - 5.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0396

Texte adoptate
PDF 326kWORD 63k
Marţi, 24 noiembrie 2015 - Strasbourg
Abrogarea anumitor acte din acquis-ul Schengen ***I
P8_TA(2015)0396A8-0250/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 24 noiembrie 2015 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a anumitor acte în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție (COM(2014)0713 – C8-0277/2014 – 2014/0337(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0713),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 77 alineatul (2) literele (a), (b) și (d), articolul 78 alineatul (2) literele (e) și (g), articolul 79 alineatul (2) literele (c) și (d) și articolul 87 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0277/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 21 octombrie 2015, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0250/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 noiembrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a anumitor acte din acquis-ul Schengen
P8_TC1-COD(2014)0337

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2016/93)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate