Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0338(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0251/2015

Predkladané texty :

A8-0251/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2015 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0397

Prijaté texty
PDF 330kWORD 66k
Utorok, 24. novembra 2015 - Štrasburg
Zrušenie určitých aktov schengenského acquis v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I
P8_TA(2015)0397A8-0251/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité akty v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach (COM(2014)0714 – C8-0279/2014 – 2014/0338(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0714),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 82 ods. 1 písm. d) a článok 87 ods. 2 písm. a) a c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0279/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 21. októbra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 a článok 50 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0251/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. novembra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa zrušujú určité akty schengenského acquis v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach
P8_TC1-COD(2014)0338

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2016/94.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia