Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 - Βρυξέλλες
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros - Γαλλία
 Απόφαση για τη σύσταση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας *
 Απόφαση για τη σύσταση της Επιτροπής Απασχόλησης *
 Τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 ***
 Εκατοστή επέτειος της Γενοκτονίας των Αρμενίων
 Διεθνής Ημέρα των Ρομά - αντι-αθιγγανισμός στην Ευρώπη και αναγνώριση από την ΕΕ της ημέρας αφιερωμένης στη μνήμη της γενοκτονίας των Ρομά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου
Κείμενα (80 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου