Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0338(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0251/2015

Teksty złożone :

A8-0251/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/11/2015 - 5.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0397

Teksty przyjęte
PDF 398kWORD 66k
Wtorek, 24 listopada 2015 r. - Strasburg
Uchylenie niektórych aktów prawnych w ramach dorobku Schengen w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości ***I
P8_TA(2015)0397A8-0251/2015
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej niektóre akty prawne w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (COM(2014)0714 – C8-0279/2014 – 2014/0338(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0714),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 82 ust. 1 lit. d), a także art. 87 ust. 2 lit. a) i c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0279/2014),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady przekazane pismem z dnia 21 października 2015 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 i art. 50 ust. 2 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0251/2015),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 24 listopada 2015 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie uchylenia niektórych aktów wchodzących w skład dorobku Schengen w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych
P8_TC1-COD(2014)0338

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2016/94.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności