Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Onsdagen den 15 april 2015 - Bryssel
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros - Frankrike
 Beslut om inrättande av kommittén för socialt skydd *
 Beslut om inrättande av en sysselsättningskommitté*
 Ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 ***
 100-årsminnet av folkmordet på armenierna
 Romernas internationella dag – antiziganism i Europa och EU:s erkännande av minnesdagen för folkmordet på romer under andra världskriget
Texter (49 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy