Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0339(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0252/2015

Predkladané texty :

A8-0252/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2015 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0398

Prijaté texty
PDF 328kWORD 64k
Utorok, 24. novembra 2015 - Štrasburg
Zrušenie určitých aktov v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach ***I
P8_TA(2015)0398A8-0252/2015
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2015 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité akty v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach (COM(2014)0715 – C8-0280/2014 – 2014/0339(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0715),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 82 ods. 1, článok 83 ods. 1, článok 87 ods. 2 a článok 88 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0280/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 21. októbra 2015, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 a článok 50 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0252/2015),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. novembra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa zrušujú určité akty v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach
P8_TC1-COD(2014)0339

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2016/95.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia